Vatten
Mätaravläsning
linkIQ
Driftseffektivitet

70 % färre antennutplaceringar

 

DIN Forsyning, Danmark

Med hjälp av den nya avläsningsmetoden linkIQ®, kunde DIN Forsyning minska antalet nödvändiga antennutplaceringar avsevärt i staden Esbjerg. Fälttestet uppfyllde bolagets höga förväntningar och har banat väg för enklare arbetsrutiner, bättre service till kunderna och en mer effektiv bolagsverksamhet.

 
 
Under sommaren 2019, när DIN Forsyning stod inför utmaningen att optimera sitt system för insamling av mätdata i staden Esbjerg, tog de tillfället i akt när Kamstrup föreslog att bolaget skulle testa en helt ny metod för att läsa av sina mätare. Bolaget, som ligger i västra Jylland, hade ett antal mätare som inte kunde läsas av med den befintliga lösningen. “Vår ambition är att samla in alla data via fjärravläsning. Om det finns för många mätare i området som vi inte kan läsa av, måste vi fundera på vad vi kan göra,” förklarar verksamhetschefen Keld Jensen. 
Genom att använda Kamstrups nya avläsningsmetod linkIQ®, skulle det krävas 70 % färre antennutplaceringar för att läsa av alla mätare i projektet jämfört med ett traditionellt nätverk baserat på Wireless M-Bus-standarden. Därmed genomförde man ett fälttest för att bekräfta den förbättrade prestandan med den nya metoden.
 

“Jag blev positivt överraskad – väldigt överraskad faktiskt. Vi har haft mätare i installationer som vi inte kunde hämta data ifrån med hjälp av avläsningstekniken "drive-by", oavsett var vi stannade – antenner i brunnar likaså. Men med linkIQ® kan vi samla in data varje gång.

Keld Jensen, verksamhetschef, DIN Forsyning
 
 

Enklare arbetsrutiner och förbättrad service

 

Idag har DIN Forsyning ett antal olika mätare och system, både på grund av att flera verksamheter har slagits ihop och eftersom att det finns stora skillnader i försörjningsområdet. “Staden Esbjerg har till exempel betong överallt, medan de mindre städerna har stora stadsdelar med enbart enfamiljshus och landsbygdsområdena omfattas av kullar, dalar och husen står flera hundra meter ifrån varandra. Det kräver olika typer av fjärravläsning,” förklarar Keld Jensen. Idag har bolaget flera olika typer av mätare i sitt system, men de arbetar med att samla alla inkommande data från Kamstrup i ett enda system och på så sätt eliminera behovet av att ha flera olika användargränssnitt.

Bolagets överväganden inkluderade möjligheten att hitta en lösning på den utmaning som kundtjänsten stod inför – att vara delvis beroende av vilken typ av mätare, mätargeneration och mätarprogramvara kunden har. Det gäller till exempel vid vägledning i samband med eventuella tariffer för styrning av beteende. “Våra kunder använder fler än 20 olika menyer och användargränssnitt och det utgör ett problem. Så ju mer enhetligt vi kan lösa detta, desto enklare blir det att vägleda våra kunder.” Man tittade även på underhållsarbetet, eftersom det är viktigt för bolaget att begränsa antalet arbetstimmar som spenderas på service och reparationer.

 

Fördelar för Din Forsyning genom att använda linkIQ®

 

Det strukturerade testförfarandet säkerställer inlärning

 

Det fanns höga förväntningar på testet redan från början. “Vi hade höga förväntningar på sändningseffekten. Vi har mätare som är utplacerade i brunnar, långt inne i garderober, tvättstugor och källare och vi måste kunna läsa av dessa utan att behöva besöka platserna eller installera extra antenner. Det är inte heller tillräckligt att endast få kontakt med mätarna när vinden blåser åt rätt håll, i goda väderförhållanden,” säger Keld Jensen.

Fälttestet genomfördes under två månader och omfattade tre antennutplaceringar och 50 mätare, varav vilka 34 installerade växelvis i 90 DIN Forsyning-anställdas hem för att testa olika scenarier. Alla inblandade fyllde i ett formulär med en beskrivning av vilken typ av bostad de bodde i, vilket år bostaden byggdes, vilket rum mätare fanns i, om det fanns fönster eller inte osv. Denna information användes för att skapa en exakt bild av olika förhållanden som kan påverka testet. För att utmana radiosignalen använde bolaget även ett antal platser där de, av erfarenhet, visste att det var svårt att samla in data.

 

En räckvidd på upp till 7 km

Enligt Keld Jensen överträffade testresultaten förväntningarna, i synnerhet på grund av de utmanande mätarplatserna och eftersom i princip alla mätare kunde läsas av utan behovet av extra antenner. “Jag blev positivt överraskad – väldigt överraskad faktiskt. ”Vi har haft mätare i installationer som vi inte kunde hämta data ifrån med hjälp av drive-by-avläsningstekniken, oavsett var vi stannade – antenner i brunnar likaså. Men med linkIQ® kan vi samla in data varje gång. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har en källare med två våningar och tidigare kunde vi inte få en Radio Mesh-signal oavsett hur vi än försökte, men med hjälp av linkIQ® och utan behovet av en antenn lyckades vi. 

Mätarna avlästes från ett avstånd på upp till 7 km och baserat på de positiva resultaten har DIN Forsyning bestämt sig för att installera systemet i de kvarstående åtta anläggningarna – ett beslut som har genererat betydande besparingar. “Med linkIQ® kan vi använda mycket färre antennutplaceringar i staden. Detta är betydelsefullt när det gäller inköp, men även i förhållande till efterföljande service och underhåll och framför allt för de årliga hyreskostnaderna för de många byggnader som våra antenner är utplacerade på,” förklarar Keld Jensen.

Det nya nätverket innebär även kostnadsbesparingar eftersom det kan ta emot data från flera av Din Forsynings befintliga mätare. “Många av våra befintliga mätare skickar även data via det nya nätverket, vilket är en enorm fördel eftersom det innebär att vi inte behöver byta ut hela nätverket av mätare. Det är även ett robustare system med färre potentiella fel.”

 

Om lösningen

 
Kamstrup utvecklade linkIQ® för att leverera trådlös kommunikation via ett fast nätverk som används för fjärravläsning av smarta vatten- och värmemätare. LinkIQ® har designats med målet att skapa ett robust nätverk med stor räckvidd, få komponenter och som kan leverera de mängder av data som moderna bolag kräver.
 

Effektivitet är det som driver oss

 

Detta är inte första gången som DIN Forsyning är bland de första som provar något nytt. Bolaget har genomgått en imponerande utveckling under flera år; från att främst läsa av mätare manuellt och använda tusentals handskrivna mätaravläsningskort, till att läsa av mätarna via sopbilar och vara ett av de allra första bolagen som använder ett radionätverk och nu till att använda helt ny avläsningsteknik. 

“Vi måste administrera kundernas pengar på bästa möjliga sätt. Därför överväger vi att göra investeringar idag som sparar pengar om några år. Men effektiviteten är det som driver oss. Om ett helt nytt system kan lösa de flesta av våra problem, men kräver att vi byter ut alla våra mätare igen eller anställer flera personer, då går det inte ihop,” säger Keld Jensen.   

Enligt Keld Jensen har linkIQ®-projektet visat vikten av att välja rätt partner, i synnerhet när man gör något nytt. “Vårt samarbete med Kamstrup har varit utmärkt. Det har självklart funnits stunder när vi har varit oeniga eller när testet har visat något annat än det vi hoppades på, men det är så det fungerar när man provar något nytt. Men vi har diskuterat och löst problemen.” 

DIN Forsyning har stora planer för mätdata när driftsättningen av systemet är slutförd – till förmån för både bolaget och kunderna. “Vi vill utforska hur vi kan använda data för att säkra vårt distributionsnät och spåra läckage och hur vi kan få ut larm om läckor från mätarna till våra kunder. Vi vill även kunna visa mer mätdata i vår kundportal, så att vi kan ge kunderna råd om förbrukning och optimering mer individuellt. Det finns många alternativ,” säger Keld Jensen.

 

Du kanske också är intresserad av…