Leak Detector

Med Leak Detector kan du identificere lækager på stik- og jordledninger samt distributionsledninger baseret på data om akustisk støj

kamstrup Leak Detector lækageovervågning
kamstrup Leak Detector lækageovervågning

Lækageovervågning baseret på data om akustisk støj

Lækager kan være vanskelige at opdage, og der kan være mange årsager til lækager. Med data om akustisk støj fra dine vandmålere kan du nu identificere lækager på en helt ny måde. Analysemodulet Leak Detector gør dig i stand til at lokalisere lækager i stik- og jordledninger samt distributionsledninger baseret på den akustiske støj der registreres af dine flowIQ® 2200 vandmålere. Det betyder, at du kan bruge tiden på at reparere lækagerne i stedet for at lede efter dem i blinde.

Leak Detector giver et kortbaseret overblik over dit forsyningsområde og viser dine målere med intuitive farvekoder, der gengiver det støjniveau, den enkelte måler har registreret samt grafer, der viser udviklingen over tid. Alt dette gør det let at identificere installationer med høj risiko, hvor øgede støjniveauer indikerer mulige lækager eller brud. 

Med en hurtigere og mere effektiv lækageovervågning reducerer du udgifterne per identificeret lækage og kan plukke de lavthængende frugter, når det kommer til at reducere dit uafregnede vand. Detaljeret viden om højrisiko-installationer med mulige lækager og dit netværks overordnede tilstand vil også gøre det nemmere at prioritere dine daglige indsatser til der, hvor de vil have den største effekt.

Tænk hvis dine målere kunne høre de lækager, du ikke selv kan se?

Nu kan du lade alle dine intelligente målere arbejde for dig og hjælpe med at lokalisere lækager og skabe en hidtil uset transparens i dit forsyningsnetværk. Som et fintmasket netværk af støjloggere lytter flowIQ® 2200 vandmålerne til distributionsledningerne samt stik- og jordledningerne for at opdage mulige lækager.

Se filmen, og bliv klogere på vores akustiske lækageovervågning, eller klik på nedenstående link for at læse mere.

Identificer installationer med høj risiko

Find installationer med mulige lækager med Leak Detectors kort, hvor du let får et overblik over det støjniveau hver enkelt måler har registreret via farvekoder. Den nemme filtrering lader dig fjerne målere med et lavt støjniveau, så du kan fokusere der, hvor der er den største risiko for lækage. Du kan også korrelere støjdata fra flere forskellige målere for at finde sammenlignelige mønstre, hvilket kan indikere en mulig lækage på en hovedledning.

Hold dig selv opdateret med automatiske rapporter, der giver overblik over alle målere med et forøget støjtal og informerer dig i tilfælde af usædvanlige hændelser, der kræver din opmærksomhed.

 Visualisering af støjdata

Når du vælger en eller flere målere, visualiserer graferne den registrerede akustiske støj over tid, hvilket giver dig mulighed for at følge udviklingen. Dermed kan du gribe ind, så snart støjen når et kritisk niveau samtidig med at graferne hjælper dig med at skelne målere med et støjniveau forårsaget af en lækage fra målere, hvor støjen forårsages af noget andet, f.eks. en cirkulationspumpe.

Du kan tilføje kommentarer til hver måler for at gemme information om bekræftede lækager. Du kan også ”pause” målere med høje tilbagevendende støjniveauer, der ikke skyldes lækager. Leak Detector vil også vise, hvis en måler har en aktiv infokode.

Øget gennemsigtighed

Med Leak Detector kan du øge gennemsigtigheden i dit forsyningsområde. Du kan måske endda udskyde investeringer i vedligeholdelse, renovering eller ekstra kapacitet baseret på den øgede viden om dit forsyningsnetværks tilstand. 

Et reduceret vandspild vil mindske dine driftsomkostninger, da du distribuerer mindre vand og begrænser dine udgifter til overholdelse af lovkrav og miljømål. En tidlig identifikation af lækager begrænser også de efterfølgende skader og giver dig mulighed for at yde en mere proaktiv kundeservice ved f.eks. at advare kunderne om mulige lækager.

kamstrup flowiq 2200 smart intelligent vandmåler

flowIQ® 2200

Intelligent vandmåler med akustisk lækageovervågning

Med flowIQ® 2200 får du kompromisløs præcision, innovativ akustisk lækageovervågning, mulighed for fjernaflæsning og en række andre intelligente funktioner i én fremragende måler med en levetid på op til 16 år.

flowIQ® 2200 arbejder for dig, så du kan opdage eventuelle lækager i stik- og jordledningerne samt distributionsledningerne. Måleren overvåger støjmønstre, så du kan identificere installationer med høj risiko.

kamstrup flowiq 2200 smart intelligent vandmåler

Opdagelse af lækager i stik- og jordledninger

Vandcenter Syd, Fyn, Danmark

I et boligområde fra 1970’erne med et højtvandspild havde VandCenter Syd mistanke om lækager i stik- og jordledningerne, men de manglede værktøjerne til at tackle problemerne effektivt. Da Kamstrups nye vandmålere flowIQ® 2200 med integreret akustisk lækageovervågning var blevet installeret, var det via analyseappen Leak Detector muligt at lokalisere områder med høj risiko, og seks lækager, der ellers aldrig ville være fundet, blev hurtigt identificeret.

Se hele casen i vores video.

kamstrup Leak Detector lækageovervågning

Gør dig klar til succes

Få den bedst mulige start Du kan vælge mellem forskellige muligheder for, hvor meget support og uddannelse du har brug for.

Dette spænder fra standardopsætning og -introduktion til servicepakker, hvor vi overvåger dit netværk med Leak Detector og giver dig en liste over mulige lækager, der bør undersøges nærmere. Og hvis du selv ønsker at håndtere den daglige drift, tilbyder vi også uddannelse, der sikrer, at du er rustet til selv at overvåge lækager.

kamstrup Leak Detector lækageovervågning

Leak Detector fandt stor lækage i renoveret område

Børkop Vandværk, Danmark

flowIQ® 2200-vandmåleren og analysesoftwaren Leak Detector afslørede større lækage det sidste sted, forsyningen ville have ledt. Lækagen var årsagen til en ellers uforklarlig fordobling af ledningstabet hos Børkop Vandværk.
Per Møller - Børkop Vandværk
Per Møller - Børkop Vandværk

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6