Varmeløsninger

I takt med at den globale energiefterspørgsel og urbanisering fortsætter med at stige, opbruges fossile brændsler, og både de økonomiske og miljømæssige omkostninger ved energiproduktion øges. Det understreger behovet for ikke bare at reducere forbruget, men også at effektivisere måden hvorpå vi producerer, håndterer og distribuerer energi. 

Varmeforsyningerne er derfor under pres for at blive mere energieffektive, samtidigt med at de skal optimere driften, øge omkostningseffektiviteten og tilbyde en endnu bedre service til slutbrugerne.
Intelligent måling er en central del af løsningen, for du kan ikke optimere det, du ikke måler. Hyppige og nøjagtige målerdata giver forsyningsværker realtids-indsigt om deres distributionsnetværk, slutbrugerne og de bygninger, de forsyner.

Hvad er dit næste skridt?

Dit ledningsnet rummer et væld af muligheder for at optimere din forretning. Intelligente målere og fjernaflæsning leverer grundlaget for den dataindsamling der er nødvendig for at udnytte dét potentiale.

Hyppig dataaflæsning hjælper dig med at optimere og skabe gennemsigtighed i dit ledningsnet.

Intelligent varmemåling fra Kamstrup

Inspiration til et optimeret netværk

Værdien af data

Du kan ikke optimere det, du ikke måler. Data fra intelligente målere og fjernaflæsning kan levere gennemsigtighed og indsigt.

Jo flere data du har, jo mere værdi kan du skabe.
Det eneste spørgsmål er: hvilke behov har din forsyning lige nu – og i fremtiden?

Brug din data optimalt

I en verden fuld af tal er dit varmetab sikkert et du kan huske i søvne.

Varmetab er stadig en af forsyningers største udgiftsposter og kan udgøre op til 25%. Tidligere har det været vanskeligt at lokalisere varmetabet, men nu er der nye muligheder, som gør dit distributionsnetværk gennemsigtigt og tilbyder dig løbende driftsovervågning.

kamstrup varmetab
kamstrup varmetab
kamstrup effektiv fjernvarme

Energieffektiv varmeforsyning

Fjernvarmen står overfor en ny energivirkelighed – en virkelighed hvor intelligent måling danner grundlaget for høj energieffektivitet ved at tilføre databaseret viden til fjernvarmen. 

Download vores white paper og tag et nærmere kig på, hvad der kendetegner det intelligente energisystem, og lær mere om vigtigheden af effektivitet og gennemsigtighed – hele vejen til slutbrugeren.

kamstrup effektiv fjernvarme