El
Grøn omstilling
Intelligent måling

Radius sikrer en databaseret fremtid med samlet intelligent målerløsning

”Intelligente målere er en forudsætning for den grønne omstilling – og vi baner vejen.”

– Stephan Alexander Fly, Operations Manager hos Radius.

11.500 teknikertimer sparet årligt

Årlige besparelser på 228.579 euro ved at identificere nulfejl

Udfordringen:

En mio. manuelle målere udskiftet med intelligente målere

Den grønne energiomstilling er på vej. Mere end nogensinde før understøtter EU energieffektivitet, rene energikilder og en direkte elektrificering af forskellige slutbruger-sektorer. Og Danmark er i spidsen. Her er målet at reducere CO2-udslippet med 70 procent inden 2030, og i 2050 skal elforsyningen være helt uafhængig af fossile brændsler.

Som en forudsætning vedtog Folketinget i 2013, at alle elforbrugere i Danmark skal have fjernaflæste målere ved udgangen af 2020. Hos den danske DSO Radius var det dengang kun 3 procent af deres 1 million kunder, der havde intelligente målere. Det betød, at cirka 970.000 kunder skulle have en ny elmåler – og en million målere skulle udskiftes.

Løsningen:

Nordeuropas største projekt med intelligent måling

En succesfuld udrulning af et projekt af denne størrelse afhænger af logistik. Derfor satte Radius projektet i udbud som nøglefærdig levering. Kamstrup påtog sig leveringen og installationen af en million intelligente målere plus en afbryder, der gør det muligt for Radius at frakoble og gentilslutte kunderne på afstand. Det blev planlagt at installere 1.500 målere hver dag, og på gode dage nåede teamet op på 2.500. Takket være en omhyggelig planlægning forløb udrulningen helt efter tidsplanen og budgettet.

Se mere
Luk

Ny løsning. Nye muligheder.

Ved at modtage forbrugsdata automatisk hver dag kan Radius bedre opdage fejl og betjene kunderne. Men det er kun begyndelsen. Den samlede løsning inkluderer også en afbryder, der gør det muligt for Radius at fjern-frakoble og gentilslutte kunder. I dag foretager de mellem 200 og 250 frakoblinger og gentilslutninger direkte fra kontoret hver måned, hvilket indebærer betydelige besparelser.

”Vi har formået at reducere vores antal af teknikerbesøg med mere end 25.000. Det svarer til cirka 11.500 teknikertimer sparet årligt,” siger Stephan Alexander Fly, Operations Manager hos Radius.

Proaktiv vedligeholdelse giver store besparelser

“Ved at give os en bedre forståelse af belastningen i vores lavspændingsnet gør de intelligente måledata det også muligt for os at identificere tyveri bedre, håndtere fejl og vejlede vores kunder i tilfælde af udfald,” siger Stephan.

For eksempel indsamles spændingsdata fra målerne dagligt. Hvis nullederen er frakoblet, kan der forekomme destruktive spændingsudsving. Dette kan være tidskrævende og dyrt at reparere og kan resultere i kundeklager og dårlige kundeoplevelser.

Ved hjælp af data fra Kamstrups målere kan vi identificere utilstrækkelige forbindelse til nulledere, finde målerne eller samledåsen med fejl og løse problemet, inden det medfører et udfald. Det resulterer i besparelser på anslået 228.579 euro om året,” siger Stephan.

Nøglen til den grønne omstilling

Den nye løsning vil også spille en central rolle i at hjælpe Radius med at understøtte den grønne omstilling. I dag er samlet set 56 procent af det danske elforbrug dækket af vind- og solenergi, og i 2030 vil Danmarks elsystem være helt uafhængigt af fossile brændstoffer.

På EU-niveau er ambitionen at reducere CO2-udslippet med 40 procent, hvilket vil kræve, at 32 procent af EU’s samlede energiforbrug dækkes af vedvarende energi. Omstillingen mod mere vedvarende energi vil ændre den måde, som Radius arbejder med sit net på.

For 2030 lyder målet på en 70 procents reduktion af CO2-udslippet. I 2050 er det målet at være fossilfri.

”De millioner af data hjælper os til at finde muligheder for at trimme vores netværk og balancere belastningen. Som vi ser det, er intelligente målere og de data, de leverer, nøglen i den grønne omstilling,” siger Stephan.

Klar til en elektrificeret fremtid

I 2030 vil de europæiske veje rumme 30 millioner elbiler. De stadig mere populære bæredygtige valg såsom varmepumper og elbiler, der er vigtige for den grønne omstilling, forventes at medføre hidtil usete spidsbelastninger i elforbruget. Radius kan forberede sig på dette ved at udbygge sit net eller forsøge at balancere belastningen bedre.

”Elnettet er robust, men i fremtiden vil vi se meget større spidsbelastninger, der vil udfordre vores nuværende maks.-kapacitet,” forudsiger Stephan. ”Når alt lige fra opvarmning og køling til biler og tog bliver elektrisk, får vi brug for alle de data, vi kan få, for at beskytte nettet og styre distributionen på den klogeste og økonomisk mest bæredygtige måde.”

Radius bruger fleksible takster for at forsøge at flytte forbruget uden for spidsbelastningstimerne. Taksterne gør det billigere for forbrugerne, hvis de eksempelvis bruger deres opvaskemaskiner ved midnat i stedet for kl. 20.00. For at kunne afregne præcist med fleksible takster er der brug for pålidelige forbrugsdata. Her spiller intelligente målere en vigtig rolle.

Databaserede investeringsvalg

Med et overblik over nettets status er Radius nu bedre i stand til at planlægge sine investeringer. Hvis f.eks. en fejl er sket mange gange tidligere, kan det betyde, at det er tid at investere i et nyt kabel eller en ny transformerstation.

”Hvis hele nettet skal fornys for at håndtere spidsbelastninger i energiproduktionen, kræver det en masse gravearbejde, nedlægning af kabler, opbygning af transformere osv. – en meget omkostningstung og forstyrrende proces,” siger Stephan. ”Vi ønsker at investere smart i at balancere energibelastningerne for at lette presset på nettet og undgå energispild. Derefter kan vi iværksætte vores investeringer i udvidelsen af nettet. Det er bedre for økonomien og samfundet som helhed.”

Luk

”Når brugen af elbiler virkelig eksploderer, kan vi bruge vores data til hurtigt at analysere, hvor vi først skal reagere, identificere ukendte flaskehalse og eventuelt fordele belastningen. På den måde kan vi fokusere vores indsats og planlægge vores investeringer i udvidelsen af nettet.”

– Stephan Alexander Fly, Operations Manager hos Radius.

Din full-service-partner

Vi leverer en integreret løsning, der dækker hele værdikæden for intelligent måling, og derfor gør vi det muligt for forsyningsselskaber at forenkle deres drift af intelligente målere og administrere et effektivt net.

Lær mere

Vil du gerne vide mere om vores intelligente måleløsninger? Kontakt vores eksperter, der kan hjælpe med at finde de rette værktøjer til at løse dine udfordringer.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6

Relaterede kundecases