Dataanalyse

Reducér dine omkostninger
Målret dine investeringer
Forbedre din kundeservice

Ved at koble hyppige data fra intelligente varmemålere sammen med fakta fjernvarmerørene kan du fundamentalt ændre måden, hvorpå du planlægger, drifter og vedligeholder dit ledningsnet. 

Der ligger et enormt potentiale for fjernvarmen i at bruge dataanalyse til at udnytte den fulde værdi i dine data. Det kan hjælpe dig med at forbedre din asset management, reducere varmetabet i ledningsnettet og give et helt nyt niveau af gennemsigtighed i den aktuelle tilstand mellem produktion og forbruger.

Ved at analysere data fra intelligente målere, kan du nu vide, hvad der sker både over og under jorden – året rundt.

Løsningen til intelligent fjernvarmemåling findes allerede. Det er op til dig at tage det næste skridt.

kamstrup varmetab

Heat Intelligence

Når du ved, hvad der sker under jorden…

Du bliver i stand til at udnytte intelligent fjernvarme, så du kan:

  • Kortlægge dit varmetab
  • Dokumentere din leverancekvalitet
  • Monitorere din belastning og kapacitet
  • Identificere hvad der stresser dit ledningsnet
kamstrup varmetab

Gør det til din hjemmebane

  • Kortlæg dit varmetab og lækager
  • Dokumentér din leverancekvalitet
  • Monitorér din belastning og kapacitet
  • Identificér hvad der stresser dit ledningsnet

Den aktuelle tilstand i nettet

Nu kan du se, præcis hvordan varmen bevæger sig gennem dit ledningsnet hele vejen ud til slutbrugerne. Det betyder, at du til enhver tid kan dokumentere nøjagtigt, hvad du har leveret. Du er også i stand til at evaluere din temperaturoptimering ud fra en visualisering af dynamisk udregnede fakta i stedet for at basere det på en statisk model.