Radio Mesh Network

Skalerbart mesh-nettverk for smartmålere for Multi Utility

Høy ytelse og lave kostnader

Smartmåling av varme, kjøling og vann
Kamstrups Radio Mesh-nettverk er et rf mesh-nettverk for smartmåling som støtter digitalisering av forsyningsselskap. Innhenting av informasjon i sanntid fra forbruksmålerne gjør at det er mulig med analyse av nettverket og lekkasjedeteksjon.

Gjennom mesh-nettverket for smartmålerne kan energimålerne fungere som nettverksovervåkere som gir forsyningsselskapet informasjon om nettverkets ytelse og energieffektivitet.

Multi-utility-støtte
et rf-basert mesh-system for smartmåling er en infrastruktur som er bygget for fjerninnsamling av data fra multi-utility-målere, inkludert varme, kjøling, vann, gass og strøm. Ved hjelp av toveiskommunikasjon kommuniserer nettverket med forskjellige målertyper og merker.

Skalerbar løsning
Kamstrups Radio Mesh-nettverk er utformet for forsyningsselskaper og eiendomsforvaltning. På grunn av nettverkets enkelhet og stabilitet vil du kunne utvide nettverket uten forstyrrelser. Det er en svært skalerbar løsning, som krever et minimum av arbeidskraft til drifting.

Overlegen stabilitet

Automatisk videresending av datakommunikasjon sikrer høy ytelse. Varmemålere fra Kamstrup har radiomoduler som gjør at de med en gang kan koble seg til nettverket for fjernavlesning. Hver måler fungerer som en node i nettverket, og vil sende og motta data og arbeide uavhengig av hverandre. Selv om en måler blir fjernet, vil nettverket automatisk legge om kommunikasjonsruten, og hvis en måler legges til vil den automatisk hjelpe til med videresending av informasjon. Dette gir en nettverkspålitelig som sikrer robust datainnsamling.

Mesh-nettverket for smartmålere gir en høy og konstant ytelse uavhengig av forstyrrelser i kommunikasjonsrutene når målere blir lagt til, fjernet eller flyttet. Sammen med en feiltoleranse mot forstyrrelser og nettverksavbrudd, vil Kamstrups Mesh-nettverk gi en overlegen stabilitet og ytelse som reduserer administrasjonskostnadene.

Våre kundehistorier

Kamstrup tilbyr ultralydsbaserte målere for måling av energiforbruk. Smart energimåling gjør at du kan nyte godt av funksjoner som fjernavlesing av varmemålere, målerovervåkning og integrering med systemer for måling av vann og strøm.

Ta et dykk i vår kundeverden, og finn inspirasjon fra kollegaer som allerede har testet våre løsninger og fått fordel av egenskapene de tilbyr.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6

Du er kanskje også interessert i...