Det er tid til at vide mere om el-løsninger

Markedet for elforsyning er under forandring. Offentlig regulering, nye teknologier og skiftende kundekrav stiller elforsyningerne over for flere udfordringer end nogensinde før. Vedvarende energikilder som f.eks. vind og sol skaber en mere decentral produktion, mens bæredygtige valg som elbiler og varmepumper bliver stadigt mere populære, hvilket udfordrer distributionsnettets nuværende kapacitet med hidtil usete spidsbelastninger.

På baggrund af pålidelige data og reel indsigt i distributionsnettet hjælper vi elforsyningerne med at gøre udfordringerne til muligheder i et stadigt mere konkurrencepræget og komplekst marked.

Med relevant viden og fuld adgang til belastningsdata bliver håndtering af svingende forbrugsmønstre, registrering af uregelmæssigheder og beslutninger om netudvidelser fuldt belyst. Intelligent måling kombinerer optimal udnyttelse af ressourcer og infrastruktur med maksimal forsyningssikkerhed og kundetilfredshed.

Det er tid til at sikre en mere bæredygtig fremtid for vores eldistribution. It's time to know!

Din totalleverandør

Ved at levere en integreret løsning, der dækker alle aspekter af intelligent elmåling fra måler til systemdrift, hjælper vi forsyningsselskaber med at forenkle deres måleraflæsning og drive et effektivt og stabilt forsyningsnet.

Vi har 20 års erfaring med elmåling, men det er vores tilgang, der gør, at vi skiller os ud. Vores mål er at indgå i langvarige partnerskaber, så vi kan udvikle morgendagens løsninger sammen med vores kunder og hjælpe dem med at bringe deres forretning fremad, gøre deres dagligdag lettere og tilpasse sig skiftende krav.

Vi får jord under neglene hver eneste dag med hosting og drift af vores egne smart metering-systemer for mange af vores forsyningskunder. Også på den måde er du og dine udfordringer omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver.

Sig goddag til det digitale elnet

Inspiration til din digitaliseringsrejse

Nord Energi sagde farvel til DataHub-besvær

Med ét samlet system til håndtering af data fra måler til DataHub har Nord Energi sagt farvel til tunge manuelle processer og goddag til en mere enkel og effektiv dagligdag. Et overskueligt dashboard og automatisering af processerne omkring kommunikation med Energinets DataHub gjorde hele forskellen.

Radius forbereder sig på en elektrificeret fremtid

Turnkey, AMI-system

Radius sikrer en databaseret fremtid med samlet intelligent målerløsning. Denne nye løsning vil også spille en central rolle i at hjælpe Radius med at understøtte den grønne omstilling.

Datasikkerhed fra inderst til yderst

Vores intelligente måleløsninger er udviklet med de højeste sikkerhedsstandarder som en integreret del af deres DNA. Sikkerhedsarkitekturen i Kamstrup OMNIA® følger en defence-in-depth-strategi, så konsekvenserne af et brud på sikkerheden bliver så små som muligt. Al kommunikation mellem AMI-systemets dele er beskyttet af en avanceret AES 128-bit-kryptering, så data og kommandoer ikke kan aflæses eller manipuleres af udenforstående. Og så er vi selvfølgelig ISO 27001-certificeret inden for it-sikkerhed. 

Men datasikkerhed handler om meget mere end bare kryptering! Mennesker og processer spiller en stor rolle, som aldrig bør undervurderes. Se videoen, hvis du vil vide mere om den holistiske tilgang til datasikkerhed.