Præcis afregning, et bedre grid-overblik, forbedret kundeservice og enkel integration af vedvarende energikilder er blandt de fordele, som Ålands el-forsyningsselskab har opnået gennem deres smart grid-investering.

For Ålands Elandelslag (ÅEA) markerer deres OMNIA-løsning fra Kamstrup skiftet fra simpel AMR til et komplet, højtydende smart metering-system, der omfatter 15.500 intelligente målere, en trådløs kommunikationsinfrastruktur og et målerdatamanagementsystem.

Skiftet var motiveret af en kombination af manglerne ved deres nuværende, over 10 år gamle system og Finlands lovkrav til forsyningsselskaber om at være i stand til at foretage aflæsninger på timebasis. Med den hastige udvikling på området for intelligent måling vidste ÅEA, at et nyt og avanceret system ville give dem flere data. De ville muliggøre mere præcise estimater og gøre dem i stand til at tilbyde deres kunder service baseret på fakta samt en forbedret produktoplevelse.
Fra pilot til turnkey
Efter et succesfuldt pilotprojekt valgte ÅEA Kamstrup til deres turnkey-projekt. ”I stedet for at køre flere systemer parallelt, havde vi brug for ét system, vi kunne regne med. At få den fulde løsning fra én leverandør gør det hele nemmere – også integration med andre systemer”, forklarer David Karlsson, adm. direktør i ÅEA. 

Den egentlige udrulning af målerne begyndte i 2014 og forventes afsluttet i sommeren 2018. ”Vi mangler endnu at installere omkring 5.500 målere, så vi er nået to tredjedele af vejen”, siger David Karlsson. I øjeblikket installeres der mellem 100 og 150 målere hver uge, og fordelene ved det nye system er allerede meget tydelige.

”I stedet for at køre flere systemer parallelt, havde vi brug for ét system, vi kunne regne med. At få den fulde løsning fra én leverandør gør det hele nemmere – også integration med andre systemer.”

- David Karlsson, adm. direktør i ÅEA.

Fordelene ved realtidsdata

Både ÅEA og deres kunder har oplevet en række fordele ved den nye måleløsning, fortæller David Karlsson: ”Så snart en måler er koblet til og taget i brug, anvender vi den til afregning, så kunderne oplever ikke nogle forsinkelser.” Da de nye målere viser timeværdier i stedet for dagligt forbrug, bliver det også lettere for ÅEAs kunder at følge deres elforbrug.

De største fordele findes dog i de muligheder, som følger med de hyppigere data. Udover at ÅEA nu er i stand til at fakturere kunderne mere præcist, giver elnettets data også større indsigt i distributionsnetværket i forhold til strømkvalitet, spændingskvalitetsprofiler osv., hvilket giver mere præcise diagnoser, fokuseret problemløsning og målrettede investeringer.
Service baseret på fakta
Tidligere, når en kunde kontaktede ÅEA med et forsyningsproblem, var selskabet ofte nødt til at sende nogen hjem til kunden, selvom problemet i mange tilfælde viste sig at være en simpel sikring, som trængte til udskiftning. Med det nye system er disse unødvendige, dyre og tidskrævende servicebesøg blevet markant færre.

I dag, når en kunde ringer ind, er ÅEA både i stand til at vurdere behovet for et servicebesøg samt rådgive kunderne bedre omkring, hvad de skal gøre. David Karlsson forklarer: ”Værdien af have hyppigere data, er den viden, det giver os, og som gør os i stand til at have mere intelligente samtaler med vores kunder, når de ringer. De samtaler, vi har i dag, er baseret på fakta.”
Det samme gælder ved behov for et hurtigt og fuldstændigt overblik efter en af de storme, som ofte rammer Ålandsøerne. At være i stand til i kontrolrummet at skabe sig det fulde overblik over hver eneste måler i elnettet gør det nemmere at målrette indsatsen efter en storm. David Karlsson kalder det en mere intelligent elimineringsproces. 

Det nye og langt mere avancerede system gør det også muligt for ÅEA at fjernafbryde strømmen hos kunderne, hvilket er en stor fordel. Tidligere kunne det tage timer at nå ud til kunden for eksempel i tilfælde af problemer med strømkvaliteten eller forsinkede betalinger.

”Værdien af have hyppigere data, er den viden, det giver os, og som gør os i stand til at have mere intelligente samtaler med vores kunder, når de ringer. De samtaler, vi har i dag, er baseret på fakta.”

- David Karlsson, adm. direktør ÅEA.
Enkel integration af vedvarende energi
Over de seneste år er interessen for vedvarende energikilder og mikroproduktion steget blandt ÅEAs kunder. Selskabet forventer, at prosumers (engelsk udtryk sammensat af ordene ”producer” og ”consumer”) vil udgøre en vigtigt del af fremtidens elmarked i Norden, og det stiller nye krav til elnettet.

Dette var en vigtig faktor i forbindelse med valget af deres måleløsning, siger David Karlsson: ”Vi købte  alle de nye målere med funktionalitet til både at måle forbrug og håndtere produktion. Det betyder, at hvis en kunde med solcelller producerer mere strøm end han har brug for, vil det komme tilbage i elnettet, og vi betaler så kunden for overskuddet.” 
Det sikrer en retfærdig og lavere elregning for kunden og gør solceller mere attraktive til gavn for miljøet.

ÅEA er også i stand til at se, hvis en kunde har installeret solceller uden at have informeret dem om det. Det er naturligvis værdifuld viden, da selskabet har brug for at kende den præcise mængde og placering af produktionen i nettet. Endnu vigtigere er dog det sikkerhedsspørgsmål, som opstår, når ÅEA ikke er i stand til at gå ud og tjekke, om panelerne er korrekt installeret, da det kan bringe sikkerheden i fare for de folk, der arbejder på elnettet under eksempelvis et strømsvigt. 

Fremadrettet vil ÅEAs fokus fortsat være på værdien af data, fortæller David Karlsson.

”For os handler det om at få mest muligt ud af de data, vi har. Fremover vil vi se nærmere på at anvende timeværdier til grid-beregninger. Det vil gøre det muligt for os at lave mere præcise estimater i stedet for at basere vores grid på antagelser. Antagelser er én ting – viden er en anden.” 

- David Karlsson, adm. direktør ÅEA.


Om casen: 

Komplet OMNIA smart grid-system, som omfatter:

• 15.500 intelligente målere
• Trådløs kommunikationsinfrastruktur
• Målerdatamanagementsystem 

Tidsramme: 2014-2018