Udgået produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentation Gå til Instruktionsvideoer

Relaterede produkter ({{ totalProducts }})

Lækageovervågning baseret på data om akustisk støj

Lækageovervågning er ofte både en kompleks, tidskrævende og dyr opgave for mange forsyningsselskaber – særligt i forhold til stik- og jordledninger. Med data om akustisk støj fra dine vandmålere kan du målrette dine indsatser og optimere din lækageovervågning. Den nyeste generation af Leak Detector giver en intuitiv visualisering og analyse af støjdata fra flowIQ® 2200-vandmålere. Baseret på en avanceret algoritme identificerer systemet målerne med størst risiko for lækage, så du kan bruge din tid på at bekræfte og reparere lækager frem for at lede efter dem i blinde.

Med en hurtigere og mere effektiv lækageovervågning reducerer du udgifterne per identificeret lækage og kan plukke de lavthængende frugter, når det kommer til at reducere dit uafregnede vand. Detaljeret viden om installationer med høj risiko for lækager og dit netværks overordnede tilstand vil også gøre det nemmere at prioritere dine daglige indsatser til der, hvor de vil have den største effekt.

Identificer installationer med høj risiko

Leak Detector gør det let at målrette din lækageovervågning. Ud fra en avanceret algoritme fortolker systemet automatisk støjdata over tid og identificerer målerne med den højeste risiko for lækage. Dermed skal du bruge mindre tid på at bekræfte potentielle lækager, samtidig med at systemet håndterer opgaven med at overvåge dit forsyningsnetværk.

Du kan også lave din egen analyse baseret på filterindstillinger, intuitiv farvekodning og støjkurver, der giver dig et overblik over den støj, som hver måler har registreret.

Visualisering af støjdata

Ved at vælge en eller flere målere på kortet giver graferne dig indsigt i støjudviklingen. Dermed kan du reagere, så snart støjen når et kritisk niveau, og du kan bedre skelne støj fra cirkulationspumper osv. fra støj forårsaget af faktiske lækager.

Du kan også sammenholde støjdata fra flere målere, så du kan se efter ligheder, der kan indikere en lækage i en distributionsledning.

Hold dig opdateret

Få en hurtig sammenfatning af de vigtigste resultater i Leak Detectors dashboard. Sæt automatiske rapporter op på målere med forhøjede støjniveauer eller usædvanlige ændringer, der kræver din opmærksomhed.

Du kan også gemme information om bekræftede lækager eller andre støjkilder i Leak Detector til fremtidig brug. Disse oplysninger vil så blive brugt i anonymiseret form af Kamstrups dataeksperter til at optimere Leak Detectors algoritme og gøre den endnu mere effektiv.

flowIQ® 2200

Intelligent vandmåler med akustisk lækageovervågning

Med flowIQ® 2200 får du kompromisløs præcision, innovativ akustisk lækageovervågning, mulighed for fjernaflæsning og en række andre intelligente funktioner i én fremragende måler med en levetid på op til 16 år.

flowIQ® 2200 arbejder for dig, så du kan opdage eventuelle lækager i stik- og jordledningerne samt distributionsledningerne. Måleren overvåger støjmønstre, så du kan identificere installationer med høj risiko.

kamstrup flowiq 2200 smart intelligent vandmåler
kamstrup flowiq 2200 smart intelligent vandmåler

Oksby & Ho Vandværk bruger akustisk støjdata til at finde lækager

Analysesoftwaren Leak Detector hjælper Oksby & Ho Vandværk med at prioritere deres indsatser og finde lækager i et område, hvor de gængse lækagetegn ikke kan bruges.

Akustisk lækageovervågning hjælper Novafos med at lokalisere lækager

Novafos, Danmark

Ved hjælp af akustisk støjdata fra deres flowIQ® 2200-vandmålere er Novafos nu i stand til at udnytte Kamstrups Leak Detector software til at lokalisere lækager i jord- og stikledninger.
Per Møller - Børkop Vandværk

Leak Detector fandt stor lækage i renoveret område

Børkop Vandværk, Danmark

flowIQ® 2200-vandmåleren og analysesoftwaren Leak Detector afslørede større lækage det sidste sted, forsyningen ville have ledt. Lækagen var årsagen til en ellers uforklarlig fordobling af ledningstabet hos Børkop Vandværk.
Per Møller - Børkop Vandværk

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6