Trykkoptimalisering i nettverket

Vanntap, gammel infrastruktur og stigende energikostnader er bare noen av utfordringene som blir påvirket av trykket i distribusjonsnettverket. Opptil 35 % av det rene vannet som blir pumpet ut fra vann- og energiverket blir sløst bort, blant annet på grunn av lekkasjer som skyldes høyt trykk. Derfor kan økt kunnskap og trykkoptimalisering ha en betydelig påvirkning på vannverkets virksomhet.

For høyt trykk øker faren for skader og lekkasjer i nettverket og forårsaker at energikostnadene stiger fordi mer energi er nødvendig for å pumpe vannet gjennom distribusjonsnettverket For lavt trykk vil på den annen side øke faren for at vann trenger inn i systemet og fører til misfornøyde under som opplever utilstrekkelig trykk i husholdningen.

Overvåking av trykket er grunnlaget for den proaktive innsatsen for å optimalisere trykket slik at du sikrer kundetilfredshet, begrenser antallet lekkasjer og skader og minimerer pumpenes energiforbruk.

En trykkreduksjon gjør at mindre vann blir tvunget gjennom sprekker i rørene, og fører til en merkbar reduksjon av vanntap fra lekkasjer. Ved å senke trykket og dermed begrense antall trykkøkninger, kan du "roe ned" distribusjonsnettverket og unngå unødvendig stress på komponenter for å forlenge levetiden.

Måling av trykket direkte i nettverket

Når et vannverk måler trykket i nettverket er det flere forhold som må tas med i betraktningen for å få nyttige målinger.

Den viktigste faktoren er hvor trykket måles. Hvis målingen av trykket skjer i de individuelle husholdningene, vil du gå glipp av en stor mengde informasjon.

På grunn av de dimensjonelle forskjellene mellom distribusjonsnettverket og stikkledningene, blir plutselige trykkøkninger dempet betraktelig, noe som betyr at du i realiteten ikke kan registrere disse på korrekt måte.

I tillegg vil lokale endringer i trykket og strømningen i husholdningen ha en tendens til å forstyrre målingene. Derfor er det mer relevant å utføre målingene i distribusjonsrørene.

Reduser antallet skadelige trykkøkninger

Registrer lekkasjer og skader på forhånd
Monitoring the pressure can give you knowledge about damaging pressure surges and variations, which can cause bursts in the distribution network. Thus, you will be able to identify the sources and eliminate them, resulting in fewer pipe bursts and lowering of the associated costs.

The measurement interval is crucial
The character of the pressure meter is important in order to obtain a good and useful result. In order to register the rapid pressure surges, which cause several bursts, it is necessary to have a high resolution where the momentary pressure is recorded several times per second. Only by having measurements in sufficient high resolution, you will get a complete picture of the condition of the network.

Trykkoptimalisering

Et optimalt trykk hjelper vann- og energiverket med å åpne nye muligheter.

  • Measuring the pressure in the network
  • Pressure zones and district metering
  • Causes and effects of pressure surges
  • Obtaining the optimal pressurePressure Management Index (PMI)

Vi ser frem til å høre fra deg

Fyll ut skjemaet nedenfor for å komme i gang.
Forespørsel *
* Please select a subject
Interesseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Fortell oss hvorfor du kontakter oss
* Navn er obligatorisk * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* E-post er obligatorisk * Please enter a valid email
* Firmanavn er obligatorisk * Selskapsbeskrivelsen er ugyldig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi bruker cookies både for å sikre at nettstedet fungerer korrekt og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre nettsidene. Du godtar bruken av cookies ved å fortsette å navigere våre nettsider eller ved å lukke denne meldingen. Les mer.