Utgått produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Gå til dokumentasjon

Relaterte produkter ({{ totalProducts }})

Hever listen for smarte vannmålere

Som neste generasjons smarte målere hever flowIQ® 2200 listen for hva du kan forvente fra en vannmåler for husholdninger. Du får en nøyaktighet uten kompromiss, moderne innebygget akustisk lekkasjedeteksjon, full støtte for fjernavlesning og flere andre intelligente egenskaper i en overlegen måler med en levetid på opptil 20 år, og som er beskyttet mot vanninntrengning.

flowIQ® 2200 er en vannmåler for husholdninger som er basert på en velprøvd ultralydteknologi. Den har den samme høye nøyaktigheten i hele levetiden, og måler selv det minste forbruket på grunn av den svært lave feilmarginen, industriledende nøyaktighet og optimalisert lav startstrømning.

Med den innebygde akustisk lekkasjedeteksjonen vil flowIQ® 2200 hjelpe deg med å oppdage mulig lekkasjer i servicetilkoblinger og hovedledninger. Måleren overvåker støymønstre slik at du får et bedre bilde av tilstanden til nettverket ditt, og slik at du kan identifisere installasjoner med høy risiko.

flowIQ® 2200 er resultatet av mer enn 30 år med erfaring, og måleren gir moderne vannverk de dataene de trenger for å kunne fakturere kundene rettferdig, optimere driften og redusere vanntapet. Du får et solid fundament til å kunne prioritere den daglige innsatsen, og de langsiktige investeringene gjennom avansert dataanalyse som er fokusert på ikke-fakturert forbruk og lekkasjedeteksjon.

Finne lekkasjer i servicetilkoblinger

Vandcenter Syd, Funen, Danmark

I ett boligområde fra 70-tallet, med høyt lekkasjenivå, mistenkte VandCenter Syd at det var lekkasjer i servicetilkoblingene, men manglet verktøyene til å takle problemene effektivt. Etter installasjon Kamstrups nye vannmåler, flowIQ® 2200 med integrert akustisk lekkasjedeteksjon, og ved å bruke appen Leak Detector, kunne de raskt peke ut områdene med høyere risiko og det ble identifisert seks lekkasjer som ellers ikke ville ha blitt funnet.

Se videoen vår for å se hele saken.

Ekte innovasjon

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark
Et utviklingsprosjekt i tett samarbeid med Skanderborg Forsyningsvirksomhed har gitt ny kunnskap om lydene og støyen som genereres av lekkasjer i distribusjonsnettverket. Dette har lagt grunnlaget for en ny og innovativ lekkasjedeteksjon i Kamstrups nyeste vannmåler, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed forventer at den vil skape stor verdi.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6