Vand
Lækageovervågning
Driftseffektivitet
Asset management

Innovation i virkeligheden

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark

Et udviklingsprojekt i tæt samarbejde med Skanderborg Forsyning har givet helt ny viden om lyd og støj i forbindelse med lækager og brud i ledningsnettet. Det har dannet basis for ny og innovativ akustisk lækagesøgning i Kamstrup nyeste vandmåler, som vandforsyningen forventer vil skabe stor værdi.

kamstrup lækage vandrør
kamstrup lækage vandrør

Det begyndte med en idé. Kunne ultralydssignalet i Kamstrups vandmåler også anvendes til at måle akustiske ændringer og på den måde identificere lækager i rørene? Idéen var god på tegnebrættet, men skulle afprøves i den virkelige verden for at sikre, at det ville skabe værdi for forsyningerne. 

”Vores tilgang til produktudvikling har altid været, at et produkt ikke er færdigt, før vi ved, at det virker for vores kunder. Innovation holder først, når det er testet i den virkelige verden”, forklarer Stig Knudsen, produktchef hos Kamstrup.

Værdien i samarbejde

Skanderborg Forsyningsvirksomhed ville gerne være en del af projektet, og Kamstrup ansøgte VTU-fonden om at gennemføre projektet som et udviklingsprojekt, der også inkluderede Børkop Vandværk. En aftale blev indgået, og projektet blev skudt i gang i juli 2015.

”VTU har krav om, at projekterne skal laves i fællesskab mellem vandforsyninger og andre aktører i branchen, så det var en fed måde at organisere arbejdet på”, siger Stig Knudsen. Skanderborg Forsyningsvirksomhed har et stærkt fokus på samarbejde og innovation, hvilket også førte til etableringen af innovationscenteret AquaGlobe, der har til huse hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed med det mål at understøtte udviklingen af dansk vandteknologi. 

Også på den korte bane var der en klar gevinst ved at deltage i projektet: ”På kort sigt handler det om at bruge færre timer på at finde lækager. Vi har haft tilfælde, hvor vi har gået og lyttet i et stort område over flere uger. Den tid ville vi selvfølgelig gerne minimere,” siger Jens Ravn Knudsen, Head of Asset Management hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed. 

Med den nye måler bliver det nemmere for Skanderborg Forsyningsvirksomhed at finde lækager i forsyningsnetværket. Måleren vil opfange enhver akustisk ændring, hvilket gør det muligt for forsyningsvirksomheden at begrænse det område, der skal undersøges, baseret på hvor lyden er højest. ”Jo hurtigere og nemmere vi kan indsnævre det område, hvor lækagen kan være, jo hurtigere og billigere kan vi få udbedret skaden i stedet for at bruge tid og penge på at lytte hele zonen af.”

Highlights fra processen med at skabe en ny og innovativ lækageovervågning

Hvordan lyder et hul?

Kamstrup startede med et sandkasse set-up i virksomhedens egen baghave, hvor de kunne teste en række prototyper. Her borede udviklingsingeniørerne fra Kamstrup og driftsassistenten Frank Nielsen fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed huller i testrørene – og lyttede. 

”Vi brugte meget tid på filtrering af lyden – at genkende og udelukke støjkilder som trafik, en vaskemaskine osv.”, forklarer Stig Knudsen og fortsætter: Når du har nogen, der har årelang driftsmæssig erfaring og det her mindset, som arbejder sammen med en ingeniør med en ph.d., bliver det meget nørdet – og meget produktivt.”

Prototyper blev efterfølgende sat op forskellige steder i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsnetværk – enten som en del af planlagte renoveringer eller i områder med mistanke om lækager, som prototyperne så hjalp til at finde. 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed sikrede først og fremmest, at måleren blev testet med de korrekte støjkilder, men et andet, lige så værdifuldt bidrag var deres viden om lyde og støj i netværket. For Kamstrup var dét nemlig et helt nyt område. For hvordan lyder et hul ”Vi har skullet lære, hvordan en lækage lyder,” forklarer Stig Knudsen.

Der blev afholdt ”lyttemøder" med Kamstrup og Skanderborg Forsyningsvirksomhed, hvor netop det emne blev drøftet. Lyden af et boret hul afviger nemlig meget fra lyden af et brud eller en lækage. ”Baseret på vores erfaring vidste vi, at det ikke var realistisk nok at bore et rent hul i et rør – i virkelighedens verden skyldes et brud oftest slitage på røret, hvilket giver en mere hviskende lyd end et rundt hul”, forklarer Frank Nielsen. 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed udstyrede derfor Kamstrup med ægte rørstykker med lækagehuller, der kunne undersøges og testes for at finde ud af, hvordan rørtypen, materialet, sammensætningen, trykket etc. kan påvirke lyden af en lækage. Dette arbejde var afgørende for udviklingen af den nye måler, forklarer Stig Knudsen: Måleren lytter over hele døgnet, men tager den laveste baggrundslyd, så vi har en baseline at gå ud fra. Men da vi startede, vidste vi ikke, hvad vi skulle lede efter. I dag ved vi, hvordan en lækage lyder.”

”Den store værdi for os ligger, når vi kommer helt i front på asset management Så kan vi bedre passe på vores aktiver og bruge pengene på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter.”

Jens F. Bastrup, CEO

Langsigtet fokus på asset management

Skanderborg Forsyningsvirksomheds langsigtede fokus er ikke potentialet i at reducere virksomhedens vandtab, der allerede er mindre end 6 %, takket være en massiv indsats mod vandtab i 2010. Derimod er asset management deres primære fokusområde. Jens F. Bastrup, CEO, forklarer: 

”Den store værdi for os ligger, når vi kommer helt i front på asset management. Så kan vi bedre passe på vores aktiver og bruge pengene på de rigtige steder på de rigtige tidspunkter Dét er det langsigtede mål. Hvis vi med data kan identificere tegnene på et forestående brud, så kan vi jo skifte præcis dét rør, som trænger – dagen før det går i stykker.”

Om projektet