Network Reading

Når det kreves pålitelig, rask og fleksibel avlesning av smartmålere for varme, er et fastnett det beste valget

Din løsning

Automatisert måleravlesning via et fast nettverk med dags- eller timesverdier, nettverksoptimalisering og kundeinvolvering. Et helautomatisert nettverk gir en effektiv innsamling av målerdata.

Det å gå fra manuelle avlesninger og til fjernavlesning eller mobil avlesning gir mer frekvente måleravlesninger med data av høy kvalitet fra dine intelligente målere. Dette gjør at du kan se på nettverket med nye øyne, og bruke avlesningene til mer enn korrekt fakturering.

Over til det praktiske

Fjernavlesning av målere gjør at du kan:

  • Finne forbedringspotensialer i bygg
  • Unngå inntektstap
  • Sikre effektiv fakturering og budsjettoppfølging
  • Sikre bedre kundeservice

Slik fungerer det!

Måleravlesning i et helautomatisk fast nettverk

Frekvent innsamling av målerdata øker verdiene til dataene betraktelig. Frekvente data gjør at du kan lokalisere uregelmessigheter mer nøyaktig, og de gir deg den åpenheten du trenger for å kunne optimalisere nettverket ditt.

Frekvent datainnsamling i et helautomatisk nettverk skaper også plattformen for dataanalyse på neste nivå, med datadrevet optimalisering av distribusjonsnettverket i sanntid: Lokalisering av varmetap, lekkasjer m.m.

Jo mer data du har, desto mer verdi kan du skape.

Avlesninger i et nettverk med både "drive-by" og fast nettverk

Med en kombinasjon av "drive-by" og fast nettverk kan du automatisk lese av det du trenger og ønsker, men fortsatt beholde den mobile løsningen.

Dette er spesielt en god løsning i områder med dårlig tilgjengelighet, eller der dere trenger mer frekvente data og en bedre innsikt.

Denne fleksible løsningen er i tillegg en gradvis og naturlig overgang fra en ren løsning basert på "drive-by", til et helautomatisert system, og det uten at du må ta hele steget i en omgang.

Jo mer data du har, desto mer verdi kan du skape.

En skalerbar "drive-by"-løsning

En enkel, rask og rimelig "drive-by" mobil måleravlesningsløsning for mindre prosjekter
Med våre mobile avlesningsløsninger kan du lese av målerne raskt og enkelt ved en enkelt forbikjøring ved hjelp av pålitelig Wireless M-Bus datakommunikasjon. Med en mobil måleravlesningsløsning, vil du redusere tiden som brukes til avlesning av målere, og du unngår feil siden målerne leses av digitalt og uten at du trenger å forstyrre kundene dine. Datakommunikasjonen som brukes i Kamstrups mobile måleravlesningsløsninger og Kamstrups faste nettverksløsninger er den samme, noe som betyr at du kan oppgradere din "drive-by"-baserte mobile avlesningsløsning til en fast nettverksløsning når som helst.

Utvid for større prosjekter
Den enkle men effektive mobile/håndholdte løsningen for "drive-by" måleravlesning kan utvides til større prosjekter, siden den grunnleggende konstruksjonen allerede er på plass. Dette er en fordel for prosjektutviklere som bygger i faser, siden forbrukerdataene kan leses av og brukes til betaling mens den neste fasen bygges. Dette sikrer at inntjeningene fortsetter gjennom hele konstruksjonsperioden. Når prosjektet er fullført, kan løsningen utvides til en helautomatisk eller en vertsbasert nettverksløsning.

Intelligente målere og fjernavlesning

Få fordelene med intelligente varmemålere og fjernavlesning, og bruk verdien av data til å optimalisere driften din.

Løsningen er klar. Det er opp til deg å ta det neste skrittet

Dansk forsyningsselskap digitaliserer fjernvarme

Det danske forsyningsselskapet Aalborg fjernvarme fører an ved å investere i et storstilt og innovativ fjernvarmeprosjekt med digitalisering og driftsoptimalisering av forsyningen som hovedmål. Investeringen omfatter 38 000 intelligente varmemålere og et helautomatisk system for fjernavlesing fra Kamstrup.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6

Du er kanskje også interessert i...