Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Läckagedetektering
Driftseffektivitet

Hur Sarpsborg kommun upptäcker fler läckage med hjälp av data

“Samarbetet med Kamstrup har varit oklanderligt. Baserat på de rekommendationer vi fått från Kamtrup tror vi att vi har möjlighet att upptäcka nästan 4 gånger så många läckage per år, jämfört med tidigare.”

– Ronny Urholmen, projektledare i Sarpsborg kommun

22 av 55 läckage upptäcktes med Leak Detector

Möjlighet att upptäcka nästan 4 gånger så många läckage per år

Utmaningen:

Sarpsborg kommun saknade en översikt och identifierade läckage manuellt

70 % av kommunerna i Norge mäter inte sin vattenförbrukning. Historiskt sett har det aldrig varit brist på vatten i Norge, därför har det inte varit en prioritet att mäta vattenförbrukningen för att hålla ett öga på vattenförlusten.

Faktum är att 33 % av allt vatten i Norge går förlorat på grund av läckage. Men tiderna förändras och den gröna övergången står nu högt på agendan, därför finns det ett nytt fokus på att ta ansvar för att minska vattenförlusterna genom hållbara lösningar.

Sarpsborg kommun beslutade att alla invånare i kommunen ska ha vattenmätare installerade innan 2022 för att minska vattenanvändningen och få en mer rättvis förbrukningsbaserad fakturering.

Tidigare bestod kommunens läcksökning av ett team på två personer som genomförde manuella sökningar med ljudloggers – det var en mycket tidskrävande lösning. Till en början gav detta goda resultat som minskade vattenförlusten från uppskattningsvis 50 % till 28 % under 8 år.

Trots de goda resultaten hade kommunen svårt att få en korrekt översikt över den faktiska vattenförlusten och det blev allt mer ineffektivt att leta efter läckage manuellt.

Lösningen:

Leak Detector skapar en bättre översikt med hjälp av data

När Sarpsborgs kommun valde mätarleverantör valde de Kamstrups intelligenta vattenmätare i och med deras mätnoggrannhet och förmåga att lokalisera möjliga läckage genom akustisk läcksökning.

De smarta vattenmätarna tillsammans med tillhörande programvara Leak Detector har hjälpt Sarpsborg kommun att hitta fler läckage, även i plaströr (PEL), där läckage vanligtvis avger väldigt lite ljud och därför är svåra att upptäcka.

Upptäck mer
Stäng

“Kamstrups mätare är mer noggranna än mätare från andra tillverkare som vi har erfarenhet av. Det är väldigt få fel på dessa mätare jämfört med de vi hade tidigare,” säger Ronny Urholmen, projektledare i Sarpsborg kommun.

Bättre översikt = enklare och mer effektivt arbete

Med Leak Detector och Kamstrups smarta vattenmätare har Sarpsborg kommun fått en bättre översikt över deras distributionsnät i och med mer data och trådlös kommunikation som möjliggör fjärravläsning av vattenmätarna.

Faktum är att Sarpsborg kommun har använt Leak Detector för att hitta 40 % av de totalt 55 läckage som upptäckts sedan kommunen började använda Kamstrups smarta mätare och programvara. 2 av dessa läckage fanns i kommunala ledningar.

Numera använder Sarpsborg kommun dagligen Leak Detector för att upptäcka läckage med hjälp av filtreringsmöjligheterna i programvaran för att få en enkel översiktsbild. Leak Detector fungerar särskilt bra på privata servisledningar.

“Vi flyttar bara filtret och använder de röda symbolerna som läckagepunkter. Leak Detector ger oss en indikation på var det kan finnas läckage. Sedan åker vi ut till adressen och lyssnar. Detta har blivit ett mer effektivt sätt att leta efter läckage,” förklarar Ronny Urholmen och tillägger:

“Genom att lägga in detaljer om läckage och andra händelser i Leak Detector får vi en historisk översikt och behöver inte gå ut till samma adresser flera gånger om mätaren registrerar en brusnivå som inte visar sig vara ett läckage. Detta ger oss en mycket bättre översikt över vårt distributionsnät utan krångel.”

Rättvis fakturering och enkla telefonsamtal

Sarpsborg kommun beslutade att alla invånare i kommunen skulle ha intelligenta vattenmätare installerade för att minska vattenförbrukningen och få en mer rättvis, förbrukningsbaserad fakturering.

Med hjälp av Kamstrup får invånarna nu en mycket bättre översikt över sin egen förbrukning och de betalar endast för det som de faktiskt förbrukar. Detta ger en utmärkt möjlighet för hushåll att spara pengar genom smartare förbrukning.

“Vi har fått en bra översikt över invånarnas vattenförbrukning. När invånarna klagar på hög vattenförbrukning kan vi titta på översikten i systemet och ofta ge ett bra svar där och då,” förklarar Ronny Urholmen.

“Tidigare var vi tvungna att gå ut på fältet för att göra undersökningar, testa om den mekaniska vattenmätaren mätte rätt och tömma 100 liter vatten för att kontrollera om förbrukningen avlästes korrekt av vattenmätaren. Detta var tidskrävande. Nu kan vi, i många fall, hjälpa kunderna per telefon.”

Möjlighet att upptäcka 4 gånger så många läckage per år

Ronny Urholmen tror att Sarpsborg kommun kommer att kunna utnyttja fler av de möjligheter som smarta vattenmätare från Kamstrup kan erbjuda i framtiden. Kommunen tittar på infrastrukturen för datainsamling i hela kommunen och hoppas kunna få ut mer av deras samarbete med Kamstrup.

“Samarbetet med Kamstrup har varit oklanderligt. De har alltid varit tillgängliga när vi har haft frågor eller behövt hjälp. Baserat på rekommendationer vi fått från Kamstrup tror vi att vi har möjlighet att upptäcka nästan 4 gånger så många läckage per år med hjälp av Kamstrups lösning,” säger Ronny Urholmen

Stäng

“Tidigare var vi tvungna att gå ut på fältet för att göra undersökningar, testa om den mekaniska vattenmätaren mätte rätt och tömma 100 liter vatten för att kontrollera om förbrukningen avlästes korrekt av vattenmätaren. Detta var tidskrävande. Nu kan vi, i många fall, hjälpa kunderna per telefon.”

– Ronny Urholmen, projektledare i Sarpsborg kommun

Vill du veta mer om Leak Detector?

Vill du ta reda mer om hur du kan dra nytta av Kamstrups programvara Leak Detector?

Läs mer

Vill du veta mer om våra intelligenta mätningslösningar? Ta kontakt med våra experter för att hitta är rätt verktyg för dina utmaningar.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Liknande kundfall