Vand
Intelligent målerløsning
Uafregnet vand

"Nu er vi pludselig den gode historie"

Assens Vandforsyning

Samarbejde med Kamstrup om intelligent måling giver bedre service og kundeoplevelser

Der er omkring 4000 vand-forbrugere i Assens kommune på Vestfyn. Og normalt spiller deres vandforsyningsselskab en meget lille rolle i deres liv.

”Jamen, en vandforsyning er jo normalt sådan en størrelse, som man kun ringer til, når tingene ikke virker. Når der kommer brunt vand ud af hanen. Når der er brud på ledningen. Eller når man får en regning, der er uforståeligt stor,” siger Anne Lyndorff Hovmøller, civilingeniør og teamleder for vanddelen af Assens Forsyning.

Men i Assens er vandforsyningen i dag ikke primært kendt som ”der, hvor man ringer hen og klager”. 

Tværtimod – siden Assens Vand i 2015 tog en beslutning om totalt at overgå til en intelligent vandmåler-løsning er forsyningsselskabet i stigende grad blevet kendt som ”dem, der ringer og fortæller forbrugerne, at noget er galt og bør undersøges” – før de selv opdager noget.

Det er en direkte konsekvens af, at Assens Vand for nogle få år siden tog en beslutning om at udskifte alle forsyningsområdets gamle vandmålere med nye, digitale målere. 

I et samarbejde med Assens Fjernvarme blev opgaven blev sendt i udbud og Kamstrup vandt opgaven. 

Samarbejdet har også betyder, at Assens har implementeret hyppig fjernaflæsning af vandmålere på timebasis – kombineret med data-drevet analyse af de mange målerdata. 

Data hentes via et lukket, krypteret radiosystem ind til Assens Vands kommandocentral via en stor hovedantenne, opsat højt over byen på en gammel silo og i en skorsten – kombineret med en række mindre antenner, opsat lokalt og diskret rundt omkring i kommunen.

Anne Lyndorff Hovmøller forklarer, at vandforsyningsnettet i Assens har en fysisk struktur, der gjorde beslutningen ret oplagt. Det er sektionsopdelt – man kan altså måle både vand-indtag og forbrug i hver enkelt sektion ganske præcist.

”Nu måler vi forbruget i hele netværket time for time, og Kamstrup har leveret software, der gør, at vi får en alarm, hver gang der sker noget med forbruget ude i sektionerne, der ikke ligner det sædvanlige, ” siger Anne Lyndorff.

”Nu måler vi forbruget i hele netværket time for time, og Kamstrup har leveret software, der gør, at vi får en alarm, hver gang der sker noget med forbruget ude i sektionerne, der ikke ligner det sædvanlige, ” siger Anne Lyndorff.

Alarmer skaber bedre kundeservice

”Det mest almindelige er, at vi ser et pludseligt forøget vandforbrug hos en husstand, hvor det ikke giver mening. Populært sagt, så ser det ud, som om nogen er ved at fylde havebassinet op – men det er måske i den kolde tid og slet ikke tid for dukkerter i haven. Eller der kan være tale om, at vandforbruget øges i et hus, som vi ved står tomt og til salg, fordi beboerne er kommet på plejehjem. Alt det kan vi nu reagere på tidligt og dermed spare penge og ærgrelser for forbrugerne,” siger Anne Lyndorff Hovmøller.

"Når vi i fuldt omfang kan udnytte data til at indkredse, hvor der kan være et vandtab, som ikke skyldes et problem ude hos forbrugerne, så betyder det både besparelser og lettelser i arbejdet."

Anne Lyndorff Hovmøller, Assens Vandforsyning.

Bedre muligheder for at finde lækager og nedbringe vandspildet

Samarbejdet med Kamstrup ventes også at føre til, at vandforsyningen egne målere – dem, der sidder der, hvor vandet sendes ind i systemet – kobles op på data-systemet, hvilket vil give adgang til endnu mere viden og endnu flere tidlige advarsler om uregelmæssigheder i distributionsnetværket.

”Især har jeg en forventning om, at vi bliver dygtigere til lækagesøgning. Ledningsbrud er en af de sværeste problemer for os af afdække. Hvis der går hul i en vandledning lige op ad en kloak eller en regnvandsledning, så opdager man det ofte aldrig, fordi vandet bare løber væk og ikke anretter skader i form af underminering. ”

”Når vi i fuldt omfang kan udnytte data til at indkredse, hvor der kan være et vandtab, som ikke skyldes et problem ude hos forbrugerne, så betyder det både besparelser og lettelser i arbejdet. Vi skal i mindre omfang gå rundt med lyttebøffer på kl. 2 om natten og lede efter dryppe- eller plaske lyde, ” siger Anne Lyndorff Hovmøller.

Danmark har i forvejen en statslig regel om, at vandværker, der har et vandtab på mere end 10 pct. årligt, bliver idømt en økonomisk sanktion, og det har skabt en høj faglig bevidsthed i sektoren om at undgå spild af drikkevand.

Assens Vand ligger med et vandtab på omkring 6 pct. langt fra grænsen. Men Anne Lyndorff Hovmøller vil gerne videre og ser samarbejdet med Kamstrup som vigtigt og værdifuldt i forhold til at nå Assens Forsynings strategiske mål om ”en bedre service end borgerne forventer. ”

”Kamstrup som samarbejdspartner har været en god oplevelse. Vi oplever, at Kamstrups eksperter går all-in og tager samarbejdet meget seriøst. Firmaet lægger mange ressourcer i det, og der bliver fuldt nidkært op på alt.”

Bedre end borgerne forventer

”Hvad er værdien for Assens Vand ved at vælge intelligent måling? Ud over mulighed for optimeret lækagesøgning tror jeg, den største værdi for os er, at vi er gået fra at være noget, man ikke tænkte over – og kun, hvis noget gik galt – til at vi nu pludselig er ”den gode historie”. 

"Vi er blevet lidt lækre – vi har nogle meget tilfredse borgere, fordi de nu oplever os som nogen, der giver dem service og sparer dem for problemer og store ekstraregninger, ” siger Anne Lyndorff Hovmøller.

Assens Vandforsyning

Løsningen:

  • MULTICAL 21 og flowIQ 3100 vandmålere
  • Aflæsning via READy netværksaflæsning med to maxisite-antenner (antenner monteret i skorstene)
  • Analyseværktøjerne Water Intelligence og Incidents

Tidsramme:

Pilotprojekt med mobilaflæsning blev gennemført i 2013. I 2015-2016 blev radionetværket etableret samtidig med en løbende opsætning af vandmålerne, der blev afsluttet i foråret 2016. Herefter har Assens Forsyning deltaget som en nær partner i udviklingen og testen af Kamstrups analyseværktøjer, Incidents og Water Intelligence. 

Om Assens Vandforsyning:

  • Assens Forsyning
  • Ca. 3800 målepunkter
  • Årlig udpumpning ca. 700.000 m³