Varme
Varmetab
Forsyningsnetværk
Intelligent målerløsning

Lokalisér varmetab i dit distributionsnetværk

 

I en verden fuld af tal er dit varmetab sikkert et du kan huske i søvne. Varmetab er stadig en af forsyningers største udgiftsposter og kan udgøre op til 25 %. Tidligere har det været vanskeligt at lokalisere varmetabet, da distributionsnetværket har været som en sort boks begravet dybt under jorden, som forsyninger kun har haft begrænset viden om. Det har nærmest været som at grave i blinde, når varmetabet skulle lokaliseres.

Men nu er der nye muligheder, som gør dit distributionsnetværk gennemsigtigt og tilbyder dig løbende driftsovervågning. Analyseværktøjet Heat Intelligence kombinerer GIS data med data fra de varmemålere du allerede har installeret i de tilkoblede bygninger. Med konkret data samlet i Heat Intelligence kan du lokalisere dit varmetab som følge af våde stikledninger, identificere dårlige rør og spotte lækager, inden de udvikler sig til større brud, i dit distributionsnetværk. Med denne viden kan du derfor basere din renoveringsplan på fakta, fremfor antagelser, og få mest mulig værdi ud af dine ressourcer.

 

Brug din data optimalt

 

Intelligente varmemålere genererer data 365 dage om året. Udfordringen er derfor ikke nødvendigvis at få mere data, men at benytte dine data optimalt. Heat Intelligence er en innovativ analyseplatform, som bruger de data, du allerede har, til at diagnosticere dit distributionsnetværk og lokalisere dit ledningstab og våde stikledninger. Det gør dig i stand til at træffe kvalificerede beslutninger. Værktøjet beregner og visualiserer, hvordan varmen bevæger sig frem og tilbage gennem distributionsnetværket. Det kan du bruge til at oprette virtuelle målere på vigtige knudepunkter og til at identificere afvigere – både dem, der ligger for lavt og dem, der ligger for højt. Heat Intelligence giver dig en god indikation af, hvorfor der er afvigelser, og hvordan de elimineres, så du kan minimere dit varmetab.  

 
 
Hvis en bygnings fremløbstemperatur er lavere end forventet, kan det skyldes unormalt varmetab, dårlig rørisolering, et defekt rør eller en måler, der er installeret forkert. Hvis bygningens fremløbstemperatur er højere end forventet, kan det skyldes lækager eller ukendte eller fejljusterede omløb, som kan skabe en cirkulation der holder temperaturen oppe. Uanset om din fremløbstemperatur er for høj eller lav betyder det tabt indtægt for dig.
 

Én løsning til dine behov for driftsovervågning

 
kamstrup lokaliser varmetab ledningsnet

Analyseplatform

 
Ved at koble hyppige data fra dine varmemålere sammen med fakta om fjernvarmerørene kan du  ændre måden, hvorpå du planlægger, drifter og vedligeholder dit distributionsnetværk. Dine data bliver til viden, og viden bliver til værdi. 
 
kamstrup lokaliser varmetab ledningsnet
kamstrup varmetab aflæsning af måler

Fjernaflæsning

 
Data fra intelligente målere kan indsamles automatisk via vores READy-løsning, som sikrer hyppige data. Det sker ved fuldautomatisk netværksaflæsning og sikrer rigtige data til tiden. Data du kan stole på og agere på.
 
kamstrup varmetab aflæsning af måler
kamstrup Intelligent varmemåler

Intelligent varmemåler

 
Måleren er selve fundamentet i dit netværk. Digitalisering starter med en intelligent varmemåler, som indsamler forbrugsdata 365 dage om året. Den leverer de data, du skal bruge til afregning og optimering.
 
kamstrup Intelligent varmemåler

Lokalisér overflødige omløb

 

De fleste forsyninger producerer mere varme end nødvendigt for at kompensere for manglen på gennemsigtighed i deres distributionsnetværk. Det resulterer i spild af ressourcer både i produktionen og distributionen af varme. Men for at gøre noget ved det, er du nødt til at vide, hvad der sker både under og over jorden - hele året rundt. I Heat Intelligence kan du se eventuelle temperaturafvigelser, og ud fra dem kan du bl.a. identificere overflødige omløb i distributionsnetværket og analysere, hvilken virkning en eventuel lukning eller justering af dem vil have på flow og temperaturer i frem- og returløb.

Når du får visualiseret dit distributionsnetværk kan du træffe datadrevne beslutninger på en lang række komplekse spørgsmål. For eksempel hvilke omløb der kan undværes, for at reducere varmetabet i returløbet, samtidig med at du overholder leveringsbetingelserne for den enkelte kunde. På den måde opnår du en øget varmeproduktionseffektivitet uden at gå på kompromis med leverancekvaliteten.

 
kamstrup lokaliser overflødige omløb
kamstrup lokaliser overflødige omløb

Lav en faktabaseret renoveringsplan

 
Tidligere har forsyninger baseret renoveringsplaner på teoretiske modeller, rørenes alder og antagelser. De har været afhængige af at anvende ekstra sensorer eller luftbåren termografi udført af droner et par gange årligt. Men med Heat Intelligence bliver dit distributionsnetværk gennemsigtigt, og dét er værdifuldt, når du skal udarbejde din renoveringsplan. Heat Intelligence giver dig konkret indsigt i, hvordan du bedst kan designe og dimensionere nye rør. Så er du godt klædt på til at træffe data-baserede beslutninger i fremtiden – beslutninger, som kan optimere din forretning. Når du ved hvor dit varmetab er, kan du arbejde bevidst og proaktivt med at reducere det. På den måde kan du effektivt sænke dit varmeforbrug og fremløbstemperaturen ved at tage hånd om de mest kritiske ledninger først. 
 

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6