Det er tid til at lære mere om fjernvarme

Opvarmning og afkøling af bygninger er en af de mest energikrævende efterspørgsler i vores samfund. Opfyldelse af klima- og effektivitetsmål for opvarmning og afkøling kræver en bæredygtig strategi, der kombinerer øget brug af vedvarende energi og samtidig effektivt sikrer forsyningssikkerheden.

At optimere eksisterende fjernvarmenet til højere effektivitet og at integrere det voksende antal fluktuerende varmekilder i distributionsnettet kræver nøjagtig viden. Reel viden baseret på løbende indsigt i flow, temperaturer og faktisk systemkapacitet. Og reel viden om, hvordan man vedligeholder og udnytter aktiverne bedst muligt.

Uanset om det drejer sig om, hvordan man skal styre og forudsige produktionen eller at vide præcis, hvor lav en temperatur du kan køre nettet ved, giver intelligente målerløsninger og hyppige data den indsigt og de værktøjer, der er nødvendige for at forbinde data på tværs af hele værdikæden og placere den relevante viden til den daglige drift samt til langsigtet planlægning og vedligeholdelse.

Det er tid til at forbedre, hvordan energi produceres, administreres og distribueres. Det er tid til at vide!

Inspiration til et optimeret netværk

Få din udgave af e-bogen om 4. generations fjernvarme

 

Vi stiller skarpt på hvordan fjernvarmen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, værdien af data fra intelligent måling, integration af forskellige bæredygtige energikilder, og hvordan digitalisering baner vejen for 4. generations fjernvarme.

Læs mere om fordelene ved fjernvarme.

Værdien af data

Du kan ikke optimere det, du ikke måler. Data fra intelligente målere og fjernaflæsning kan levere gennemsigtighed og indsigt.

Jo flere data du har, jo mere værdi kan du skabe.
Det eneste spørgsmål er: hvilke behov har din forsyning lige nu – og i fremtiden?

NEXT step

Dit distributionsnetværk
Dit overblik
Din værdi

Enten ser du på sin forsyningsforretning med en smule åndenød over alle de mange nye krav og udfordringer. Eller du ser, at der også er fantastiske muligheder for at skabe ny værdi. 

Uanset hvor du vil hen, og uanset hvilke ambitioner du har for dit forsyningsselskab, er dit næste skridt altid det vigtigste.

kamstrup effektiv fjernvarme

Energieffektiv varmeforsyning

Fjernvarmen står overfor en ny energivirkelighed – en virkelighed hvor intelligent måling danner grundlaget for høj energieffektivitet ved at tilføre databaseret viden til fjernvarmen. 

Download vores white paper og tag et nærmere kig på, hvad der kendetegner det intelligente energisystem, og lær mere om vigtigheden af effektivitet og gennemsigtighed – hele vejen til slutbrugeren.

kamstrup effektiv fjernvarme