Leak Detector - Opplæring: En samling med demonstrasjonsvideoer fokusert på nøkkelegenskapene

Leak Detektor gjør det enklere for deg å rette innsatsen for deteksjon av lekkasjer enklere. Systemet er basert på en avansert algoritme som automatisk vil tolke støydata over tid, og identifiserer målerne med høyest risiko for lekkasje.

Dette gjør at du kan bruke mer tid i feltet til å verifisere potensielle lekkasjer, mens systemet håndterer overvåkningen av distribusjonsnettet ditt.

Opplæring: Forstå dashbordet i Leak Detector

 
Leak Detector har et dashbord som gjør at du raskt kan få en oversikt over tilstanden til distribusjonsnettet ditt. Denne videoen gir deg en bedre forståelse for dashbordet, og viser deg hvordan du kan bruke det til å finne lekkasjer.

Opplæring: Legge til hendelser for å beregne vanntapet ditt

 
Registrering av en hendelsen kan ses på som en måte å fortelle Leak Detector hva du oppdaget når du undersøkte en potensiell lekkasje. Denne videoen viser deg hvordan du kan registrere en «LEKKASJE»-hendelse, som må registreres for at Leak Detector skal kunne beregne det estimerte vanntapet.

Opplæring: Endring av valuta og kostnader for å beregne vanntapet ditt

 
Leak Detector er i stand til å beregne det estimerte vanntapet ut fra identifiserte og registrerte lekkasjer. Denne videoen viser deg hvordan du kan justere beregningen av vanntapet slik at det er tilpasset din drift ved å konfigurere kostnaden for produksjon av vann slik at den stemmer med den reelle kostnaden, og ved å endre valuta slik at den er lik den dere bruker.

Opplæring: Konfigurering av de støybaserte varslingsnivåene

 
Leak Detector kan vise deg hvilke målere som har et støynivå som er for høyt sammenlignet med en grense som angis av deg. Denne videoen viser deg hvordan du kan justere denne grensen, slik at den er egnet for ditt distribusjonsnett.