Vann
Smartmålingsløsning
Internet of things (IoT)

Neste generasjons intelligente målerløsninger er en god forretningsstrategi

Forsyningsselskapet Water-link, Antwerpen, Belgia

Muligheten til å styre sitt eget nettverk, redusere kostnadene og forbedre servicen de tilbyr kundene var fremst i tankene til Water-Link når de bestemte seg for å oppgradere til neste generasjons intelligente vannmålingsløsning.

Forsyningsselskapet for Antwerpen i Belgia sliter med stadig mer unøyaktige mekaniske vannmålere, stadig økende administrasjonskostnader fra manuelle avlesningsprosedyrer og en manglende kontroll over nettverket. Elementer som alle reduserer lønnsomheten. 
 
"I Antwerpen flytter folk ofte, og Water-link bruker mange ressurser på å inndrive fakturaer. Som en følge av dette må vi i dag manuelt åpne eller lukke vannforsyningen nesten 20 000 ganger i året" forklarer Frank De Clercq, salgs- og markedsføringsansvarlig hos Water-link.
Neste generasjons intelligente målerløsning
Så det ble bestemt at de skulle investere i en intelligent målerløsning som ville sikre at de kunne fjernstyre forsyningen av vann i nettverket. 
 
Water-link slo seg sammen med Hydroko, en gammel partner for belgiske forsyningsselskaper, og en produsent av en ventil som gir forsyningselskapene muligheten til å styre mengden vann som kundene mottar.
 
Det neste trinnet var deretter å finne en leverandør av en intelligent målerløsning som var villig, fleksibel nok
og hadde samarbeidsevnen til å kunne være en solid partner for hele dette prosjektet.

"Det var tydelig at det rette valget var Kamstrup. De var de eneste med den avanserte teknologien som kreves for å møte våre behov" forklarer Jan Van Cappelen, tidligere prosjektleder hos Water-link.
 
Rundt 205 000 av Kamstrups MULTICAL® 21 intelligente vannmålere vil bli installert over hele Antwerpen i løpet av de neste fire årene, og der det er nødvendig, vil de bli integrert med Hydrokos HydroKonekt smartventil.

"Siden vi kombinerer målerne med en smartventil, var vi overbevist om at SIGFOX ville fungere best for oss. Kamstrup er en av lederne innen IoT-løsninger for intelligent vannmåling, og de gir oss den fleksibiliteten og kompatibiliteten vi trenger"

sier Kurt De Nies, prosjektleder hos Water-link.

Internet of Things som en del av løsningen

Målerne vil bli fjernavlest via den IoT-baserte (Internet of Things) kommunikasjonsteknologien SIGFOX. I stedet for at vanlig radioteknologi benyttes til å overføre data fra målerne, gjør SIGFOX at enheter kan koble seg til internett ved hjelp av UNB-teknologi (ultra-narrow band). For dette prosjektet har Kamstrup montert en IoT-brikke i sine MULTICAL® 21 vannmålere, noe som gir de tilgang til SIGFOX-nettverket. 
 
Løsningene for avlesning av målere over IoT kombinert med Kamstrups egne systemer for datainnsamling betraktes som neste generasjon som følge av de verdifulle dataene de tilbyr forsyningsselskapene.

Spare tid og penger!

Muligheten til at de kan fjernavlese alle målerne i hele nettverket betyr at Water-link sparer enormt mye tid og penger på administrative oppgaver. 
 
I øyeblikket så betyr de mekaniske målerne at Water-link en gang i året må ta kontakt med alle kunder og be de lese av sine egne målere manuelt, og deretter sende avlesningen til Water-link, enten via posten eller over internett.
 
Men en stor del av kundene er ofte ikke i stand til dette, eller ikke villige, noe som gjør at Water-link må sende ut personell til å foreta avlesningene på stedet.
Hele prosessen, som i dag tar opptil en måned å fullføre, vil snart bare ta et øyeblikk, takket være fjernavlesning. 
 
"Hele prosjektet gjør faktisk at Water-link kan bli en mer service-orientert organisasjon. Som følge av den lette tilgangen til data fra nettverket og teknologi for lekkasjedeteksjon, vil vi kunne sende melding til våre kunder hvis de skulle ha en lekkasje eller hvis et rør går i stykker.
 
"I tillegg til å styre ventilene, kan Water-link med trygghet introdusere forhåndsbetalte tjenester og strømningsregulering som et alternativ til at vannet stenges helt" sier De Nies.

Kalkulert forretningsbeslutning

Siden den økonomiske investeringen en oppgradering som dette medfører er svært stor, var det ikke beslutningen noe man tok lett på.
 
"Når vi beregnet den finansielle påvirkningen av denne investeringen, ble det mer og mer klart hvor viktige fordelene til måleren fra Kamstrup var. I lave strømninger er måleren fra Kamstrup svært nøyaktig, så vannforbruket vi ville spare inn ble en viktig faktor når investeringens returverdi ble beregnet" forklarer De Nies. 
 
Water-link vil kunne redusere vanntapet siden den intelligente målerløsningen fra Kamstrup vil gjøre at de kan oppdage lekkasjer, brudd og manipulering, noe som sørger for at vanntap oppdages raskt.

Water-link 
642 000 brukere i 7 bydeler i Antwerpen
Mer enn 450 ansatte
 
Løsning:
Rundt 205 000 MULTICAL® 21 intelligente vannmålere, delvis integrert med Hydrokos HydroKonekt smartventil og avlest over et SIGFOX-nettverk.