Vann
Distribusjonsnettverk
Smartmåling
Driftseffektivitet

Akustisk lekkasjedeteksjon

I dag er lekkasjedeteksjon, spesielt i servicetilkoblinger, ofte en tidskrevende, lite effektiv og kostbar oppgave. Med en begrenset kunnskap om hva det er som skjer i distribusjonsnettet ditt, er det ofte basert på en kombinasjon av feiling og prøving, teoretiske modeller og magefølelse. 

Med vannressurser som blir mer og mer knappe så trenger vi en pålitelig og innovativ løsning som vil beskytte vannet og ressursene dine. Derfor snakker vi ikke bare om å bekjempe vanntap, vi tenker framover for å heve grensen for det. Resultatet er neste løsningsnivå på smartmåling med akustisk lekkasjedeteksjon. Få full oversikt over distribusjonsnettet ditt, verktøyene du trenger for effektiv lekkasjedeteksjon, og en proaktiv tilnærming til å bekjempe vanntap. Identifiser og verifiser potensielle lekkasjer før de utvikler seg til brudd, og rett ressursene der de vil gi høyest mulig verdi.

Hva om målerne dine kunne høre det du ikke kan se

Den moderne ultralydsbaserte vannmåleren flowIQ® 2200 introduserer integrert akustisk lekkasjedeteksjon som gjør at du kan overvåke servicetilkoblingene dine for mulige lekkasjer. Med klassens beste startstrømning på 2 l/timen vil den måle selv det minste forbruk. Måleren er svært stabil over hele det dynamiske spekteret og har en svært lav feilmargin - og som en statisk måler uten bevegelige deler vil den kunne opprettholde den samme høye nøyaktigheten i hele levetiden på opp mot 16 år.  

Aktiver hele nettverket ditt
Som et finmasket nettverk med støyloggere vil alle målerne dine overvåke støyen fra distribusjonsrørene, og servicetilkoblingene for å finne mulige lekkasjer, og det hele døgnet. Du trenger med andre ord ikke separate støyloggere rundt omkring i forsyningsnettverket ditt, siden målerne gjør jobben for deg. Lær mer om den nye løsningen i videoen vår.

En løsning for alle dine lekkasjedeteksjonsbehov

Smart vannmåler

Den innovative ultralydsbaserte vannmåleren flowIQ® 2200 inkluderer en integrert akustisk lekkasjedeteksjon, intelligente alarmer og infokoder i tillegg til en konfigurerbar logg som kan tilpasses dine databehov.

Fjernavlesning

Med innebygget Wireless M-Bus tilbyr flowIQ® 2200 full støtte for både “drive-by”-avlesning og fjernavlesning over nettverk for å sikre effektiv, stabil og sikker måleravlesning.

Analyseplattform

Vår analyseplattform foredler og visualiserer målerdataene i en kartbasert oversikt. Appen Leak Detector filtrerer ut støynivåer for å peke ut installasjoner med høy risiko, og gir tilbakemeldinger.

Service og kundestøtte

Skreddersydd støtte- og opplæringsalternativer, fra standard oppsett og igangkjøring til servicepakker med nettverksovervåkning og lytting på mulige lekkasjer for videre undersøkelser.

Finne lekkasjer i servicetilkoblinger

Vandcenter Syd, Funen, Danmark

I ett boligområde fra 70-tallet, med høyt lekkasjenivå, mistenkte VandCenter Syd at det var lekkasjer i servicetilkoblingene, men manglet verktøyene til å takle problemene effektivt. Etter installasjon Kamstrups nye vannmåler, flowIQ® 2200 med integrert akustisk lekkasjedeteksjon, og ved å bruke appen Leak Detector, kunne de raskt peke ut områdene med høyere risiko og det ble identifisert seks lekkasjer som ellers ikke ville ha blitt funnet. 

Se videoen vår for å se hele saken.

Ekte innovasjon

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark
Et utviklingsprosjekt i tett samarbeid med Skanderborg Forsyningsvirksomhed har gitt ny kunnskap om lydene og støyen som genereres av lekkasjer i distribusjonsnettverket. Dette har dannet grunnlaget for en ny og innovativ lekkasjedeteksjon i Kamstrups nyeste vannmåler, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed forventer at den vil skape stor verdi.

Din fullservice partner

Ved å tilby en integrert løsning som dekker hele verdikjeden til smart vannmåling, så kan vi hjelpe forsyningsleverandører med å fokusere innsatsen og gi de verktøyene de trenger for å kunne ha full kontroll over distribusjonsnettverket. 
Med vår erfaring på over 25 år fra vann-industrien tilbyr vi moderne ultralydsbaserte vannmålere, fjernavlesningsløsninger med høy ytelse, avansert overvåkning av trykk og lekkasjer, intelligent dataanalyse og skreddersydde tjenestepakker for dine behov.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6