Intelligente vandmålere og sensorer

Vores intelligente vandmålere og sensorer bygger på vores mere end 30 års erfaring. De er baseret på gennemprøvet teknologi og repræsenterer den næste generation af intelligent måling.

Præcision er kernen i alt det, vi laver, men vores produkter kan mere end bare levere de nødvendige data for at forsyningsselskaber kan foretage fair og korrekt afregning. For vi tror på, at intelligent måling ikke kun er et spørgsmål om høj nøjagtighed. Det handler også om at styrke relationerne til forbrugerne og om at optimere driften. Om kvalitetsstyring, indtjeningssikkerhed, asset management og uafregnet vand. Det handler om at være i stand til at træffe de rigtige valg og vælge de rette investeringer.

Derfor skaber vores produkter gennemsigtighed i distributionsnetværket hele vejen frem til forbrugerne. Fra husholdnings- og kommercielle vandmålere, der præcist måler forbruget og den akustiske støj i rørene, så eventuelle lækager opdages, og til distriktsvandmålere og sensorer, der giver værdifuld information om, hvad der sker i forsyningsnetværket.

kamstrup produktion vandmåler

Kvalitet er ikke kun en prioritet
Det er vores fundament

Alle Kamstrups intelligente vandmålere er statiske ultralydsmålere. De har ingen bevægelige dele  hvilket sikrer en høj nøjagtighed gennem hele levetiden.

Produktion
Vores digitale vandmålere er bygget til at holde med strenge produktions-, kalibrerings- og testprocesser for at sikre en ensartet høj produktkvalitet og en fejlmargin tæt på 0% i hele dynamikområdet. Produktionen er højt automatiseret og alle vandmålere gennemgår omfattende tests og kalibrering, før de forlader vores produktionsfaciliteter.

De mindre målere er lavet af miljøvenligt og langtidsholdbart komposit, mens de større målere er lavet af miljøvenlig messing eller rustfrit stål. Målerhusene er vakuumforseglet og helt vandtætte. Vandmålerne er velegnede til installationer både indendørs, udendørs og i målerbrønde. De kan installeres både vandret og lodret uafhængigt af rør- og installationsbetingelserne.

kamstrup produktion vandmåler

Vandkvalitet og hygiejne
Vores digitale vandmålere er godkendt til drikkevandsbrug og desinficeres, tørres og pakkes i lufttæt emballage, så de ikke udsættes for miljøpåvirkninger, før de tages i brug. Derudover tester vi løbende for desinfektionseffektivitet. Alt dette gør vi for at sikre, at kun vandmålere af den højeste kvalitet forlader vores produktionsfaciliteter.

Sikker bortskaffelse af målere
Når du fjerner en måler hos en kunde, er det vigtigt, at den bliver bortskaffet miljømæssigt korrekt. Den opgave kan du enten selv stå for, eller vi kan hjælpe med at bortskaffe måleren. Det er vigtigt for os, at vores produkter og løsninger påvirker miljøet mindst muligt, derfor står vi også gerne til rådighed ift. spørgsmål om, hvordan du håndterer bortskaffelse på den rigtige måde.
kamstrup vandmåler produktion
kamstrup vandmåler produktion
kamstrup vandmåler produktion

Vandmålerens nøjagtighed

Vandmålerens nøjagtighed er grundlaget for en fair afregning og for at udnytte den fulde værdi af data fra dine intelligente målere. Dynamikområdet forveksles nogle gange med præcision, så vandmålere med et højt dynamikområde anses for at være mere nøjagtige end målere med et lavt dynamikområde. Selvom dynamikområdet er relateret til præcision, er der ikke en direkte sammenhæng mellem de to begreber. For at kunne træffe kvalificerede valg i forbindelse med investering i vandmålere og opnå størst mulig værdi herfra, må du derfor kigge udover dette ene aspekt og se det store billede.
kamstrup vandmåler produktion