Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Smart mätning

Ultraljudsvattenmätare går in på sin andra förlängning

Stickprov, förlängd utesittningstid, ultraljudsvattenmätare

Användningstiden förlängdes från 9 till 12 år – därmed har återbetalningskalkylen för investeringen i ultraljudsvattenmätare redan gått ihop för Stephan Hahn, driftschef för Branschförbundet Florenbergs gruppvattenverk. Branschförbundet Florenbergs gruppvattenverk har använt ultraljudsvattenmätare från Kamstrup sedan 2012 och har för närvarande 5 082 aktiva mätare. I år, 2021, var det redan dags för den andra stickprovsförlängningen av Kamstrups vattenmätare. Därmed kan den första generationen vattenmätare fortsätta användas i ytterligare tre år.

I mars 2021 anmäldes en stickprovskontroll av en batch på 2 243 mätare av typen MULTICAL® 21. För kontrollen valde kontrollorganet swa Netze GmbH ut 80 + 16 mätare genom lottning. Beroende på batchstorlek krävs ett visst antal mätare för stickprovet. Vid en batchstorlek på 1 201 till 3 200 mätare är det 80 provobjekt plus ytterligare 16 som reserv om någon mätare till exempel inte är skulle vara tillgänglig. Det kan vara intressant att känna till att stickprovskontrollen inte får ta längre tid än 28 dagar, dvs. vattenbolaget har tre veckor på sig att demontera de utvalda mätarna och skicka dem till kontrollorganet innan stickproverna sker.

Ett lyckat stickprov ger vattenbolaget möjlighet att behålla elektroniska vattenmätare installerade före den 1 januari 2019 ytterligare tre år i distributionsnätet. För mätare som har installerats från och med den 1 januari 2019 gäller enligt den nya kalibreringsförordningen ytterligare två år.

Endast elektroniska vattenmätare kan användas i ytterligare tre eller till och med sex år, förutsatt att de har uppfyllt de nödvändiga kvalitetskraven. För en godkänd stickprovskontroll får högst tre mätare överskrida toleransvärdena. ”Precis som vi hade förväntat oss klarade alla mätare stickprovet för andra gången efter nio år i drift”, säger Hahn om den lyckade stickprovskontrollen. ”Kontrollen gick mycket bra även denna gång, alla mätare passerade utan anmärkning”, bekräftar Michael Kyrrmayr, chef för provning och renovering hos swa Netze GmbH.

”För mekaniska mätare är stickprovskontrollerna fortfarande ett lotteri med 50 procents chans att de blir godkända eller underkända.”

Michael Kyrrmayr, chef för provning och renovering hos swa Netze GmbH

Strikta kriterier för MULTICAL® 21

För Kyrrmayr är detta den första förlängningen till 12 år för elektroniska vattenmätare. Alla kontrollerade mätare har hållit sig inom toleransgränserna. Som illustration till vilka toleranser MULTICAL® 21 Q3 = 2,5 måste uppfylla (kontroll vid 40 l/h med +/- 3,3 % och vid 25 l/h med +/- 8,2 % tolerans) framhåller chefen för provning och renovering att en vinghjulsmätare som regel har ett flöde på 50 till 250 l/h, och att det kontrollerade Q1-flödet därför är högre än det kontrollerade Q2-flödet för MULTICAL® 21.

”Det anmärkningsvärda är att det med dessa stränga kriterier för ultraljudsvattenmätare inte är några som helst problem vid provningen”, konstaterar Kyrrmayr. Totalt har han redan utfört mer än 20 stickprovskontroller av ultraljudsvattenmätare i hela Tyskland, samtliga med gott resultat.

Fördelar med att använda statiska mätare

Fördelar med statiska mätare

Av erfarenhet vet experterna att inte alla mekaniska mätare klarar kontrollen. ”För mekaniska mätare är stickprovskontrollerna fortfarande ett lotteri med 50 procents chans att de blir godkända eller underkända”, säger Kyrrmayr av egen erfarenhet.

För alla vattennät gäller utmaningen att det bildas avlagringar i rören som med tiden spolas loss. För vinghjulsmätare påverkas den mycket fina förbiströmningskanalen, vilket ger en parallellförskjutning av felkurvan då vattnet inte leds förbi utan rinner direkt genom räkneverket, vilket ger en stor plusavvikelse (dvs. mätaren mäter för mycket).

För ringkolvmätare däremot belastas mekaniken mer, vilket med tiden ger en minusavvikelse (dvs. mätaren mäter för lite), och mätaren kan eventuellt stanna helt. Dessutom har alla mekaniska mätare delar som slits (lager, valsräkneverk, kugghjul m.m.), vilket gör att de efter längre tids användning ofta mäter fel.

Ultraljudsmätaren har fördelen att det inte kan bildas några avlagringar och att det inte finns något mekaniskt slitage. ”Därför är sannolikheten för att dessa mätare går igenom stickprovskontrollen större än för mekaniska mätare”, säger Kyrrmayr.

Kostnad kontra nytta under luppen

Hahns kalkyl att behålla Kamstrups vattenmätare i nätet under minst två kalibreringsperioder gick ihop. Installations- och demonteringskostnaderna för stickprovskontrollen uppskattar han till ungefär 40 euro per mätare. Det är alltså en betydande skillnad om man skulle demontera alla 2 243 mätare mot endast 80 + 16 för stickprovet. Genom den andra förlängningen av kalibreringstiden har Branschförbundet Florenbergs gruppvattenverk skapat en årlig inbesparingspotential på ca 30 000 euro och dessutom minskat administrationsarbetet betydligt. Även Kyrrmayr ser problem med de höga installationskostnaderna, så för honom lönar sig kostnaderna för statiska vattenmätare redan efter det första stickprovet.

”I och med att mätarna finns kvar i distributionsnätet mer än 10 år lönar de sig”, argumenterar driftschefen. Det är inte bara vattenbolaget som tjänar på stickprovskontrollen. Merparten av förbrukarna (utom de som valts ut för stickprov) sparar in en semesterdag för att vara på plats och ge vattenbolaget tillträde till vattenmätaren.

Utslagsgivande för Hahn är inte enbart pengar, utan också ekonomiska och ekologiska faktorer, framför allt när det gäller resurser. Det bör nämnas att det inte bara är materialet i mätaren som används under längre tid, utan också mindre administrativt arbete, mindre bränsleförbrukning och mycket mer. ”Alla som tänker hållbart bör ha sådana saker i åtanke”, avslutar Hahn.

Trenden går mot statiska mätare

Allt fler vattenbolag uppgraderar stegvis till ultraljudsmätare eftersom de med stickprovsförfarandet ser möjligheten att förlänga kalibreringsfristen, spara resurser och agera hållbart.

Kyrrmayr ser en tydlig trend mot statiska mätare inom vattenbranschen. Dels framhåller han de statiska vattenmätarnas fördelar med stickprovskontrollerna. Dels ser han möjligheten att inkludera gas- och vattenmätare i samband med att smarta mätare införs, vilket är enklare med den elektroniska varianten. ”Om några år kommer mekaniska vattenmätare att tillhöra historien”, säger en övertygad Kyrrmayr.

Om projektet:

  • Ultraljudsvattenmätare har använts ända sedan 2012
  • För närvarande 5 082 aktiva mätare
  • 2018 den första lyckade stickprovsförlängningen: Användningstiden förlängd till 9 år
  • 2021 den andra lyckade stickprovsförlängningen: Användningstiden förlängd till 12 år

Du kanske också är intresserad av ...