Industri (produktionsvirksomhed)

Kun ved at måle præcist hvor din virksomhed forbruger vand, varme/køl og el, har du grundlag for at optimere din drift og spare penge. Og netop dét hjælper bimålere dig til ved at sikre den gennemsigtighed, der skal til for at du kan finde frem til fejlindstillede produktionsenheder, løbende vandhaner mm.

Situationer som ovenstående er helt almindelige i industribygninger verden over. De er årsag til enorme mængder overforbrug af vand og energi og unødvendige udgifter – direkte såvel som indirekte.

En af de indirekte udgifter, du virkelig kan spare penge på, er afgifter. Mange produktionsvirksomheder betaler nemlig afgifter på baggrund af estimater frem for faktisk forbrug. Ved at måle forbruget i forskellige dele af din forretning, kan du dokumentere overfor myndighederne, hvor meget og til hvad din virksomhed bruger vand og energi, så du kun betaler det, du faktisk skal. Ikke mere.

Med konkret viden om dine faciliteters vand- og energiforbrug åbner du også op for en mere bæredygtig forretning. Bimålere og den gennemsigtighed, de bidrager med, hjælper dig nemlig til at nå dine energioptimeringsmål, da du kan følge effekten af konkrete tiltag – og justere undervejs hvis nødvendigt.

Alle målerdata samles i ét system på tværs af vand, varme, køle- og elforbrug.

Intelligent måling – inspiration

Thise Mejeri, Thise

Efter installering af målere, READy fjernaflæsning READy og visualiseringsværktøjet eButler har Thise Mejeri langt bedre overblik over deres daglige vandforbrug - en viden, mejeriet i dag udnytter til at være endnu mere energieffektive.

IoT eller ikke IoT?

Lige nu er vi alle på en spændende smart måler-rejse med mange forskellige kommunikationsmuligheder at vælge mellem. En af dem er Internet of Things (IoT). Og selvom IoT bidrager med mange smarte løsninger, rejser det også en række spørgsmål, I bør overveje, før I beslutter jer for IoT eller ej. Vi hjælper med at afdække fordele og ulemper ved de forskellige teknologier.

Hvad andre ejendomsadministrationer siger

Fra årtiers arbejde med kvalitetsløsninger til vand-, varme- og elmåling ved vi, hvor stor værdi intelligent måling skaber for ejendomsadministration – kommerciel såvel som beboelse. Men tag ikke kun vores ord for det, når du kan høre, hvad dine kollegaer siger verden over.