Det er på tide å ta farvel

For å kunne tenke framover og klargjøre for framtiden må vi av og til skifte perspektiv, og ta farvel. Dette gjelder også vannmåling. Med en teknologi som er i rask forandring, er nå den perfekte tiden til å ta farvel med mekaniske målere, og ønske fordelene med smartmålere velkommen.

I årevis har de mekanisk målerne vært det naturlige valget. Men i dagens digitale verden, der behovet for kommunikasjon og samhandling øker dag for dag, er ikke god lenger godt nok. Smartmåling er framtiden, og fordelene er mange.

En ultralydsbasert måler har ingen bevegelige deler, i motsetning til sine mekaniske motstykker. Dette betyr at de er mindre påvirket av slitasje i levetiden, noe som sikrer den samme nøyaktigheten i hele levetiden. I tillegg til at det gir en korrekt fakturering, så forbedrer det også datakvaliteten.

I motsetning til en mekanisk måler så har en ultralydsbasert måler også fjernavlesningsmuligheter, uten at det må brukes noen tilleggsenheter. Dette bidrar ikke bare til en markant reduksjon i tiden det tar å samle inn dataene. Det forbedrer også fordelingen av ressurser, siden man unngår feilavlesninger, oppfølging, sparer tid og penger som kan brukes til mer verdiøkende aktiviteter, og så får man et bredere datautvalg som du kan bruke til å gi kundene bedre service.

Til slutt vil de intelligente alarmene i den ultralydsbaserte måleren gi deg en effektiv måte å registrere feil som lekkasjer, skader, omvendt flyt m.m., og dermed kan du redusere mengden ikke-fakturert vannforbruk i distribusjonsnettverket, og forhindre tapte inntekter.

For å tenke framover og planlegge framtiden må du noen ganger ta farvel

Se hvorfor det er på tide å si farvel til den mekaniske vannmåleren og hallo til fordelene ved smartmåling.

Presisjon

Ultralydsbaserte målere har ingen bevegelige deler, og påvirkes dermed ikke av slitasje. Dette betyr at de opprettholder høy og stabil nøyaktighet i hele levetiden, og sikrer dermed korrekt fakturering og bedre datakvalitet.

Fjernavlesning

Fjernavlesning av den ultrasoniske vannmåleren kan redusere datainnsamlingstiden fra flere uker til noen få timer. Det gir nøyaktige data, bedre ressursfordeling og forbedret kundeservice.

Vanntap

Intelligente varsler i den ultrasoniske vannmåleren muliggjør effektiv oppdagelse av lekkasjer og lavere mengde ikke-fakturert vannforbruk, fordi at jo raskere en lekkasje blir oppdaget og stoppet, jo mindre vann går tapt som et resultat av det.

"Goodbye" er globalt

Klar til å si farvel?

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6