READy

READy er en unik løsning til fjernaflæsning af målere og optimering af ledningsnettet

kamstrup ready fjernaflæsning af vandmåler og varmemåler
kamstrup ready fjernaflæsning af vandmåler og varmemåler

Få mere værdi af dine målerdata

READy er en effektiv løsning til fjernaflæsning af intelligente varmemålere. Systemet giver dig hurtig og nem adgang til forbrugsdata og de værktøjer, du skal bruge, til at analysere og optimere dit ledningsnet.

Kamstrups READy understøtter både trådløs måleraflæsning og måleraflæsning af trådede målere i et Wired M-Bus-system. Afhængig af dine behov kan fjernaflæsning af dine målere med et READy automatisk måleraflæsningssystem foregå på to måder.

Med Ready drive-by kan du indsamle målerdata med din smartphone eller tablet ved at køre rundt i dit forsyningsområde. Hvis du i stedet ønsker at indsamle dine målerdata automatisk på enten dags- eller timebasis kan du opbygge et Ready netværk.

Et READy aflæsningssystem fra Kamstrup kan let tilpasses forskellige aflæsningsbehov og udvides, når dine behov ændrer sig. Har du valgt en drive-by-løsning, er det derfor nemt at opgradere og udbygge til et netværk – et område ad gangen eller alle områder på én gang.

Uanset om du vælger en løsning til drive-by eller netværksaflæsning, får du direkte adgang til support, og målerdata opbevares sikkert hos Kamstrup.

Digitalisering giver målbare resultater

”Ved at optimere vores drift af nettet har vi indenfor de seneste par år sparet 2.500-3.000 MWh – altså ca. 2,5% – og reduceret ledningstabet med 12%,”

Marc Roar Hintze, Adm. Direktør hos Assens Fjernvarme

Driftsoptimering og bedre kundeservice med fjernaflæsning

Assens Forsyning og Assens Fjernvarme, Danmark

Et fælles fokus på bedst mulig udnyttelse af ressourcer og god kundeservice var baggrunden for to forsyningsselskabers samarbejde om READy netværksaflæsning af vand- og varmemålere. Udover at halvere udgifterne forbundet med at etablere radionetværket, betød samarbejdet en fordobling af de fordele, løsningen bringer med sig.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6