Udgået produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentation Heat Intelligence nyhedsbrev

Relaterede produkter ({{ totalProducts }})

Gaskonverteringer på menuen: Hvordan kan Heat Intelligence hjælpe dig?

Fjernvarmeselskaberne landet over er godt i gang med at konvertere naturgasområder til fjernvarme og at udfase naturgas i deres produktion. De kommende år vil flere tusinde husstande blive koblet på fjernvarmenettet. Derfor skal kapaciteten og udbygningen af netværket ske hurtigst mulig. Det nødvendiggør et godt overblik over nettet. Og det kan Heat Intelligence give.

Start med at give dit nuværende net et sundhedstjek, når du planlægger en udvidelse. Samtidig kan overvågning af nettet fortælle, hvordan det reagerer, når du kobler nye husstande og områder på. Er der områder med for højt varmetab? Er der flaskehalse, hvor der er problemer med tilstrækkeligt differenstryk til at kunne flytte vandet? Opstår der områder, hvor det kniber med at levere tilstrækkelig varme? Det er spørgsmål som Heat Intelligence kan hjælpe med at finde svar på.

Heat Intelligence er altså et godt valg, når du skal bruge et visualiseringsværktøj til daglig overvågning af dit fjernvarmenet. For den digitale løsning giver dig overblik over fremløbs- og returløbstemperaturer i nettet, samt over flow, tryk, tryktab og differenstryk i alle rørsektioner og på husstandsniveau. Det gør det let at identificere eventuelle fejl og forbedringsmuligheder. Samtidig kan du dokumentere, at I leverer den varme, I skal.

Når du bruger Heat Intelligence, får du dermed en nyttig hjælper, der assisterer dig gennem de næste mange års gaskonverteringer.

Åben den sorte boks på dit distributionsnetværk

Data fra dine intelligente målere kan bruges til meget mere end præcis fakturering. Udfordringen har indtil nu været at udnytte det fulde potentiale, men med de rette redskaber kan du omdanne dine varmemåle-data til brugbar viden.

Ved at kombinere fakta om dit distributionsnetværk (rørlængde, dimension, isolering osv.) med data direkte fra dine intelligente målere giver Kamstrups webbaserede analyseplatform, Heat Intelligence, viden og et højt niveau af gennemsigtighed i dit distributionsnetværk – uden at du skal investere i yderligere sensorer på området.

kamstrup varmetab

Når du ved, hvad der sker under jorden

Heat Intelligence beregner nøjagtigt, hvordan varmen bevæger sig igennem din infrastruktur, og hvad det betyder for din varmeforsyning. Dette visualiseres på et intuitivt kort over dit forsyningsområde, og giver dig derfor en forståelse af hydrodynamikken i dit ledningsnet. Baseret på målinger fra alle slutpunkterne i dit ledningsnet kan Heat Intelligence beregne temperaturen og flowet selv de steder, hvor der ikke sidder en måler.

Heat Intelligence opdateres og beregnes automatisk hver dag med de seneste data fra dit ledningsnet. Kontinuerlig overvågning gør dig i stand til at opdage negativ udvikling, så du kan reagere hurtigere og blive i stand til at målrette din indsats og ressourcer.

Heat Intelligence gør dig i stand til at gå fra ”Hvad nu hvis” til at vide ”Sådan gør jeg”.

kamstrup varmetab

Heat Intelligence hjælper Aars med at reducere varmetabet

Aalborg Varme

Analyseværktøjet Heat Intelligence kombinerer data fra varmemålerne med fakta om rørene, herunder længde, dimension og isolering, så temperaturer, flow og afvigelser kan beregnes. Værktøjet har hjulpet Aars med at reducere antallet af omløb drastisk, sænke returtemperaturerne med 1.5oC i nogle områder og reducere det årlige varmetab med 7,8 MWh per kunde i et dårligt præsterende område.
kamstrup varmetab
kamstrup varmetab

Er det tid til at optimere dit fjernvarmenetværk?

Lær hvordan du kan optimere fjernvarmenetværket mod varmetab, reducére fremløbstemperaturerne, samt nedjustere trykket i dit fjernvarmenet.

  • Lad Heat Intelligence hjælpe dig med at reducere varmetabet
  • Det er tid til at reducere fremløbstemperaturerne
  • Hvordan kan du optimere trykket i dit fjernvarmenet?

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6