Analyseværktøj til fjernvarme

Analyseværktøj til fjernvarme kan hjælpe dig med at forbedre effektiviteten i dit forsyningsnetværk og i sidste ende sænke dine energiudgifter og dit CO2-aftryk.

Ved at knytte hyppige intelligente målerdata med fakta om fjernvarmenetværket vil du kunne:

 • Identificere mulige kilder til varmetab i netværket.
 • Øge gennemsigtigheden i dit forsyningsnetværk med hensyn til temperatur, flow og tryk.
 • Sikre dokumentationen af din leverance til slutkunden.

Fjernvarmeanalyse er et afgørende værktøj til alle fjernvarmeselskaber, der er ude efter at reducere deres CO2-aftryk, samtidig med at tid og ressourcer spares.

Return Temperature Optimizer (RTO)

Hvordan kan man opnå besparelser, øget kapacitet og bidrager til den grønne omstilling i fjernvarmen?
Nøglen er at kunne sænke temperaturerne i fjernvarmenettet. 

Med vores service, Return Temperature Optimizer, hjælper vi din forsyning med at:

 • Overvåge retur temperaturen i Fjernvarmenettet kontinuerligt 
 • Identificere fejlbehæftede fjernvarmeinstallationer
 • Notificere installationsejerne om problemet og supporterer i tilfælde af spørgsmål
 • Følge op på at der sker udbedring og måler kontinuerlig effekter af indsatsen
 • Spare tid, penge, energi og CO₂.
   
kamstrup varmetab

Heat Intelligence

Når du ved, hvad der sker under jorden…

Du bliver i stand til at udnytte intelligent fjernvarme, så du kan:

 • Kortlægge dit varmetab
 • Dokumentere din leverancekvalitet
 • Monitorere din belastning og kapacitet
 • Identificere hvad der stresser dit ledningsnet
kamstrup varmetab

Gør det til din hjemmebane

 • Kortlæg dit varmetab
 • Dokumentér din leverancekvalitet
 • Monitorér din belastning og kapacitet
 • Identificér hvad der stresser dit ledningsnet

Den aktuelle tilstand i nettet

Nu kan du se, præcis hvordan varmen bevæger sig gennem dit ledningsnet hele vejen ud til slutbrugerne. Det betyder, at du til enhver tid kan dokumentere nøjagtigt, hvad du har leveret. Du er også i stand til at evaluere din temperaturoptimering ud fra en visualisering af dynamisk udregnede fakta i stedet for at basere det på en statisk model.