Det er tid til indsigt i elnettet

Landskabet for eldistribution ændrer sig hurtigt. I kraft af reguleringer, nye teknologier og ændrede kundebehov stilles DSO'er over for flere udfordringer end nogensinde før. Vedvarende energier som vind og sol medfører en mere decentraliseret produktion, samtidig med at den stigende popularitet for bæredygtige valg såsom elbiler og varmepumper skaber hidtil usete spidsbelastninger, der udfordrer den nuværende netkapacitet.

Ved at levere pålidelige data og indsigter i nettet hjælper vi DSO'er med at omdanne disse udfordringer til muligheder på et stadig mere konkurrerende og komplekst marked.

Med reel viden og fuld adgang til belastningsdata er det blevet lettere at håndtere udsving i forbruget, træffe beslutninger om netudvidelser og opdage uregelmæssigheder. Intelligent måling er at sikre optimal brug af energiressourcer og forsyningsselskabets aktiver, foruden maksimal forsyningssikkerhed og kundetilfredshed.

Det er tid til at imødegå en fremtid med mere bæredygtig energidistribution. Det er tid til at vide!

Inspiration til din digitaliseringsrejse

Din totalleverandør

Ved at levere en integreret løsning, der dækker alle aspekter af intelligent elmåling fra måler til systemdrift, hjælper vi forsyningsselskaber med at forenkle deres måleraflæsning og drive et effektivt og stabilt forsyningsnet.

Vi har 25 års erfaring med elmåling, men det er vores tilgang, der gør, at vi skiller os ud. Vores mål er at indgå i langvarige partnerskaber, så vi kan udvikle morgendagens løsninger sammen med vores kunder og hjælpe dem med at bringe deres forretning fremad, gøre deres dagligdag lettere og tilpasse sig skiftende krav.

Vi får jord under neglene hver eneste dag med hosting og drift af vores egne smart metering-systemer for mange af vores forsyningskunder. Også på den måde er du og dine udfordringer omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver.

Radius forbereder sig på en elektrificeret fremtid

For at forberede sit net til en øget elektrificering og optimere driften valgte den danske DSO en nøglefærdig løsning fra Kamstrup, da det var tid at udskifte deres cirka 1 million mekaniske målere.

Datasikkerhed fra inderst til yderst

Vores intelligente måleløsninger er udviklet med de højeste sikkerhedsstandarder som en integreret del af deres DNA. Sikkerhedsarkitekturen i Kamstrup OMNIA® følger en defence-in-depth-strategi, så konsekvenserne af et brud på sikkerheden bliver så lille som muligt. Al kommunikation mellem AMI-systemets dele er beskyttet af en avanceret AES 128-bit-kryptering, så data og kommandoer ikke kan aflæses eller manipuleres af udenforstående. Og så er vi selvfølgelig ISO 27001-certificeret inden for it-sikkerhed. 

Men datasikkerhed handler om meget mere end bare kryptering! Mennesker og processer spiller en stor rolle, som aldrig bør undervurderes. Se videoen, hvis du vil vide mere om den holistiske tilgang til datasikkerhed.