El
Energieffektivitet
Kommunikationsteknologier

Smart metering sikrer retfærdig afregning
og reduktion af elomkostningerne

Et udstillingsvindue for smart metering

“Hvis du ikke måler det, ved du det ikke.”

Submetering reducerer elomkostningerne
På Rob Ferreira High School i Mbombela (Nelspruit) har intelligent submetering af elektriske installationer resulteret i en øget synlighed af den forbrugte energi. Konsekvensen er et øget fokus på energislugende installationer. I stedet for bare at måle energiforbruget som et hele via hovedmåleren og betale regningen i henhold til gældende tarif valgte skolen i samarbejde med Livewire at udpege intelligente målere til skolens faciliteter, fyrrum, pigekollegier, drengekollegier, boliger og butikker for at opnå et klart billede af en meget energiforbrugende installationstype.
Resultatet var, at varmepumper kan anvendes til at opvarme vandet i dagtimerne, mens fyrkedler anvendes som backup i spidsbelastningsperioder.
Yderligere målinger giver mere detaljerede informationer om energianvendelsen med det resultat, at forbrugsspidsbelastninger kan reduceres og spidsbelastningstariffer dermed undgås.

Alle, der ønsker at spare energi, skal først kende deres forbrug.

Attie van Jaarsveldt, adm. direktør i Livewire Engineering and Consulting, bruger en simpel formel til at beskrive fordelene ved smart metering: “Hvis du ikke måler det, ved du det ikke, og endelig kan du ikke agere bevidst.” 

Elmålerne og varmmålerne med forskellige kommunikationsmoduler danner grundlaget for den nye måleinfrastruktur. Måleinfrastrukturen er en kombination af 3-fasede og 1-fasede målere, der anvender GPRS, og Kamstrups Radio Mesh-netværk med GPRS-koncentrator/gateway-knuder.
Det intelligente målernetværk kommunikerer med Livewires energidatacenter beliggende i Cape Town. Her behandles, valideres og kommunikeres energidataene til energiafregninssystemet og Liveview-webportalen. Med webportalen kan der vises lastprofiler for hver facilitet til videre analyse, og grupperapporter kan udarbejdes energireallokering og visning.

Tillid til teknologi
Smart metering-systemet viser sig endda at være et velegnet instrument til håndtering af det komplicerede sydafrikanske tarifsystem. 
Det detaljerede billede af forbrugsmønstret, der kommer til syne ved de regelmæssige aflæsninger, gør det muligt nøjagtigt at fastslå den rigtige, gældende tarif.
Hele ideen med indførelsen af intelligens i energimålesystemet er at fjerne den menneskelige faktor og drage fordel af rigelige og mere pålidelige data.
Rob Ferreira High School, Mbombela (Nelspruit), Sydafrika

Kamstrup partner Livewire Engineering and Consulting (Pty) Ltd

Projekt:

En kombineret submetering-løsning med:

  • Kamstrup-elmålere
  • Kamstrup-varmemålere med forskellige kommunikationsmoduler.
  • Kamstrup Radio Mesh-netværk med GPRS-koncentrator/gateway-knuder.

Tidsramme: 2013