Analyseværktøjer til den digitale elforsyning

Alle taler om data, og som elforsyning har du helt sikkert allerede rigelige mængder. Så hvad med om vi udnyttede dine målerdata bedre?

For hver dag parkerer flere og flere forbrugere elbilen foran et hus med solceller på taget. Samtidig bliver distributionsnettet ældre, og potentielt venter der enorme investeringer forude. Ikke desto mindre bliver forsyninger mødt med stadigt stigende krav om at effektivisere og spare på driften, uden at det går ud over den leveringssikkerhed, et moderne samfund har brug for. 

Så forestil dig engang, hvis du kunne fordele belastningen mere jævnt, spotte tyveri og nemt identificere tekniske tab og deres årsag. Forestil dig, hvad du kan spare ved at udnytte din netværkskapacitet fuldt ud og målrette investeringer i nye kabler og transformere. Med intelligente analyseværktøjer er det allerede virkelighed.

Asset management staves d-i-g-i-t-a-l-i-s-e-r-i-n-g

Vores analyseplatform er sat i verden for at give dig et detaljeret indblik i, hvad der sker under jorden i selv de fjerneste afkroge af lavspændingsnettet. Ved at analysere data fra elmålere og netstationer, giver Kamstrup Power Intelligence dig viden, du kan handle på, intuitivt visualiseret og let at forstå. På den måde kan du gøre din asset management meget mere intelligent.

Med Power Intelligence kan du nemlig begynde at analysere, forstå og fortolke dine data. Med machine learning og kunstig intelligens forvandler vi big data til brugbar viden, og værktøjet vokser sig kun klogere i takt med, at datamængden stiger og mønstre opstår. På den måde kan Power Intelligence spotte og endda forudsige trends. Så uanset om du vil vide, hvad der sker i dit distributionsnet lige nu eller undersøge hypoteser ved at simulere forskellige scenarier (fx flere solceller eller et nyt netområde), så kan du finde funktioner i Power Intelligence, der hjælper dig til at arbejde mere effektivt, foretage vidensbaserede investeringer og minimere udgifter til vedligehold.

Hvordan fungerer det?

Power Intelligence sammenholder målerdata fra husstande og netstationer med teknisk data fra dine fysiske installationer som kabler og transformere.

Den browser-baserede Power Intelligence-platform er bygget op af moduler, som er målrettet hver sin udfordring, fx overbelastning på kabler og netstationer, strømkvalitet eller spændingsflow, som har tendens til uregelmæssigheder, når der er meget decentral strømproduktion. Du kan skræddersy Power Intelligence til dine behov ved at vælge de relevante moduler. Service og softwareopdateringer er inkluderet i modulprisen.

Du kan nemt få adgang til analyseværktøjer og dine øvrige Kamstrup-applikationer på MyKamstrup-portalen på mobil, tablet og desktop, præcis som det passer dig.

Mød Incidents – din digitale assistent, der aldrig sover

Incidents er din vagthund i distributionsnettet. Den holder øje med nettet, når du ikke selv kan og informerer dig via e-mail eller SMS, hvis der sker noget, som du skal være opmærksom på. For at give dig et godt overblik så du kan handle hurtigt, bliver alle hændelser vist på et kort, hvor du let kan sortere dem, tildele arbejdsordrer og se om de er blevet håndteret. På den måde kan du hurtigere finde og håndtere uregelmæssigheder og begrænse potentielle skader. 

Du kan skræddersy dine alarmer 100%, da de er baseret på de grænseværdier, du selv definerer i dine Power Intelligence-moduler. På den måde er du sikker på kun at modtager relevante notifikationer, og at dit distributionsnetværk altid bliver overvåget præcis, som du ville gøre det selv.