Vatten
Läckagedetektering
Tillförlitliga data
Driftseffektivitet

Optimerad läckagedetektering och databaserad renovering

Tønder Forsyning A/S, Danmark

Med analysverktyget District Analyser har Tønder Forsyning A/S optimerat sin läckagedetektering avsevärt i ett särskilt utmanande område. Nya insikter gör det möjligt för bolaget att bättre kunna prioritera sina resurser och underhållsinsatser. Förutom detta uppskattar kunderna den förbättrade servicenivån.

När Tønder Forsyning A/S introducerades för analysverktyget District Analyser, kunde bolaget snabbt se potentialen i relation till deras två viktigaste fokusområden: vattenförlust och underhåll av infrastrukturen. Analysverktyget övervakar distributionsnätet och beräknar vattenbalanserna automatiskt. Detta sker dagligen för varje enskilt distrikt så att bolaget får en kontinuerlig översikt över vattenförlusten.

Det var tidigare särskilt utmanande att lokalisera läckage på ön Rømø, där jorden är väldigt sandig – vilket leder till att vatten från läckage försvinner ner i jorden.

“Automatisering är vägen framåt”

Tønder Forsyning A/S har använt fjärravlästa mätare sedan 2014 så de har åtkomst till en stor mängd data. Det var möjligheten att kunna övervaka distributionsnätet automatiskt som väckte bolagets intresse, enligt verksamhetschefen John Pies Christiansen, som säger: “Antalet anställda ökar inte, men vi tar emot allt fler uppgifter, så automatisering är vägen framåt för oss.”

Tidigare spenderade bolaget mycket tid på att exportera data till Excel och göra många uppdateringar manuellt. Med District Analyser sker detta automatiskt. “Vi vill ha ett system som körs i bakgrunden och sköter sig själv, så att vi slipper använda våra resurser tills vi får meddelande om att något är fel,” förklarar driftteknikern Christian Møller.

Effektivare läckagedetektering

Tidigare hade Tønder Forsyning A/S enbart siffror från pumpstationerna att förlita sig på. Om den totala vattenvolymen som pumpades ut till Rømø var hög jämfört med deras historiska data från SRO-systemet, kunde det vara en indikation på ett läckage. För att lokalisera läckaget var bolaget tvunget att manuellt avläsa och utesluta en gata åt gången. Detta under nattetid för att orsaka så lite störningar som möjligt. Idag jämförs den mängd som pumpas ut automatiskt med förbrukningen i varje distrikt, vilket gör det enkelt att kategorisera den faktiska förlusten.

“Med District Analyser kan vi gå direkt till läckagelokalisering. Tidigare kunde det krävas nio nätter för två män för att lokalisera ett läckage, med ytterligare en vecka för förberedande arbete. Idag kan vi göra allt detta på två eller tre dagar. Det finns mycket att spara när det gäller tid och pengar,” säger John Pies Christiansen. “Det handlar om att vi vill hitta var i distributionsnätet det är mest effektivt att agera - och det kräver data. Att leta efter ett läckage på 0.5m3/h är som att leta efter en nål i en höstack Och det lönar sig inte att skicka in hela kavalleriet.”

“Med den översikt vi har idag kan vi även identifiera stigande tendenser och vara mer proaktiva,” förklarar Christian Møller. Bland annat innebär detta att bolaget har förbättrat sin servicenivå till sina kunder. “Nu när vi har både data och kunskap, så känner vi även att vi har ett ansvar att använda detta för att hjälpa våra kunder.”

Under en tidsperiod visade District Analyser en gradvis ökning i vattenförlusten i ett av distrikten. Bolaget övervakade situationen och hittade ett läckage på 5m3/h mycket snabbare än vad de normalt skulle ha gjort.

Resultat av fjärravlästa mätare, frekventa data och målinriktad dataanalys

Prioriterad förnyelse av rörledningar

Den detaljerade insikten från District Analyzer har möjliggjort så att de kan prioritera sin förnyelse av rörledningarna baserat på rörens faktiska skick snarare än deras ålder, som de tidigare gjorde. ”Vi måste vidta åtgärder där de skapar störst värde. Och det är den kunskap som District Analyser ger oss idag.” säger John Pies Christiansen.

Nyligen beslutade bolaget att prioritera att renovera en viss sträcka i distributionsnätet, där District Analyzer en tid hade visat en stor läcka i ett distrikt. Den sandiga jorden gjorde det nästan omöjligt att upptäcka läckan med de traditionella metoderna. Resultaten var tydliga: vattenförlusten minskade omedelbart från 1,8 m3/h till 0,25 m3/h efter renoveringen.

“Med Water Intelligence kan vi gå direkt till läckagelokalisering. Tidigare kunde det krävas nio nätter för två män att lokalisera ett läckage, med ytterligare en vecka för förberedande arbete. Idag kan vi göra allt detta på två eller tre dagar. Det finns mycket att spara, både när det gäller tid och pengar,”

 

John Pies Christiansen

Ett verktyg för att stödja driften

För Tønder Forsyning A/S är District Analyser först och främst ett serviceverktyg. Bland annat är man vid bolaget väldigt nöjda med gränssnittet som gör det enkelt att utforma och uppdatera distrikten, säger serviceteknikern Erling Atzen. “Som tekniker föredrar jag att ha verktygen i mina händer snarare än på skärmen, men detta är verkligen enkelt.”

Nu vet vattenbolaget t.ex. hur man identifierar en öppen ventil. Detta efter att systemet uppmärksammade något som visade sig vara en öppen ventil mellan två distrikt. “Det är roligare att lokalisera läckage nu eftersom sökandet inte längre är baserat på gissningar och antaganden, utan på faktiska data,” säger Erling Atzen.

Tønder Forsyning A/S utökar sin användning av District Analyser för att täcka även fastlandet, där deras läckagedetektering också är utmanande på grund av ett stort antal rörledningar.
Precis som på Rømø är målet att skapa små distrikt och samla in timvärden från hela nätverket, så att District Analyser kan användas för hela distributionsnätet – och förväntningarna är höga.

Du kanske också är intresserad av...