Vatten
Akustisk läcksökning (ALD)
Läckagedetektering
Vattenförlust

Söderhamn Nära räddar kunderna från vattenskador

”Akustisk läckagedetektering hjälpte oss att identifiera läckage redan från dag ett.”

– Henrik Inancsi, Mätingenjör på Söderhamn Nära AB

 

Vattenförlusten minskade från 31% till 25%

 

Besparingar: 500 000 kronor/år

 

Utmaningen:

Svårupptäckta läckage som leder till skador och vattenförlust

 

Tidigare var läcksökningsarbetet både en dyr och tidskrävande process som kunde ta alltifrån dagar till år. När ingenjörerna misstänkte ett läckage, gick de från ventil till ventil för att lyssna efter läckaget och stängde sedan av område för område för att verifiera deras antagande.

Områden med plaströr är särskilt utmanande. “Man kan inte höra läckaget med vår traditionella utrustning, så om det inte kommer upp till ytan är det nästan omöjligt att hitta det,” säger Henrik Inancsi, Mätingenjör på Söderhamn Nära.

Lösningen:

Akustisk Läckagedatektering lyssnar till brusmönster för att upptäcka läckor

Idag använder Söderhamn Nära AB smarta flowIQ® 2200-mätare i kombination med analysverktyget Leak Detector för att identifiera och verifiera möjliga läckage. Den smarta mätningslösningen med akustisk läckagedetektering möjliggör riktade detekteringsinsatser vid specifika platser, vilket säkerställer effektiv användning av resurser.Den effektiva läckagedetekteringen påskyndar även processen att identifiera rörsektioner som behöver renoveras eller bytas ut.

Upptäck mer
Stäng

En brant och intressant inlärningskurva

När Abonnent & Mätaransvarig Robin Lindberg och Mätingenjören Henrik Inancsi började arbeta med Leak Detector för mer än tre år sedan, identifierade de det första läckaget efter bara en timme. De hoppade snabbt in i bilen och körde till adressen och lyssnade på ventilen. När de stängde av ventilen, försvann bruset. Det hade aldrig tidigare varit så enkelt att hitta ett läckage!

Idag får Robin och Henrik 200 larm varje dag, inklusive larm om läckage, torrgång och temperatur.

“I början reagerade vi på alla mätare som detekterade en oväntad brusnivå. Jag tror att vi har kontrollerat cirka 50 larm som visade sig vara något annat än läckage. Vi lärde oss snabbt att skilja på olika brusmönster och vi kan nästan alltid konstatera om det är ett faktiskt läckage eller något annat som t.ex. en värmepump eller en avfuktare,” säger Robin och tillägger: ”Ljudet från ett läckage är konstant så nuförtiden väntar vi en dag eller två för att se om bruset ligger kvar eller försvinner."

Om läckaget är i ett järnrör färdas ljudet längre, vilket innebär att Robin och Henrik ibland kan begränsa sökningen genom att titta på brusvärden i närliggande hus.

”Det är lite som detektivarbete. Varje gång vi hittar något misstänkt undersöker vi saken. Det är roligt och man får en bra känsla varje gång man kan stoppa ett läckage” säger Robin.

Att undvika onödiga vatten- och eventuella renoveringskostnader leder till nöjda kunder

Vissa kunder är skeptiska till en början eftersom de själva inte har märkt något avvikande, men när de inser vad som kunde ha hänt så ringer de ofta upp igen och är tacksamma.

”De första sex månaderna ringde vi upp 150 kunder avseende läckage, rinnande toaletter och trädgårdsslangar som har lämnats på – allt baserat på infokoder från hanteringssystemet READy för mätdata eller brusmönster i analysverktyget Leak Detector. Vi har hjälpt våra kunder att förhindra fastighetsskador från långvariga läckage och vi har hjälpt dem att undvika onödiga vattenräkningar för det läckande vattnet,” säger Henrik.

Och om kunderna frågar om sin faktura, kan Robin omedelbart berätta för kunden när de började använda mer vatten. Det hjälper kunden att komma ihåg om det t.ex. var en dag när de fyllde poolen eller vattnade i trädgården.

Fem minuter och en kopp kaffe

Robin och Henrik insåg omedelbart värdet av det nya verktyget för läckagedetektering, men övriga medlemmar i organisation krävde ”bevis” innan de kunde övertygas.

Vid ett tillfälle registrerades ett läckage på 10 m3/timme vid en av områdesmätarna. Två av Robin och Henriks kollegor spenderade en hel helg på att leta efter läckaget utan att hitta något. När Robin kom till kontoret på måndag morgon, tog det honom fem minuter och en kopp kaffe att lokalisera läckaget och skicka den exakta adressen till grävteamet.

”Till en början trodde de inte på oss. Faktum är att det tog nästan ett år innan de började ringa. Men vi har rätt nästan varje gång, så nu ringer de alltid till mig,” säger Robin.

Minskad vattenförlust och mer exakt mätning

Den effektiva läckagedetekteringen har lett till besparingar för Söderhamn Nära inom flera områden. Vattenförlusten från läckage har minskat från 31 till 25 %. Bara detta innebär en besparing på cirka 500 000 kronor per år. En mer exakt mätning med hjälp av digitala mätare har också visat sig vara värdefullt.

Ett år sedan testade Robin och Henrik 100 hushåll för att se om det fanns en skillnad i förbrukningen när de använde analoga mätare jämfört med digitala. Resultatet var att de digitala mätarna visar en genomsnittlig ökning i förbrukningen med nästan 13 %.

”Fördelen är inte bara att vi hittar alla dessa läckage, vi har dessutom ökat vår fakturering med cirka 5-10 % tack vare en mer exakt mätning. På detta sätt kan vi minska den totala mängden vattenförlust,” konstaterar Robin.

Fler besparingar i ledningarna

Söderhamn Nära har som mål att ha timavläsningar från alla mätare och att lägga till fler områdesmätare så att de kan implementera flera analyser de kommande år. När samtliga mätare levererar timvärden kommer de enorma mängderna data tillhandahålla en mycket bättre grund, inte bara för läckagedetektering och service till våra kunder, utan även för investeringar i underhåll och förvaltning av tillgångar.

Redan nu kan de många läckage som vi har hittat hjälpa oss att påskynda processen att identifiera rörsektioner som behöver renoveras eller bytas ut. Ju fler läckage vi hittar i ett och samma rör, desto snabbare kan vi byta ut det.

“Ju flera mätare vi installerar, desto större kunskap kommer vi att ha om trender och säsongsbetonade variationer och systemet att vara ännu mer effektivt,” säger Robin. “Vi har inte ett officiellt mål, men anser att ett realistiskt mål är att ytterligare minska vattenförlusten från 25 % som vi har nu ner till 15 %.”

Ett utmärkt verktyg

Söderhamn Näras vatten- och fjärrvärmeverksamheter använder sig av Kamstrups intelligenta mätare och analysverktyg. I och med att både vatten- och värmemätarna använder samma koncentratorer finns det endast behov av en infrastruktur.

”Det är ett utmärkt verktyg för små verksamheter som våra. READy funkar utmärkt med akustisk läckagedetektering, det är ett lätt verktyg att arbeta med och det sparar mycket tid,” säger Henrik och understryker att: ”Kamstrup erbjuder en plug-and-play-lösning och det är därför vi valde den." 

Stäng

”Vi förhindrar inte bara möjliga fastighetsskador från långvariga läckage, våra kunder slipper även betala för vatten de inte använder. Detta ligger till grund för goda kundrelationer, vilket är viktigt för oss.”

– Henrik Inancsi, Meter Manager på Söderhamn Nära AB

Lär dig mer om detaljerna i Leak Detector

Lokalisera läckage i servisledningar och distributionsnätet baserat på akustiska ljud.

Vill du ta reda på mer om vår akustiska Leak Detector?

Ta kontakt med våra experter för att utvärdera om det är rätt verktyg för dina utmaningar relaterade till vattenförlust.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Liknande kundfall