El
Intelligent måling
Advanced Metering Infrastructure (AMI)

Turnkey projekt til en intelligent måleløsning

Turnkey projekt, AMI system, intelligent netværk

Sammen med partnerne Avance, Eltel og Telia vil Kamstrup levere en komplet intelligent måleløsning inklusive udskiftning af 275.000 elmålere til et turnkeyprojekt i Göteborg. Fremtidssikre produkter af høj kvalitet, en stærk lokal tilstedeværelse og samarbejde med de rette partnere betød, at Kamstrup vandt udbuddet for Sveriges næststørste by.

En fremtidssikker løsning

El-leverandører forbereder sig på fremtidige udfordringer for distributionsnettet som elbiler, decentral produktion og en generelt større elektrificering af samfundet. Det er ændringer der kan få stor betydning for både efterspørgslen på strøm og kvaliteten af den leverede elektricitet. Med deres nye løsning ønskede Göteborg Energi at opnå indsigter, der både understøtter et bæredygtigt energiforbrug og bidrager til at klare fremtidens udfordringer.

”Med Kamstrup får vi en partner med mange års erfaring i branchen. Kamstrup’s løsninger kommer til at hjælpe os med at opfylde de kommende lovkrav, sikre at vi leverer el i høj kvalitet og ikke mindst at vores kunder får en positiv oplevelse, når målerne skiftes,” siger direktør Lars Edström fra Göteborg Energi.

Forberedelse til fremtidens lovgivning

Et andet vigtigt aspekt for Göteborg Energi var de nye regler og bestemmelser, der træder i kraft i Sverige i 2025. Bestemmelserne omfatter:

 • Registrering af aktiv energi hver time
 • Detaljerede timedata vil gøre det muligt for Göteborg Energi at målrette investeringer i nettet og bruge færre ressourcer på at vedligeholde netværket.

 • Kundeinterface
 • Løsningen gør det muligt for forbrugerne at kontrollere deres energiforbrug og reducere deres aftryk på miljøet. Det kræver en måler med den rette hardware og software, men også et head-end-system, der kan håndtere kundeinterfacet.

 • Fjern-aflæsning af målerdata
 • Løsningen gør det muligt for Göteborg at overføre store mængder data til at understøtte øget kundeservice, målrettet vedligehold af nettet og planlægning baseret på fakta.

 • Fjern-opdatering af software, indstillinger og styring af målerens strøm
 • Alle målere i lavspændingsnetværket skal overholde disse krav i 2025.

Om projektet

 • Levering og implementering af 275.000 intelligente elmålere, med efterfølgende support, vedligehold og udvikling.
 • Ingen installation eller vedligehold af ekstra hardware påkrævet, takket være brugen af mobil NB-IoT-kommunikation.
 • Banebrydende teknologi – mulighed for at opdatere firmware og tilføje nye features til målerne i fremtiden.

Forbedret kunderelation og et stærkere brand

Göteborg Energi, der ejes af Göteborg by og dermed i sidste ende slutbrugerne, forsøger altid at styrke relationen til deres kunder. Derfor vil slutbrugernes tilfredshed blive evalueret løbende under implementeringen. Med den nye løsning vil de også kunne integrere smart home-enheder direkte med måleren og opnå en bedre forståelse af, hvordan de forbruger energi. I sidste ende vil dette understøtte målet om at gøre Göteborg til en mere attraktiv by at bo og arbejde i.

Med en højkvalitetsmåler følger højkvalitetsdata. Et måleområde langt ud over standarden og den høje nøjagtighed giver Göteborg et solidt grundlag for avancerede analyser og netoptimering i deres analyseapplikation.

Forsyningsselskabet vil også kunne forudsige udfald ved hjælp af f.eks. databaserede indikationer om, at en netkomponent har brug for vedligehold, eller at et kabel er slidt ned, med reduceret levetid som følge. Med disse oplysninger kan forsyningsselskabet øge levetiden for deres lavspændingsnetkomponenter og dermed påvirke både de økonomiske resultater og miljøet positivt.

Højdepunkter fra Göteborg Energi

Tillid til partnerskab, produkter og en solid historik

Sammen med Eltel vil Kamstrup udføre installationen af de 275.000 intelligente målere. De to virksomheder har den nødvendige erfaring med store implementeringer, f.eks. fra Radius-projektet i København. Implementeringen vil primært finde sted i 2023 og 2024.

Løsningen er baseret på Kamstrups nyeste teknologi, inklusive den nye OMNIA e-meter med integreret mobil NB-IoT-kommunikation. Kamstrup-Telia-partnerskabet betyder, at Göteborg Energi kan trække på Telias eksisterende netværk i stedet for at installere og vedligeholde ekstra kommunikationsenheder i byen, f.eks. på bygninger, tage og antenner. Slutbrugerdata vil blive leveret til Göteborg Energi med en head-end-software i samarbejde med Avance Metering.

Du er måske også interesseret i...