Dataanalyse til intelligent vandmåling

Du har målerne, du indsamler dine data, du afregner forbruget – og hvad så?

Data fra dine intelligente vandmålere kan bruges til meget mere end korrekt afregning. Udfordringen har indtil nu været at udnytte det fulde potentiale, men med de rette værktøjer kan du gøre lige netop det og omsætte dine målerdata til viden, du kan handle på.

Tag det næste skridt, og udnyt dit netværk til fulde med Kamstrups analyseplatform, Water Intelligence, der gør det muligt at gå fra at tænke på ”Hvad hvis” til effektivt at vide ”Hvordan...”

Water Intelligence er en modulbaseret platform, hvor du vælger, hvilke moduler, der skal inkluderes, alt efter dine behov. Dine målerdata organiseres, visualiseres og analyseres automatisk, så du får et samlet overblik over dit forsyningsnetværk og den viden, du skal bruge til at målrette din indsats effektivt, når det kommer til lækageovervågning, reduktion af vandspild og håndtering af hændelser.

Leak Detector

Med Leak Detector vil du være i stand til følgende:

  • Finde mulige lækager i dine stik- og jordledninger og distributionsledninger
  • Reducere din mængde uafregnet vand
  • Bruge Leak Detectors dashboard og indbyggede algoritmer til at prioritere dine ressourcer bedre
  • Få et kortbaseret overblik over dit netværk for at foretage en mere dybdegående analyse af netværket

Kontakt os for en samtale om, hvordan Leak Detector kan analysere dine data og skabe gennemsigtighed i dit netværk.

District Analyser

Med District Analyser vil du være i stand til følgende:

  • Få et overblik over dit vandtab fordelt på dine forsyningsområder
  • Få indblik i hvert enkelt af dine forsyningsområder
  • Opsæt KPI'er til at spore dine forsyningsområders vandtabsudvikling
  • Tilføj annoteringer for at holde styr på begivenheder i dine forsyningsområder

Kontakt os for en samtale om, hvordan District Analyser kan analysere dine data og skabe gennemsigtighed i dit netværk.

kamstrup District Analyser
kamstrup District Analyser

Hvordan måleraflæsning påvirker værdien af dine data

Hyppige måleraflæsninger øger dine målerdatas potentielle værdi.

Water Intelligence kan bruges af forsyningsselskaber, der aflæser deres målere via READy mobilaflæsning eller et READy netværk. Baseret på drive-by-aflæsninger hver anden måned kan de to værktøjer understøtte dig i dine beslutninger i det daglige. Men jo oftere du aflæser dine målere, jo mere værdi vil du også kunne skabe, når det drejer sig om at optimere din drift og reducere dit vandspild og mængden af uafregnet vand.

Innovativ lækageovervågning før måleren

Forestil dig, at du kunne identificere og bekræfte potentielle lækager. At du kunne målrette din tid og ressourcer til der, hvor du ved værdien ville være størst. 

Med vores løsning til intelligent måling og lækageovervågning, får du gennemsigtighed i dit forsyningsnetværk hele vejen frem til slutbrugerne og de værktøjer, du skal bruge til en effektiv lækageovervågning. Alt sammen ved hjælp af innovativ akustisk lækageovervågning direkte integreret i hver eneste vandmåler.

Kamstrup akustisk lækageovervågning vandmåling
Kamstrup akustisk lækageovervågning vandmåling

Eliminer uafregnet vand

Uafregnet vand er mange ting. Intelligent måling hjælper dig med at identificere og håndtere forskellige former for vandspild og er et effektivt værktøj i kampen mod lækager. 

Se vores video om forbindelsen mellem uafregnet vand og intelligent måling eller klik videre for at læse mere.