Lækagesøgning på en tredjedel af tiden

Tønder Forsyning, Danmark

Med analyseværktøjet Water Intelligence har Tønder Forsyning markant effektiviseret lækagesøgningen i et særligt udfordrende område. Ny indsigt og overblik gør det også muligt for forsyningen at prioritere deres brug af ressourcer og renoveringsindsats, og kunderne oplever i dag et højere serviceniveau.

Da Tønder Forsyning i starten af 2018 fik præsenteret analyseværktøjet Water Intelligence, kunne de hurtigt se potentialet i forhold til to af deres vigtigste fokusområder: vandspild og vedligehold af infrastruktur. Værktøjet gør det nemlig nemt at overvåge netværket og udregner automatisk daglige vandbalancer for hvert enkelt distrikt, så forsyningen altid har et opdateret overblik over deres vandspild.

Tidligere var udfordringerne med lækagelokalisering især store på øen Rømø, hvor jorden er meget sandet, så vand fra lækager oftest forsvinder ud i jorden.

”Automatisering er vejen frem”

Tønder Forsyning har haft fjernaflæste vandmålere siden 2014, så de fik masser af data, men det var muligheden for at automatisere monitoreringen af netværket, der fængede, siger driftschef John Pies Christiansen: ”Vi bliver ikke flere folk, men får flere og flere opgaver, så automatisering er vejen frem for os.”

Forsyningen brugte før en masse tid på eksport i Excel og manuel ajourføring, men med Water Intelligence sker det automatisk. ”Vi ville have et system, der kører i baggrunden og passer sig selv, så vi først skal bruge ressourcer, når vi får besked om, at der er noget galt,” forklarer driftstekniker Christian Møller.

Tønder Forsyning har fra starten haft et tæt samarbejde med Kamstrup, som han siger har været meget lydhøre overfor forsyningens erfaringer med analyseværktøjet og input til, hvordan det kunne blive endnu mere operationelt.

I efteråret 2018 oplevede forsyningen helt konkret, hvordan de i dag har reduceret deres reaktionstid. Over en periode viste Water Intelligence en gradvis stigning i vandspildet i et af distrikterne. Forsyningen holdt øje med udviklingen, og så snart vandspildet nåede en størrelse, hvor årsagen kunne lokaliseres, fandt de en lækage på fem kubikmeter i timen – en lækage som dermed blev opfanget langt hurtigere end tidligere. ”Lækager nåede tit at udvikle sig til brud, inden vi fandt dem. Nu kan vi rykke ud, før det går rigtig galt,” forklarer Christian Møller.

Mere effektiv lækagesøgning

Tidligere havde Tønder Forsyning kun tallene fra udpumpningsværket at gå ud fra. Var den samlede mængde vand, der blev sendt til Rømø, høj sammenlignet med erfaringer og historiske data fra SRO-systemet, kunne det indikere en lækage. For at lokalisere den måtte forsyningen så manuelt aflæse og udelukke én gade af ad gangen om natten, hvor det genererede forbrugerne mindst muligt. I dag holdes den udpumpede mængde automatisk op mod forbruget for hvert distrikt, hvilket gør det nemt at kategorisere reelt spild.

”Med Water Intelligence går vi direkte til detailsøgning. Før kunne to mænd bruge ni nætter på at spore en lækage, og dertil kom en dag til det forberedende arbejde. I dag kan vi gøre det hele på to eller tre dage. Det er meget at spare både i tid og penge” siger John Pies Christiansen. ”Det handler om at finde ud af, hvor vi mest effektivt kan sætte ind – og det kræver data. At køre rundt og lede efter en halv kubikmeter er som at lede efter en nål i en høstak. Så går det ikke at køre hele kavaleriet frem.”

”Med det overblik, vi har i dag, kan vi også opfange opadgående tendenser og være proaktive”, forklarer Christian Møller. Det har bl.a. betydet, at forsyningen har højnet deres serviceniveau overfor kunderne. ”Når vi nu har både data og viden, så føler vi også, vi har et ansvar for at bruge det til at hjælpe vores kunder.”

Resultaterne af fjernaflæste målere, hyppige data og målrettet dataanalyse

Prioriteret ledningsrenovering

Tønder Forsyning har udskudt den planlagte renovering af ledningsnettet på Rømø i 2019. De forventer nemlig, at de, med den detaljerede indsigt fra Water Intelligence, vil blive i stand til at prioritere renoveringsindsatsen langt bedre. ”Et samlet overblik med driftstal for et år eller mere vil vise, hvilke områder vi skal opprioritere, fordi der eksempelvis er mange brud, og hvilke vi kan udskyde,” siger John Pies Christiansen.

Indtil nu har forsyningen ikke haft basis for at bedømme rørenes tilstand og har derfor været i tvivl om, hvor de skulle sætte ind. ”Vi skal sætte ind, hvor det giver mest værdi for pengene. Dén viden kan værktøjet give os, når vi får datagrundlaget på plads.”

“Med Water Intelligence går vi direkte til detailsøgning. Før kunne to mænd bruge ni nætter på at spore en lækage, og dertil kom en uges tid til det forberedende arbejde. I dag kan vi gøre det hele på to eller tre dage. Det er meget at spare både i tid og penge”

 

John Pies Christiansen

Et værktøj til driften

For Tønder Forsyning er Water Intelligence først og fremmest et driftsværktøj. De har derfor bl.a. været glade for brugerfladen, der gør det nemt at designe og opdatere distrikterne. ”Vi skal ikke igennem en kortafdeling eller forbi Kamstrup. Man flytter bare stregerne,” fortæller driftsmedarbejder, Erling Atzen. ”Som driftsmand foretrækker jeg at have mit værktøj I hånden og ikke på skærmen, men dét her er godt nok nemt.”

Forsyningen arbejder nu med at tolke værktøjets visualiseringer. For eksempel ved de nu, hvordan en åben ventil kan aflæses, efter systemet gjorde dem opmærksomme på, hvad der viste sig at være en åben ventil mellem to distrikter. ”Det er sjovere at jagte lækager nu, hvor det ikke bare er ud fra fornemmelser og antagelser, men reelle data,” siger Erling Atzen.

Inden for et års tid påbegynder Tønder Forsyning yderligere distriktsopdeling af forsyningsområdet på fastlandet, hvor de I dag også har svært ved at lokalisere vandspildet på grund af det store antal opkoblinger. Forsyningen forventer derfor, at Water Intelligence også hér vil gøre dem I stand til at målrette deres indsats.

Måske vil du også være interesseret i…

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.