Tiden för läckagedetektering har minskats till en tredjedel

Tønder Forsyning A/S, Danmark

Med analysverktyget Water Intelligence har Tønder Forsyning A/S optimerat sin läckagedetektering avsevärt i ett särskilt utmanande område. Nya insikter gör det möjligt för bolaget att bättre kunna prioritera sina resurser och underhållsinsatser. Förutom detta uppskattar kunderna den förbättrade servicenivån.

När Tønder Forsyning A/S introducerades för analysverktyget Water Intelligence, kunde bolaget snabbt se potentialen i relation till deras två viktigaste fokusområden: vattenförlust och underhåll av infrastrukturen. Analysverktyget övervakar nätverket och beräknar dagligen vattenbalanserna automatiskt för varje enskilt distrikt så att bolaget får en kontinuerlig översikt över vattenförlusten.

Tidigare var det särskilt utmanande att lokalisera läckage på ön Rømø, där jorden är väldigt sandig – vilket leder till att vatten från läckage försvinner ner i jorden.

“Automatisering är vägen framåt”

Tønder Forsyning A/S har använt fjärravlästa mätare sedan 2014 så de har åtkomst till en mängd data. Det var möjligheten att kunna övervaka nätverket automatiskt som väckte bolagets intresse, enligt verksamhetschefen John Pies Christiansen, som säger: “Antalet anställda ökar inte, men vi tar emot allt fler uppgifter, så automatisering är vägen framåt för oss.”

Förut spenderade bolaget mycket tid på att exportera data i Excel med många manuella uppdateringar. Med Water Intelligence sker detta automatiskt. “Vi vill ha ett system som körs i bakgrunden och sköter sig själv, så att vi slipper använda resurser tills vi får meddelande om att något är fel,” förklarar driftteknikern Christian Møller.

Tønder Forsyning A/S har arbetat i nära samarbete med Kamstrup från början och enligt Christian Møller har Kamstrup varit uppmärksamma gällande deras erfarenhet av programmet samt deras input på hur man kan förbättra programmet ytterligare.

Effektivare läckagedetektering

Tidigare hade Tønder Forsyning A/S endast siffror från pumpstationerna att förlita sig på. Om den totala vattenvolymen som skickades till Rømø var hög jämfört med deras upplevelse och historiska data från SRO-systemet, så kunde det indikera ett läckage. För att lokalisera läckaget var bolaget tvunget att manuellt avläsa och utesluta en gata åt gången. Detta under nattetid för att orsaka så lite störningar som möjligt. Idag jämförs den mängd som pumpas ut automatiskt med förbrukningen i varje distrikt, vilket gör det enkelt att kategorisera den faktiska förlusten.

“Med Water Intelligence kan vi gå direkt till läckagelokalisering. Tidigare kunde det krävas nio nätter för två män att lokalisera ett läckage, med ytterligare en dag för förberedande arbete. Idag kan vi göra allt på två eller tre dagar. Det finns mycket att spara när det gäller tid och pengar,” säger John Pies Christiansen. “Det handlar om att upptäcka var vi kan agera mest effektivt – och det kräver data. Att köra omkring och leta efter en halv kubikmeter är som att leta efter en nål i en höstack. Och det lönar sig inte att skicka in hela kavalleriet.”

“Med den översikt som vi har idag, kan vi även identifiera stigande tendenser och vara proaktiva,” förklarar Christian Møller. Bland annat innebär detta att bolaget har förbättrat sin servicenivå till sina kunder. “Nu när vi har både data och kunskap, så känner vi även att vi har ett ansvar att använda detta för att hjälpa våra kunder.”

Under hösten 2018 upplevde Tønder Forsyning A/S ett konkret exempel på hur programmet kunde minska deras svarstid. Under en tidsperiod visade Water Intelligence en gradvis ökning i vattenförlusten i ett av distrikten. Bolaget höll ett öga på utvecklingen och så snart vattenförlusten nådde en viss nivå då man kunde lokalisera orsaken, hittade bolaget ett läckage på fem kubikmeter per timme – ett läckage som upptäcktes mycket snabbare än tidigare. ”Läckage hade ofta tid att utvecklas till rörbrott innan vi upptäckte dem. Nu kan vi agera innan någon större skada har skett,” förklarar Christian Møller.

Resultat av fjärravlästa mätare, frekventa data och målinriktad dataanalys

Prioriterad rörrenovering

Tønder Forsyning A/S har skjutit upp en planerad renovering av rörnätverket i Rømø år 2019. Bolaget förväntar sig att den detaljerade insikten från Water Intelligence, kommer att göra det möjligt att prioritera renoveringsarbetet på ett mycket bättre sätt än tidigare. “En fullständig översikt med figurer om prestandan för ett år eller mer, kommer att visa de områden som bör prioriteras och som vi inte kan skjuta upp, t.ex. på grund av frekventa rörbrott,” säger John Pies Christiansen.

Fram tills nu har bolaget inte haft någon grund, på vilken man har kunnat avgöra rörens tillstånd och därför har det funnits en osäkerhet kring var bolaget ska fokusera sina insatser. “Vi måste fokusera på de områden som ger mest valuta för pengarna. Verktyget kan tillhandahålla den kunskapen, när vi får underliggande data.”

“Med Water Intelligence kan vi gå direkt till läckagelokalisering. Tidigare kunde det krävas nio nätter för två män att lokalisera ett läckage, med ytterligare en dag för förberedande arbete. Idag kan vi göra allt på två eller tre dagar. Det finns mycket att spara när det gäller tid och pengar,”

 

John Pies Christiansen

Ett verktyg för att stödja driften

För Tønder Forsyning A/S är Water Intelligence först och främst ett serviceverktyg. Bland annat är man vid bolaget väldigt nöjda med gränssnittet som gör det enkelt att utforma och uppdatera distrikten. “Vi behöver inte gå igenom en kartavdelning eller kontakta Kamstrup. Det är bara att flytta linjerna,” säger serviceteknikern Erling Atzen. “Som tekniker föredrar jag att ha verktygen i mina händer snarare än på skärmen, men detta är verkligen enkelt.”

Tønder Forsyning A/S arbetar nu med att tolka verktygets visualiseringar. Nu vet bolaget t.ex. hur man identifierar en öppen ventil. Detta efter att systemet uppmärksammade något som visade sig vara en öppen ventil mellan två distrikt. “Det är roligare att lokalisera läckage nu eftersom jakten inte längre är baserad på föraningar och antaganden, utan på faktiska data,” säger Erling Atzen.

Inom ett år kommer Tønder Forsyning A/S att börja dela in sitt försörjningsområde på fastlandet i ytterligare distriktsmätta områden. Här har bolaget fortfarande svårt att lokalisera läckage i och med ett stort antal anslutningar och bolaget förväntar sig att Water Intelligence kommer att hjälpa till med att fokusera insatserna även här.

Du kanske också är intresserad av...

Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.