Det er tid til at vide mere om fjernvarme

Opvarmning og køling af bygninger er noget af det mest energikrævende i vores samfund. For at nå de opsatte klima- og effektivitetsmål for opvarmning og køling er der behov for en bæredygtig strategi, der kombinerer øget anvendelse af vedvarende energi med effektiv sikring af forsyningssikkerheden.

At optimere eksisterende fjernvarmenetværk til højere effektivitet og integrere det voksende antal fluktuerende varmekilder i distributionsnettet kræver viden. Reel viden baseret på løbende indsigt i flow, temperaturer og faktisk systemkapacitet. Og reel viden om, hvordan man vedligeholder og udnytter infrastrukturen på den bedst mulige måde.

Hvad enten det drejer sig om at lave nøjagtige prognoser eller vide præcis, hvor lav en temperatur nettet kan køre med, så er der behov for intelligente måleløsninger med hyppige data. Det giver den indsigt og de værktøjer, som er nødvendige for at forbinde data på tværs af hele værdikæden og stille den rette viden til rådighed for daglig drift, vedligeholdelse og langsigtet planlægning.

Det er tid til at optimere vores produktion og distribution af varme. It's time to know!

Hvad er dit næste skridt?

Dit ledningsnet rummer et væld af muligheder for at optimere din forretning. Intelligente målere og fjernaflæsning leverer grundlaget for den dataindsamling der er nødvendig for at udnytte dét potentiale.

Hyppig dataaflæsning hjælper dig med at optimere og skabe gennemsigtighed i dit ledningsnet.

Intelligent varmemåling fra Kamstrup

Inspiration til et optimeret netværk

Værdien af data

Du kan ikke optimere det, du ikke måler. Data fra intelligente målere og fjernaflæsning kan levere gennemsigtighed og indsigt.

Jo flere data du har, jo mere værdi kan du skabe.
Det eneste spørgsmål er: hvilke behov har din forsyning lige nu – og i fremtiden?

Brug din data optimalt

I en verden fuld af tal er dit varmetab sikkert et du kan huske i søvne.

Varmetab er stadig en af forsyningers største udgiftsposter og kan udgøre op til 25%. Tidligere har det været vanskeligt at lokalisere varmetabet, men nu er der nye muligheder, som gør dit distributionsnetværk gennemsigtigt og tilbyder dig løbende driftsovervågning.

kamstrup varmetab
kamstrup varmetab
kamstrup effektiv fjernvarme

Energieffektiv varmeforsyning

Fjernvarmen står overfor en ny energivirkelighed – en virkelighed hvor intelligent måling danner grundlaget for høj energieffektivitet ved at tilføre databaseret viden til fjernvarmen. 

Download vores white paper og tag et nærmere kig på, hvad der kendetegner det intelligente energisystem, og lær mere om vigtigheden af effektivitet og gennemsigtighed – hele vejen til slutbrugeren.

kamstrup effektiv fjernvarme