Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Driftseffektivitet

Jag ”hör” ljud
som du inte ”hör”…

 

Akustisk läcksökning, Fixed Network, datasäkerhet

Vi talar om den senaste generationen ultraljudsvattenmätare från Kamstrup, med akustisk läckagedetektering (ALD) före mätaren, när vi menar att det plötsligt har blivit en barnlek att hitta läckage i servisledningarna. flowIQ® 2200 är en tusenkonstnär i ordets rätta bemärkelse, som kan mycket mer än att bara mäta vattenförbrukningen.

Mätaren registrerar ljud med hjälp av ultraljud för att upptäcka ljudmönster i vattnet och kan mäta även de lägsta ljudnivåerna. På så vis kan bakgrundsljud som till exempel vägtrafik filtreras bort. När det lägsta uppmätta ljudvärdet överstiger en viss nivå indikerar det ett möjligt läckage eller ett rörbrott. Hittills har läcksökning, speciellt i servisledningarna, varit en tidskrävande, ineffektiv och kostsam uppgift. Tidig upptäckt av läckage begränsar inte bara följdskador utan möjliggör även en proaktiv service till kunderna. 

Många extrafunktioner

flowIQ® 2200 har flera av de tillförlitliga funktionerna likt den beprövade hushållsvattenmätaren MULTICAL® 21. Exempelvis de så kallade informationskoderna som larmar vid läckage, backflöde eller manipuleringsförsök. Kamstrups nyaste vattenmätare har många extrafunktioner som indikering vid för låg eller för hög temperatur eller om överbelastningsflödet överskrids.

Precis som MULTICAL® 21 erbjuder nykomlingen fullt stöd för fjärravläsning med Drive-by eller Fixed Network. Exakta och dagsnoggranna debiteringsdata möjliggör också, tack vare 460-dagarsminne, en kontinuerlig och påvisbar översikt över förbrukning, status i distributionsnätet eller eventuella vattenförluster på grund av läckage eller rörbrott. 

 

Fördelarna med Kamstrups vattenmätarlösning i korthet

 

Programvaran skapar transparens i distributionsnätet

 
Med hjälp av den tillhörande analysmodulen Leak Detector kan ljudnivåer som registreras av vattenmätaren flowIQ® 2200 visualiseras, och läckage i servisledningar och i distributionsnätet kan lokaliseras. Med en knapptryckning visar programvaran en detaljerad översikt över eventuella läckage. Denna nya dimension av transparens gör det möjligt att ringa in vattenförluster på ett nytt, hållbart sätt. Det tjänar inte bara VA-organisationerna på, utan även förbrukarna och miljön.
 

”Vi får högre datasäkerhet, sparar personalresurser, får mer tid för viktigare uppgifter och väsentligt bättre kontroll över vårt ledningsnät.”

 
Ralf Zorn, fabrikschef för kommunförbundsverk Konz 
 

Från teori till praktik 

Om det bara är i teorin som den nya tekniken är ett oumbärligt hjälpmedel för vattenförsörjning eller om det också är ett hjälpmedel i praktiken har kommunförbundsverk Konz redan undersökt. De första resultaten visade sig redan efter en kort tid och Ralf Zorn, fabrikschef för kommunförbundsverk Konz, och hans team har redan hittat flera rörbrott med hjälp av den nya mätaren. Åtminstone två av dessa hade man inte kunnat hitta på traditionellt sätt eftersom de inte gick att höra från gatan, förklarar Zorn. Vattenbolaget på gränsen till Luxemburg har installerat 230 flowIQ® 2200 mätare i ett pilotprojekt. För det utvaldes ett område där det fanns stora utmaningar att leta efter rörbrott. Det är innerstadsområden med höga bakgrundsljud. Förutom bullret försvårar plastledningarna lokalisering av rörbrott på traditionellt sätt. ”Speciellt för våra fastighetsanslutningar med plastledningar visar flowIQ® 2200 sin överlägsenhet, eftersom ljudöverföringen över större avstånd principiellt är besvärlig i dessa fall”, framhåller Zorn. Oavsett material i ledningsnätet detekterar flowIQ® 2200 läckage eller rörbrott både före och efter mätaren via det ljud som vattnet förmedlar. Med erfarenhet från praktiken berättar fabrikschefen att hela 65 procent av rörbrotten upptäcks på servisledningarna. ”Våra erfarenheter av flowIQ® 2200 är mycket goda. Den levererar exakt vad vi hade förväntat oss”, säger Zorn.

Framtiden heter ALD och är hållbar

Avläsningen sker via Fixed Network, där uppgifterna överförs dagligen. Tillsammans med Kamstrups utmärkta support och vattenbolagets intresse av ny teknik har det snabbt utvecklats en förståelse för programvarans finesser.  ”Systemet är mycket känsligt. Vi har provat oss fram, för det registrerar även de minsta vattenavvikelser på 40–50 liter i timmen. Här gäller det att tänka igenom vilka uppgifter som är viktiga för oss som vattenleverantör”, beskriver Zorn denna teknik.

”Vi får högre datasäkerhet, sparar personalresurser, får mer tid för viktigare uppgifter och väsentligt bättre kontroll över vårt ledningsnät”, sammanfattar Zorn fördelarna avslutningsvis. 

 

Om kommunförbundet Konz

 
Kommunförbundet Konz ligger på gränsen till Luxemburg och försörjer omkring 10 000 hushåll med dricksvatten i ett ledningsnät på 25 mil. Dessutom levererar vattenbolaget ca 300 000 m³ vatten om året till grannlandet Luxemburg. 
 

Du kanske också är intresserad av …