Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Vattenförlust

Smarta vattenmätare revolutionerar vattenförsörjningen i Krapkowice

“Vi fick imponerande resultat redan i början av projektet. Redan efter den första avläsningen med de nya smarta vattenmätarna hittade vi omedelbart en läcka som vi letat efter länge.”

– Jerzy Delewicz, vice ordförande i styrelsen vid Krapkowice vattenbolag

Besparingar: cirka 13 455 euro per år

Minskat nattflöde med 9 m3/h

Utmaningen:

Svårigheter med att hitta läckor ledde till betydande vattenförlust

Polen har länge haft en problematisk vatteninfrastruktur som fortfarande påverkar tillgången till vatten. Det är i synnerhet vattenförlusten som fortsätter att vara en utmaning för bolag som Krapkowice vattenbolag och detta eftersom det enda sättet att identifiera dolda vattenläckor har varit att kontrollera ytvattnet, analysera tryckfallsrapporter och inspektera sanitets- och regnvattenkanaler.

Detta har gjort läcksökning till en dyr och tidskrävande uppgift som tagit allt från dagar till flera år. Läcksökningsmetoderna har inte alltid varit framgångsrika och även när de mest typiska tecknen på läckage visat sig har vissa läckor varit nästan omöjliga att upptäcka.

“Det var övervakningssystemet för flöden i olika zoner som gav oss signaler om möjliga läckage. Systemet reagerade på det ökade nattflödet, vilket gjorde att vi kunde se läckagen först nästa dag. För att hitta läckage ute på fältet krävdes det att vi använde läckloggers, korrelatorer och geofoner,” förklarar Jerzy Delewicz, vice ordförande för styrelsen vid Krapkowice vattenbolag och fortsätter: 

“Vi flyttade runt ett tiotal läckloggers till olika regioner varje dag. Detta blev både tidskrävande och dyrt. I synnerhet eftersom sådana tester inte alltid ger positiva resultat.”

Lösningen:

“Satsa stort” genom att byta ut alla vattenmätare

För att hantera utmaningarna med vattenförsörjningen valde vattenbolaget en ny lösning för smart vattenmätning med fjärravläsningsmöjligheter och ett analysverktyg från Kamstrup.

Det som övertalade Jerzy Delewicz att välja Kamstrups lösning var hållbarheten och bristen på mekaniska element, vilket säkerställer precision under hela mätarens livslängd på 15 år. Även om Delewicz hoppades att mätarna skulle vara effektiva, var har till en början tveksamt inställd till lösningen. Som tur var lyckades Kamstrups försäljningsrepresentant övertyga honom om fördelarna.

Ta reda på mer
Stäng

“Sammanfattningsvis bestämde jag mig för att ”satsa allt” och byta ut alla vattenmätare mot smarta mätare med akustisk läckagedetektering, samtidigt som jag introducerade ett fjärravläsningssystem designat för analys av läckage i distributionsnätet,” säger Jerzy Delewicz.

Det visade sig vara ett bra beslut att byta ut alla mätare och införa ett nytt riktat läcksökningsverktyg i hela distriktet. Verktyget har sett till att eventuella läckage i distriktet kan upptäckas snabbare och därmed åtgärdas snabbare. På lång sikt kommer detta att spara bolaget och medborgarna i distriktet vatten, energi och pengar.

Omedelbar framgång med den nya lösningen för läcksökning

Lösningen består av 4 405 smarta flowIQ® 2200-vattenmätare från Kamstrup med akustisk läckagedetektering och i processen byttes alla trasiga mätare ut. Utöver mätarna installerade man sex koncentratorer för fjärravläsning av data, samtidigt som man läser av andra mätare med en drive-by-lösning. Vattenbolaget har också valt att implementera Kamstrups lösning för mätaravläsning READy för att få åtkomst till förbrukningsdata och sedan analysera dessa data i Leak Detector.

Lösningen har redan visat sig vara en bra investering. I ett av distrikten hade bolaget länge misstänkt en läcka. Men efter fyra månaders arbete hade man fortfarande inte lyckats lokalisera den.

Sökinsatsen krävde ett team bestående av tre personer som arbetade nattetid. Uppskattningsvis ägnade man 40 arbetstimmar åt att leta efter läckan. Den misslyckade sökinsatsen blev en dyr historia när man räknade ihop kostnaderna för att köra flera kilometer i två bilar med priset för att hyra läckloggers. Den beräknade kostnaden för att söka efter den enskilda läckan uppgick till cirka 1 282 euro.

I hopp om praktiska sätt att spara pengar, började bolaget byta ut vattenmätare i det distrikt där de misstänkte läckaget – Otmęt-området. Jerzy Delewicz rapporterar:

“När vi hade installerat cirka 600 mätare av totalt 4 405 mätare, fick vi genast ett tiotal notiser om förhöjda brusnivåer redan efter den första avläsningen. Vi använde oss av varningarna som låg nära varandra för att välja ut en sektion på cirka 100 meter som skulle testas med en korrelator."

Teamet bekräftade flera läckage när de utförde korrelatortestet. Ett av läckagen fanns i PVC-röret som förbinder vattenförsörjningen till ett flerfamiljshus i ett bostadsområde. Läckan upptäcktes precis bakom slussventilen intill anslutningen till distributionsnätet och detta var orsaken till varför det hade varit så svårt att lokalisera läckan utan akustisk läcksökning. Läckan åtgärdades nästa dag.

Den smarta mätarlösningen med akustisk läckagedetektering gör det möjligt för bolaget att rikta sina detekteringsinsatser till specifika platser, vilket säkerställer effektiv användning av resurser. Effektiv läcksökning påskyndar också Krapkowice vattenbolags process att identifiera rörsektioner som måste bytas ut, vilket i sin tur optimerar underhållsprocessen och minskar manuella söktimmar.

Istället för flera månader, tar det nu ungefär tre dagar att minska vattenförlusten.

Tiden är avgörande när man hanterar läckage. Ju snabbare man kan lokalisera en läcka, desto snabbare kan man vidta åtgärder för att förhindra vattenförlust och andra utmaningar. Därför är en av de främsta fördelarna med den nya lösningen dess förmåga att indikera den ursprungliga platsen för ett läckage dagen efter dess uppkomst. Detta är möjligt eftersom lösningen fjärravläser de flesta av vattenmätarna dagligen och tillhandahåller nya data till bolaget varje dag, vilket i sin tur gör övervakningen enkel, automatisk och mindre tidskrävande.

Av denna orsak har bolaget ett nytt mål för hur länge det ska ta för deras effektiva vattensystem att lokalisera och reparera en läcka:

“Det tar inte längre mer än tre dagar att lokalisera läckage. För oss är det ett fantastiskt resultat att minska sökningstiden ifrån flera månader, i extrema fall flera år, till endast några dagar. I och med detta har vi upplevt och kommer att fortsätta att uppleva enorma besparingar både avseende vatten och pengar,” förklarar Jerzy Delewicz.

För att ytterligare understryka hur avgörande tiden är när man hanterar vattenförluster kan vi konstatera att den ovannämnda läckan orsakade att minst 19,8–21,6 m3/h vatten pumpades varje natt tills dess att vattenbolaget hittade läckan fyra månader senare. Dagarna efter reparationen sjönk det lägsta nattflödet till 10,8–12,6 m3/h, vilket minskade nattflödet med 9 m3/h. Detta i kombination med de extra fördelarna som bolaget upplevde när de kunde stänga av de dränkbara pumparna i tre till fyra timmar på natten, till skillnad från den tidigare stilleståndstiden på mindre än 1,5 timme. Bolaget har uppskattat detta till en årlig besparing på cirka 13 455 euro.

Briljant i sin enkelhet

Kamstrups vattenmätare består av en enhet med ultraljudsmätning och fjärravläsningskapacitet, en batterilivslängd på 15 år och en akustisk modul som möjliggör läckagespårning i närheten av enheten. Kort sagt en mycket bekväm och effektiv lösning för att hantera vatten och minska vattenförlusten. Med resultaten som Krapkowice vattenbolag har upplevt, kan bolaget redan dra nytta av investeringen i de nya smarta vattenmätarna.

Jerzy Delewicz förklarar bolagets plan för att eliminera fler av de upptäckta läckorna inom en snar framtid:

“Vi har totalt 29 vattenmätare med brusnivåer över 40 enheter. Vi har ytterligare en bekräftad läcka som vi har för avsikt att åtgärda inom kort.”

Trots den inledande tveksamheten är Jerzy Delewicz positivt överraskad över resultaten och beskriver lösningen som “en kombination av en vattenmätare med en motsvarighet till en läcklogger, briljant i sin enkelhet.”

Jerzy Delewicz hoppas att andra bolag i Polen blir inspirerade av Krapkowice vattenbolag och börjar introducera innovativa, smarta lösningar i deras distributionsnät. Delewicz tror att detta kan bidra till en förbättring av vattenledningsnätet på en större skala och vara ett steg i rätt riktning för att lösa några av Polens vattenutmaningar.

Stäng

Om projektet:

  • Tidslinje: Mars till juni 2022: Leverans av vattenmätarna Juni 2022: Leverans av avläsningsutrustningen
  • Mätpunkter: 4 405 smarta flowIQ® 2200-vattenmätare med akustisk läcksökning från Kamstrup
  • Lösning: AMR – READy Fixed Network med dagliga värden, hosting och support
  • Analys: Leak Detector

Läs mer om akustisk läcksökning

Identifiera och bekräfta möjliga läckage innan de utvecklas till större rörbrott. Med akustisk läcksökning kan du övervaka möjliga läckor i både servis- och huvudledningar i ditt försörjningsområde.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Liknande kundfall