Vatten
Läckagedetektering
Distributionsnät
Analyser

Ett nära partnerskap revolutionerar Novafos läcksökningsprocess

“Arbetet med Leak Detector är ett viktigt sätt att optimera och målinrikta vår läcksökning.”

– Mette Fogtmann, projektledare, Novafos

25 000 + mätare är uppladdade i systemet Leak Detector

88 läckage upptäckta

Utmaningen:

Det är ineffektivt att identifiera läckage manuellt

Inledningsvis behövde Novafos – ett av de största energibolagen i Danmark – en ny, intelligent mätningslösning som kunde hjälpa dem att mäta vattenförbrukningen i en rad kommuner norr om Köpenhamn. Tidigare läste de av mätarna och genererade förbrukningsrapporter manuellt, vilket var väldigt tidskrävande. Detta gjorde det svårt att använda förbrukningsdata för optimeringsändamål eftersom det innebar en enorm belastning på resurserna. För att hantera detta behövde de optimera sin verksamhet och service till kunderna med hjälp av mätare som kunde fjärravläsas. Kamstrup säkrade sin vinst i den efterföljande upphandlingen och Novafos investerade i 80 000 + flowIQ® 2200-smarta vattenmätare och påbörjade driftsättningen av dessa i hela distributionsnätet.

För att uppfylla danska föreskrifter och undvika höga böter, måste Novafos se till att vattenförlusten i deras försörjningsområde hålls under 10 %. Eftersom deras ursprungliga metod för läcksökning främst baserades på nattliga flödesdata för de olika distrikten, var det danska energibolaget fortfarande tvunget att manuellt kontrollera stora områden om de såg en ökad vattenförlust eller om de misstänkte ett läckage. Detta var en ineffektiv metod för att uppfylla de danska föreskrifterna gällande vattenförlust. De behövde en lösning som kunde hjälpa dem att optimera läcksökningsprocessen.

Lösningen:
Leak Detector hjälper till att lokalisera läckage med hjälp av data

Eftersom energibolaget behövde minimera sin vattenförlust i distributionsnätet, kunde Novafos se potentialen med att kombinera deras smarta flowIQ® 2200-vattenmätare med Kamstrups programvara Leak Detector. En av de viktigaste anledningarna till att Leak Detector kunde hjälpa det danska energibolaget, var att data om potentiella läckage kunde spåras till gatuadresser, medan de tidigare bara kunde komma åt data på distriktsnivå. Efter att Kamstrup och Novafors skapat ett nära samarbete och gjort en överenskommelse, började det danska energibolaget använda Leak Detector. De laddade upp 25 000 + mätare i sitt distributionsnät till programvarusystemet i syfte att testa dess effektivitet och ge Kamstrup återkoppling om dess implementering och användning.
Upptäck mer
Stäng

Revolutionera läcksökning

Med hjälp av akustiska brusdata från deras flowIQ® 2200-vattenmätare, kan Novafos nu utnyttja Kamstrups programvara Leak Detector och funktionen "Mätare av intresse" för att lokalisera läckage i servisledningar.

Leak Detector tillhandahåller Novafos en kartbaserad översikt över deras försörjningsområden och visar mätare med intuitiv färgkodning samt grafer som visualiserar utvecklingen av läckage över tid. Dessutom använder programvaran en algoritm som identifierar mätare med den högsta läckagerisken och markerar dem som "Mätare av intresse" för verifiering. Under Novafos test av denna funktion. De upplevde en träffrekvens på 50 %, vilket betyder att systemet hjälpte teamet hos Novafos att hitta flera verkliga läckage i deras distributionsnät. Sedan Novafos började använda programvaran Leak Detector har vattenbolaget upptäckt 88 läckage.

En verklig skillnad

Informationen från Leak Detector ger specifik insikt relaterad till högriskinstallationer, vilket hjälper det danska vattenbolagets team att prioritera sina dagliga insatser och fokusera på de installationer som har störst betydelse. Eftersom Leak Detector tillhandahåller specifika gatuadresser som behöver undersökas, kan Novafos nu spendera sin tid på att åtgärda läckage istället för att leta efter dem. Det innebär att de kan optimera sina resurser effektivt och dagligen spara avsevärda summor.

Att bygga ett starkt partnerskap

Det starka partnerskapet med Kamstrup är en bidragande del av Novafos framgång med Leak Detector. Sedan Novafos investerade i Leak Detector har bolaget haft nytta av regelbundna möten för att diskutera processer och optimeringsstrategier för hantering av vattenförlust, samt servicesupport, pågående feedbacksessioner och samarbetsworkshops för mätning och läckagedetektering. Tillsammans bidrar Kamstrup och Novafos till varandras tillväxt och optimering.

Stäng

“Sedan implementeringen av Leak Detector, har vi upptäckt totalt 88 läckage, primärt i den privata delen av distributionsnätet. Vi har en tydlig indikation på att vi kan hitta fler läckage med vår nya lösning där vi tittar på brusdata från vattenmätarna i Leak Detector.”

– Mette Fogtmann, projektledare, Novafos

Läs mer

Vill du ha mer information om våra intelligenta mätningslösningar? Ta kontakt med våra experter för att hitta är rätt verktyg för att lösa dina utmaningar.

Vill du veta mer om Leak Detector?

Vill du ta reda mer om hur du kan dra nytta av Kamstrups programvara Leak Detector? Läs mer här.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Liknande kundfall