Privatlivspolitik

Hos Kamstrup respekterer vi databeskyttelse, og det er vores højeste prioritet at beskytte personoplysninger samt forhindre misbrug og tab af personoplysninger. Vi respekterer den tillid, som alle vores interessenter har til vores evne til at håndtere deres personoplysninger på en sikker og troværdig måde. Alle personoplysninger håndteres i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og andre gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Vi værdsætter den tillid, du viser os, når du betror dine personoplysninger til os, og vi vil kun bruge dine personoplysninger til de nedenfor angivne formål. Desuden opbevarer Kamstrup kun dine personoplysninger så længe, vi har et sagligt formål hermed. Derefter slettes de oplysninger, der er indsamlet af os eller givet til os af dig. Denne privatlivspolitik giver et overblik over, hvilke typer af personoplysninger der indsamles, hvordan personoplysninger bruges, og om de deles med en tredjeparter.

1. Hvem er vi?

Når du besøger Kamstrup A/S’ (herefter ”vi/os/vores”) hjemmeside www.kamstrup.com eller på anden måde er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig.

Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er

Kamstrup A/S
CVR-nr. 21 24 81 18
Industrivej 28
8660 Skanderborg
E-mail: dpo@kamstrup.com 
Telefon: +45 89 93 10 00

2. Hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af hver enkelt behandlingsaktivitet, information om hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, behandlingsgrundlaget, videregivelse, behandlingens varighed og, hvor dette er relevant, oplysning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

3. Opbevaring og sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe dette er nødvendigt for at opfylde det eller de formål med behandlingen, som er angivet ovenfor.

Vi sletter således dine personoplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål med at opbevare disse. Til brug for vurderingen af opbevaringsperioden vil vi lægge vægt på eventuelle lovgivningsmæssige forpligtelser til opbevaring, forældelsesregler m.v., ligesom vi vil vurdere opbevaringsperioderne i lyset af behandlingens risiko.

4. Databehandlere og tredjelandsoverførsler

Ved behandling af dine personoplysninger kan vi inddrage en række af vores databehandlere såsom IT-systemudbydere, hostingudbydere, udbydere af nyhedsbrevsløsninger og løsninger til afholdelse af onlinearrangementer, hjemmesideudbydere, cookieudbydere og undersøgelsesudbydere mv.

Hvis dine personoplysninger i forbindelse med vores brug af databehandlere og underdatabehandlere overføres til tredjelande (uden for EU/EØS), sikrer vi et retsgrundlag i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel 5. Hvis du har spørgsmål specifikt vedrørende overførslen af dine personoplysninger til tredjelande, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 1 i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

5. Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov, har du følgende rettigheder. Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 1 i denne fortrolighedspolitik.

  • Retten til at anmode om indsigt i personoplysningerne
  • Retten til berigtigelse af unøjagtige personoplysninger og til at få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort
  • Retten til sletning af personoplysninger
  • Retten til begrænsning af behandlingen af personoplysningerne
  • Retten til af grunde, der vedrører din særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der er baseret på databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du gør indsigelse, må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi demonstrerer tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du også til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 1 i denne privatlivspolitik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af behandlingen af personoplysninger forud for tilbagetrækningen.

Du kan finde mere information om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk, telefonnummer + 45 33 19 32 00

Seneste revision 31.03.2023