Et engageret projektteam og grundig planlægning resulterede i at udrulningen af et nyt måleraflæsningssystem med 100,000 elmålere blev gennemført før tid.

Systemintegration i stor skala

Energiselskabet Kymenlaakson Sähköverkko Oy (KSOY) ønskede at skifte til fjernaflæsning for at forbedre deres kundeserviceniveau og samtidig effektivisere processerne for måleraflæsning og fakturering. Det indebar en udskiftning af deres 100.000 elmålere med nye fjernaflæste målere og implementeringen af et nyt måleraflæsningssystem. De valgte servicevirksomheden Empower som den primære entreprenør til det omfattende projekt, som involverede knap 20 partnere og underleverandører. 

En af dem var Kamstrup, som, udover at levere 65,000 af målerne, bidrog med koncentratorer og VisionAir AMR-software, stod for planlægning og implementering af radiokommunikationsnetværket og ydede systemsupport.

”Vi valgte Kamstrup på grund af deres tekniske evner og kommercielt konkurrencedygtige løsninger – især for slutforbrugersegmentet med parcelhuse i landområder,” siger Juha Kiukas, Projektleder ved Empower IM Oy.

Dedikerede og specialiserede ressourcer

Med projekter af denne størrelse er den tekniske side kun en del af processen. På grund af projektets omfang og antallet af involverede, var det afgørende, at aftaler blev overholdt, så kunden kunne være sikker på, at projektet holdt sig til både tidsplan og budget, og at slutresultatet var tilfredsstillende. 

Det var derfor vigtigt, at der blev valgt leverandører, som påtog sig ansvaret for, at alt forløb som planlagt. Juha Kiukas forklarer: ”Som projektleder forventede jeg, at hver nøgleperson i projektet udførte sin opgave med stort engagement og ekspertise, så jeg kunne stole på, at arbejdet blev gennemført til den aftalte deadline.”

Et dedikeret projektteam fra Kamstrup arbejdede tæt sammen med et projektteam fra Empower. Teamet bestod af en professionel projektleder samt specialister inden for forskellige områder såsom AMR-systemer, måleenheder samt planlægning og kvalitetssikring af radionetværk.

Hvert medlem af teamet havde sin egen rolle, sit eget ekspertområde og sine egne ansvarsområder. Det reducerede risikoen for fejl og forsinkelser og kontrollerede samtidig løbende kvaliteten af det udførte arbejde.

Eksempelvis blev det store netværksområde opdelt i mindre områder, og radionetværket blev derfor designet ét område af gangen (f.eks. i forhold til placeringen af koncentratorerne).

Den efterfølgende kvalitetssikring med grundig kontrol efter installeringen, sikrede systemets høje performance.

Ifølge Juha Kiukas, er et professionelt projektteam nøglen til et vellykket projekt: ”Når projektteamet er engageret, selvstændigt, holder deres løfter og kommunikerer imellem de involverede parter, så er der et godt grundlag for et vellykket projekt. Med Kamstrup var vi i stand til at nå vores mål.”

”Når projektteamet er engageret, selvstændigt, holder deres løfter og kommunikerer imellem de involverede parter, så er der et godt grundlag for et vellykket projekt. Med Kamstrup var vi i stand til at nå vores mål.”

Juha Kiukas, projektleder ved Empower IM Oy.

Strømlinet projektmodel 

Foruden de to dedikerede projektteams blev der dannet en styregruppe bestående af forretningsledere og projektledere fra både Empower og Kamstrup. De to virksomheder arbejdede efter hver deres veldefinerede projektmodeller, som blev integreret i KSOY-projektet. Det gav en klar definition, overblik og dokumentation af projektets faser, roller, ansvarsområder og opgaver.

Under det omfattende forløb – og med så mange interessenter involveret – mødte projektet en række forhindringer på forskellige områder. Takket være den specialiserede viden i de forskellige projektteams og deres tætte samarbejde var de dog i stand til at arbejde konstruktivt og effektivt med at løse dem, uden at det påvirkede den overordnede tidsplan. ”Hver udfordring blev dokumenteret, og en handlingsplan blev fulgt nøje, indtil problemet var løst,” forklarer Juha Kiukas.

Effektiv implementering og grundigt netværksdesign

Den grundige planlægning, udførelse og test i forløbet samt det gode og professionelle samarbejde med Kamstrup gjorde, at projektet blev færdiggjort før tid. ”Projektet kunne afsluttes tidligere end forventet, og kunden var glad for resultaterne,” siger Juha Kiukas.

I den efterfølgende driftsfase er både Empower og deres kunder nu i stand til at høste fordelene og nyde resultaterne af det gennemførte projekt. Ifølge Juha Kiukas, performer det nye system på et konstant højt niveau: 
”Personligt var jeg, forud for projektet, skeptisk angående radiokommunikationens performance, men jeg må indrømme, at det er utroligt pålideligt. Fordi radiokommunikationsnetværket blev designet så grundigt, performer systemet på et meget højt SLA-niveau.”
En fremtidssikret løsning
Kamstrups primære rolle i KSOY-projektet er i dag en supportfunktion i forbindelse med systemopdateringer eller service-sager, som Empower ikke er i stand til at løse. 

Kamstrup har dog også sammen med Empower og KSOY diskuteret systemet i forhold til fremtidige krav og muligheder for at sikre optimal værdi af investeringen. Dette omfattede blandt andet egenskaber og funktioner i næste generations-løsninger, håndtering af lavstrøms-netværk, udnyttelse af tovejskommunikation på mere effektive måder f.eks. til nye services, samt den mulige anvendelse af Kamstrup-dataloggere til optagelse af øjebliks-værdier i netværket. 

Om projektet 
Kunde: Empower IM oy og KSOY
Antal målepunkter: 65.000 elmålere (VisionAir/382M)
Projektleverance: Projektledelse, planlægning, IT-installation, systemintegration og support, implementering og kvalitetssikring af radionetværk.
Projektperiode: Juni 2010 til august 2014.
Installationen af målerne blev udført af en ekstern entreprenør.