Ekte innovasjon

Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Danmark

 

Et utviklingsprosjekt i tett samarbeid med Skanderborg Forsyningsvirksomhed har gitt ny kunnskap om lydene og støyen som genereres av lekkasjer og avgreininger i distribusjonsnettverket. Dette har dannet grunnlaget for en ny og innovativ lekkasjedeteksjon i Kamstrups nyeste vannmåler, og Skanderborg Forsyningsvirksomhed forventer at den vil skape stor verdi.

Det hele startet med en idé. Kunne det ultralydsbaserte signalet i Kamstrups vannmålere også benyttes til å måle akustiske endringer, og på den måten identifisere lekkasjer i rørnettet? Ideen var god i teorien, men den måtte testes ut i virkeligheten for å kunne sikre at den kunne genererer verdi til forsyningsleverandørene. 

"Vår tilnærming til produktutvikling har alltid vært at et produkt er uferdig til vi vet det fungerer for kundene våre. Innovasjon blir først verdifull når den har blitt testet i virkeligheten" forklarer Stig Knudsen, produktleder hos Kamstrup.

Verdien av samarbeid

Skanderborg Forsyningsvirksomhed var glade for å kunne være en del av prosjektet, og Kamstrup søkte også VTU-fondet for å kunne kjøre det som et utviklingsprosjekt, som også inkluderte Børkop Vandværk. Avtalen ble inngått, og prosjektet startet i juli 2015.

"Et av kravene til VTU-prosjekter er at vannverk og andre i industrien samarbeider, så dette var en fin måte å organisere arbeidet på" sier Stig Knudsen. Skanderborg Forsyningsvirksomhed har et sterkt fokus på samarbeid og innovasjon, som også har ført til etableringen av innovasjonssenteret AquaGlobe, plassert hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed, som har som oppgave å støtte utviklingen av dansk vannteknologi. 

Det var også en viktig kortidsgevinst ved å delta i prosjektet: "På kort sikt så handler det om å bruke mindre tid på å spore lekkasjer. Vi har hatt tilfeller der vi har lyttet til et stort område over flere uker. Vi ønsker selvsagt å redusere denne tiden" sier Landinspektør Jens Ravn Knudsen hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed. 

Med nye vannmålere vil det være enklere for Skanderborg Forsyningsvirksomhed å detektere lekkasjer i distribusjonsnettverket. Måleren vil fange opp alle lydendringer slik at forsyningsselskapet kan redusere området de må undersøke nærmere basert på hvor lyden er høyest. "Jo raskere vi kan få redusert området en lekkasje kan være i, jo raskere og billigere kan vi fikse problemet framfor å bruke tid og penger på å lytte på en hel sone."

Høydepunkter fra prosessen med å skape en ny og innovativ lekkasjedeteksjon

Hvilken lyd lager et hull?

Kamstrup startet med et sandkasse-oppsett i selskapets egen bakgård, der de kunne teste en rekke prototyper. Her boret utviklingsingeniørene fra Kamstrup og Frank Nielsen, driftsassistent hos Skanderborg Forsyningsvirksomhed, hull i testrørene og lyttet. 

"Vi brukte mye tid til å filtrere ut lyden, gjenkjenne og eliminere støykilder som trafikk, vaskemaskiner og lignende" forklarer Stig Knudsen, som fortsetter: Når du har noen med årelang driftserfaring og denne tankemåten som jobber side om side med en ingeniør med en doktorgrad, så blir det virkelig nerdete, og svært produktivt."

Prototyper ble i tur og orden satt opp på forskjellige steder rundt i distribusjonsnettet til Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Enten som en del av planlagte renoveringer, eller på områder der det var mistanke om lekkasjer, som prototypene deretter hjalp til med å finne. 

Aller først sikret Skanderborg Forsyningsvirksomhed at måleren ble testet med de rette støykildene, men et annet like viktig bidrag var deres kunnskap om lyder og støt i nettverket. Dette var et helt nytt område for Kamstrup: Hvilken lyd lager et hull? "Vi måtte lære oss hva en lekkasje høres ut som" forklarer Stig Knudsen.

Lyttemøter ble satt opp for at Kamstrup og Skanderborg Forsyningsvirksomhed skulle kunne diskutere akkurat det, siden lyden til et boret hull er svært forskjellig fra lyden til et brudd eller en lekkasje. "Basert på vår erfaring så visste vi at det å bore et rent hull i et rør ikke var en reell situasjon. I virkeligheten er en lekkasje en revne i røret, og det skaper en mer plystrende lyd enn et rundt hull gjør" forklarer Frank Nielsen. 

Skanderborg Forsyningsvirksomhed leverte derfor rørstykker med ekte lekkasjer til Kamstrup, for undersøkelse og testing for å se hvordan rørtype, materiale, sammensetning, trykk m.m. kan påvirke lyden til en lekkasje. Dette arbeidet var kritisk for utviklingen av den nye måleren forklarer Stig Knudsen: "Måleren lytter hele dagen, men tar den laveste bakgrunnslyden slik at vi har en bunnlinje. Men når vi startet så visste vi ikke hva vi skulle se etter. I dag vet vi hvordan en lekkasje høres ut."

"For oss vil den største verdien komme av at vi er i forkant når det gjelder ressurshåndtering. Dette gjør at vi kan sikre ressursene våre og bruke pengene på de rette stedene og til den rette tiden"

Jens F. Bastrup, administrerende direktør

Et langsiktig fokus på ressurshåndtering

Skanderborg Forsyningsvirksomheds langsiktige fokus er ikke potensialet for å redusere vanntapet, som allerede er under 6 % etter en massiv innsats for å redusere vanntapet i 2010. Isteden er ressurshåndtering det primære fokusområdet. Administrerende direktør Jens F. Bastrup forklarer: 

"For oss vil den største verdien komme av at vi er i forkant når det gjelder ressurshåndtering. Dette gjør at vi kan sikre ressursene våre og bruke pengene på de rette stedene og til den rette tiden. Det er det langsiktige målet. Hvis vi kan bruke data til å identifisere tegn på en nært forestående bruddskade, vil vi kunne erstatte det røret som må byttes, dagen før skaden oppstår."

Om prosjektet