flowIQ® 2200

Avansert vannmåler for husholdninger med akustisk lekkasjedeteksjon

Hever listen for smarte vannmålere

Som neste generasjons smarte målere hever flowIQ® 2200 listen for hva du kan forvente fra en vannmåler for husholdninger. Du får en nøyaktighet uten kompromiss, moderne innebygget akustisk lekkasjedeteksjon, full støtte for fjernavlesning og flere andre intelligente egenskaper i en overlegen måler med en levetid på opptil 20 år, og som er beskyttet mot vanninntrengning.

flowIQ® 2200 er en vannmåler for husholdninger som er basert på en velprøvd ultralydteknologi. Den har den samme høye nøyaktigheten i hele levetiden, og måler selv det minste forbruket på grunn av den svært lave feilmarginen, industriledende nøyaktighet og optimalisert lav startstrømning.

Med den innebygde akustisk lekkasjedeteksjonen vil flowIQ® 2200 hjelpe deg med å oppdage mulig lekkasjer i servicetilkoblinger og hovedledninger. Måleren overvåker støymønstre slik at du får et bedre bilde av tilstanden til nettverket ditt, og slik at du kan identifisere installasjoner med høy risiko.

Basert på mer enn 30 års erfaring, gir flowIQ® 2200 moderne vannforsyninger de dataene som trengs for å fakturere forbrukerne rettferdig, optimalisere driften og redusere vanntapet.

Hva om målerne dine kunne høre de lekkasjene du ikke kan se?

Nå kan du la alle smarte vannmålere jobbe for deg, hjelpe deg til å finne lekkasjer og skape en uovertruffen åpenhet i distribusjonsnettet ditt. Som et finmasket nett med støyloggere vil dine flowIQ® 2200 vannmålere lytte til distribusjonsnettet og servicelinjene for å oppdage lekkasjer.

Se filmen for å lære mer om vår akustisk lekkasjedeteksjon, eller les mer nedenfor.

Vil du vite mer?

Klikk nedenfor for å laste ned datablad, installasjons- og brukerveiledninger, tekniske beskrivelser, brosjyrer og mer.

Finne lekkasjer i servicetilkoblinger

Vandcenter Syd, Funen, Danmark

I ett boligområde fra 70-tallet, med høyt lekkasjenivå, mistenkte VandCenter Syd at det var lekkasjer i servicetilkoblingene, men manglet verktøyene til å takle problemene effektivt. Etter innstallasjon av Kamstrups nye vannmåler, flowIQ® 2200 med integrert akustisk lekkasjedeteksjon, og ved å bruke appen Leak Detector, kunne de raskt peke ut områdene med høyere risiko og det ble identifisert seks lekkasjer som ellers ikke ville ha blitt funnet.

Se videoen vår for å se hele saken.

Ekte innovasjon

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark
Et utviklingsprosjekt i tett samarbeid med Skanderborg Forsyningsvirksomhed har gitt ny kunnskap om lydene og støyen som genereres av lekkasjer i distribusjonsnettverket. Dette har dannet grunnlaget for en ny og innovativ lekkasjedeteksjon i Kamstrups nyeste vannmåler, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed forventer at den vil skape stor verdi.

Finn lekkasjen

Ikke-fakturerbart forbruk er mange ting. Smartmåling hjelper deg med å identifisere og håndtere forskjellige typer vanntap, og det er et effektivt verktøy når du kjemper med å finne lekkasjen. Se våre filmer om koblingen mellom ikke-fakturert forbruk og smarte målesystemer, eller klikk deg inn for å lære mer.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6