Heat Intelligence

Intelligent dataanalyse til det smarte fjernvarmesystem

kamstrup Intelligent dataanalyse fjernvarme
kamstrup Intelligent dataanalyse fjernvarme

Lås op for ledningsnettets sorte boks

Værdien af data fra dine intelligente målere dækker over langt mere end korrekt afregning. Udfordringen indtil nu har været at udnytte det fulde potentiale, men med de rette værktøjer kan du gøre netop det og omsætte dine varmemålerdata til viden, du kan handle på. Kamstrups analyseplatform til varmeforsyninger leverer ny indsigt og gennemsigtighed som forvandler dit ledningsnet til et intelligent fjernvarmesystem.

Heat Intelligence gør dig i stand til at gå fra ”Hvad nu hvis” til at vide ”Sådan gør jeg”.

Dine måledata kombineres automatisk med GIS-data om dit ledningsnet, så du får det fulde overblik over, hvad der foregår i dit ledningsnet.

Varmetab i ledningsnettet

Løbende monitorering gør det muligt for dig at opdage negative udviklinger eller tendenser, så du kan reagere hurtigere. Du opsætter nemt dine egne grænser for temperaturafvigelser baseret på, hvad der er relevant for dig. Resultatet vises på kortet, så du kan handle derefter.

Hvis den målte temperatur er lavere end forventet, kan problemet være en defekt stikledning eller dårlig rørisolering. Er den højere, kan det skyldes en lækage eller et omløb.

Når du ved, hvad der sker under jorden

Heat Intelligence kombinerer fakta om rørene i dit ledningsnet (længde, dimension, isolering osv.) med data direkte fra dine intelligente målere. Det giver dig ikke bare et smart, men et intelligent fjernvarmesystem. Den nye viden om dit ledningsnet giver dig et helt nyt niveau af gennemsigtighed – uden at du behøver investere i flere sensorer.

Opret virtuelle målere
Baseret på målinger fra alle slutpunkterne i dit ledningsnet kan Heat Intelligence beregne temperaturen og flowet selv de steder, hvor der ikke sidder en måler.

kamstrup varmetab
kamstrup varmetab
kamstrup varmetab

Live og opdateret dagligt

Heat Intelligence beregner nøjagtigt, hvordan varmen bevæger sig igennem din infrastruktur, og hvad det betyder for din varmeforsyning. Dette visualiseres på et intuitivt kort over dit forsyningsområde, og giver dig derfor en forståelse af hydrodynamikken i dit ledningsnet.

Når du ved, hvad der sker under jorden, er du bedre i stand til at målrette din indsats og dine ressourcer.

Heat Intelligence opdateres og beregnes automatisk hver dag med de seneste data fra dit ledningsnet. Platformen er webbaseret.

kamstrup varmetab

Analyseværktøj sikrer optimal renoveringsindsats

Med analyseværktøjet Heat Intelligence har Aars Fjernvarme fået et helt nyt niveau af gennemsigtighed i deres ledningsnet. Det har allerede skabt målbare resultater for forsyningen, der bruger værtøjet til at finde de svageste led i nettet og prioritere renoveringsindsatsen, så deres asset management nu baseres på data.
kamstrup varmetab
kamstrup varmetab

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6