Vand
Lækageovervågning
Datapålidelighed
Driftseffektivitet

Optimeret lækagesøgning og datadrevet renovering

Tønder Forsyning, Danmark

Med analyseværktøjet District Analyser har Tønder Forsyning markant effektiviseret lækagesøgningen i et særligt udfordrende område. Ny indsigt og overblik har også gjort det muligt for forsyningen at prioritere deres renoveringsindsats og brug af ressourcer, og kunderne oplever i dag et højere serviceniveau.

kamstrup lækage vandrør
kamstrup lækage vandrør

Da Tønder Forsyning i starten af 2018 fik præsenteret analyseværktøjet District Analyser, kunne de hurtigt se potentialet i forhold til to af deres vigtigste fokusområder: vandspild og vedligehold af infrastruktur. Værktøjet gør det nemlig nemt at overvåge netværket og udregner automatisk daglige vandbalancer for hvert enkelt distrikt, så forsyningen altid har et opdateret overblik over deres vandspild.

Tidligere var udfordringerne med lækagelokalisering især store på øen Rømø, hvor jorden er meget sandet, så vand fra lækager oftest forsvinder ud i jorden.

”Automatisering er vejen frem”

Tønder Forsyning har haft fjernaflæste vandmålere siden 2014, så de fik masser af data, men det var muligheden for at automatisere monitoreringen af netværket, der fængede, siger driftschef John Pies Christiansen: ”Vi bliver ikke flere folk, men får flere og flere opgaver, så automatisering er vejen frem for os.”

Forsyningen brugte før en masse tid på eksport i Excel og manuel ajourføring, men med District Analyser sker det automatisk. ”Vi ville have et system, der kører i baggrunden og passer sig selv, så vi først skal bruge ressourcer, når vi får besked om, at der er noget galt,” forklarer driftstekniker Christian Møller.

Mere effektiv lækagesøgning

Tidligere havde Tønder Forsyning kun tallene fra udpumpningsværket at gå ud fra. Var den samlede mængde vand, der blev sendt til Rømø, høj sammenlignet med erfaringer og historiske data fra SRO-systemet, kunne det indikere en lækage. For at lokalisere den måtte forsyningen manuelt aflæse og udelukke én gade af ad gangen om natten, hvor det generede forbrugerne mindst muligt. I dag holdes den udpumpede mængde automatisk op mod forbruget for hvert distrikt, hvilket gør det nemt at kategorisere reelt spild.

”Med District Analyser går vi direkte til detailsøgning. Før kunne to mænd bruge ni nætter på at spore en lækage, og dertil kom en uges tid til det forberedende arbejde. I dag kan vi gøre det hele på to eller tre dage. Det er meget at spare både i tid og penge” siger John Pies Christiansen. ”Det handler om at finde ud af, hvor vi mest effektivt kan sætte ind – og det kræver data. At køre rundt og lede efter en halv kubikmeter er som at lede efter en nål i en høstak. Så går det ikke at køre hele kavaleriet frem.”

”Med det overblik, vi har i dag, kan vi også opfange opadgående tendenser og være proaktive.” Det har bl.a. betydet, at forsyningen har højnet deres serviceniveau overfor kunderne. ”Når vi nu har både data og viden, så føler vi også, vi har et ansvar for at bruge det til at hjælpe vores kunder.”

Over en periode viste District Analyser en gradvis stigning i vandspildet i et af distrikterne. Forsyningen holdt øje med udviklingen og fandt en lækage på fem kubikmeter i timen, som dermed blev opfanget langt hurtigere end tidligere.

Resultaterne af fjernaflæste målere, hyppige data og målrettet dataanalyse

Prioriteret ledningsrenovering

Den detaljerede indsigt fra District Analyser har også gjort Tønder Forsyning i stand til at basere deres renoveringsindsats på rørenes tilstand fremfor deres alder, som de gjorde tidligere . ”Vi skal sætte ind, hvor det giver mest værdi for pengene. Dén viden giver værktøjet os i dag,” siger John Pies Christiansen. 

For nylig besluttede forsyningen således at prioritere renoveringen af en hovedledning på Rømø efter data i District Analyser over en periode havde vist en stor lækage i et bestemt distrikt, hvor den sandede jord gjorde det næsten umuligt at lokalisere lækagen med traditionelt udstyr. Resultatet var helt tydeligt: vandspildet faldt næsten øjeblikkeligt fra 1,8 m3/t til 0,25 m3/t.

“Med Water Intelligence går vi direkte til detailsøgning. Før kunne to mænd bruge ni nætter på at spore en lækage, og dertil kom en uges tid til det forberedende arbejde. I dag kan vi gøre det hele på to eller tre dage. Det er meget at spare både i tid og penge”

 

John Pies Christiansen

Et værktøj til driften

For Tønder Forsyning er District Analyser først og fremmest et driftsværktøj. De har derfor bl.a. været glade for brugerfladen, der gør det nemt at designe og opdatere distrikterne, fortæller driftsmedarbejder, Erling Atzen. ”Som driftsmand foretrækker jeg at have mit værktøj i hånden og ikke på skærmen, men dét her er godt nok nemt.”

For eksempel ved forsyningen nu, hvordan en åben ventil kan aflæses, efter systemet gjorde dem opmærksomme på, hvad der viste sig at være en åben ventil mellem to distrikter. ”Det er sjovere at jagte lækager nu, hvor det ikke bare er ud fra fornemmelser og antagelser, men reelle data.”

Tønder Forsyning er i gang med at udvide District Analyser, så det inden udgangen af 2020 også dækker fastlandet, hvor de ligeledes har svært ved at lokalisere vandspildet på grund af de store antal opkoblinger. Målet er også hér at lave små distrikter og få timeværdier på hele netværket, så District Analyser kan bruges for det samlede forsyningsområde – og forventningerne er store.

Måske vil du også være interesseret i…