Vatten
Värme
Smart mätning
Energieffektivitet

“Små bolag måste vara smarta”

Överkalix kommun, Sverige

Överkalix Värmeverk kombinerar traditionell avläsning via fast nätverk av sina värme- och vattenmätare med innovativ avläsning via drive-by-teknik med hjälp av sopbilen. Resultatet blir en effektiv mätaravläsning till minimala kostnader och med få resurser. Lösningen skapar en stor potential som grund för framtida optimering.

Med få anställda och 2 050 mätpunkter utspridda över 2 900 km2, har Överkalix Värmeverk alltid fokuserat på att använda sina begränsade resurser så effektivt som möjligt. Detta reflekteras i bolagets nya mätningslösning som är lika briljant som den är enkel. 
 
Den perfekta mixen av mätaravläsning
I den centrala delen av Överkalix läses alla vatten- och värmemätare av automatiskt via Kamstrups READy-nätverkslösning och fyra antenner som är utplacerade på kyrktornet. 
 
På de mer avlägsna platserna i försörjningsområdet samlar en sopbil, som är utrustad med en koncentrator, in resten av avläsningarna - utan några extra kostnader eller ansträngningar från lastbilschauffören.
Han kör helt enkelt runt i sin sopbil som vanligt medan alla närliggande mätare läses av automatiskt och data skickas till bolaget via GPRS varje timme.
 
VD för Överkalix Värmeverk, Kenneth Sköld, fick idén att använda sopbilen för mätaravläsning redan för tio år sedan. Idén baserades på den övergripande regeln att när vatten förbrukas så produceras skräp, vilket innebär att det finns en grund för samverkan mellan de två tjänsterna.
 
På den tiden gick det dock inte att göra idén till verklighet, eftersom den nödvändiga tekniken inte fanns tillgänglig.

“Idag kan vi istället spendera vår tid, våra resurser och kunskaper på att arbeta med förebyggande åtgärder och driftsoptimering,”

- Kenneth Sköld, VD för Överkalix Värmeverk.

Små bolag måste vara smarta

Med ökande konkurrens från alternativa värmekällor såsom värmepumpar ställs bolagen, framförallt de mindre bolagen, inför en allt större press att minska sina kostnader, förbättra driftseffektiviteten och förbättra sina erbjudanden till kunderna.
 
Enligt Kenneth Sköld är smart mätning en stor del av lösningen till alla tre utmaningar: ”Små bolag måste vara smarta. Vi måste omfamna tekniken som kan underlätta vår administrativa belastning.”
Han förklarar att vid Överkalix Värmeverk har enkelhet och effektivitet alltid varit avgörande i allt bolaget gör: “Vi strävar kontinuerligt och proaktivt efter att tänka framåt och göra allt enklare.”
 
Den nya och fullständigt automatiserade mätningslösningen är ett exempel på denna vägledande princip. “Vi är ett för litet bolag för att anställa experter. För oss handlar det om att ställa de rätta frågorna till de rätta rådgivarna – såsom Kamstrup.”

Sopbilskonceptet – helt enkelt genialiskt

Sopbilskonceptet kombinerar innovativ mobil mätaravläsning med den befintliga infrastrukturen. Konceptet är idealt för bolag som täcker stora geografiska områden där det inte är lönsamt att driva nätverksavläsning och drive-by-lösningar med handterminaler. 

Mätaravläsningen sker automatiskt via en koncentrator i sopbilen när den kör runt i försörjningsområdet och  hämtar sopor. Kommunikationen sker via ett kraftfullt och säkert, trådlöst M-Bus C1-läge och data överförs via GPRS till bolaget. Det är endast koncentratorn i lastbilen som kräver GRPS, vilket gör att kommunikationskostnaderna blir minimala. Det krävs inga extra ansträngningar eller någon utbildning av lastbilschaufförerna och detta gör konceptet till ett extremt effektivt och praktiskt taget kostnadsfritt alternativ. 

Det geniala med konceptet är dess enkelhet. Detta gör konceptet till det självklara valet - i synnerhet för mindre kommuner där sopbilarna ofta tillhör kommunen.

Förbättrad drift och service

Samtidigt som bolagets investering i smart mätning förväntas generera stora ekonomiska besparingar i det långa loppet, har bolaget redan kunnat dra nytta av förenklad administration och hantering av mätaravläsning.
 
Detta gör det möjligt för de anställda att fokusera sina insatser mer effektivt. “Idag kan vi istället spendera vår tid, våra resurser och kunskaper på att arbeta med förebyggande åtgärder och driftsoptimering,” säger Kenneth Sköld.
 
Ett annat huvudmotiv till implementeringen av smarta mätare är fokus på rättvis och noggrann fakturering av kunderna.

Samtidigt som värmemätarna i Överkalix har blivit avlästa med hjälp av handterminaler så har vattenförbrukningen fakturerats med hjälp av mätaravläsningskort som manuellt har fyllts i av kunderna. Med den nya mätningslösningen faktureras kunderna baserat på deras exakta förbrukning och de behöver inte längre själva fylla i några mätaravläsningskort. 
 
Detta ligger i linje med bolagets målsättning att tillhandahålla högsta möjliga nivå av kundservice och en av funktionerna som stödjer detta är detekteringen av läckage i vattenmätarna. 
 
Tidigare kunde det gå flera månader innan man upptäckte läckage men med den nya mätningslösningen kan bolaget snabbt kontakta kunderna och meddela dem om en läcka uppstått för att begränsa både vattenförlust och skador.
I samband med det nya mätningssystemet har Överkalix Värmeverk även ersatt sitt gamla datahanteringsprogram Pc Base med READy Manager.
 
I och med alla tilläggsfunktioner som finns i READy, jämför Kenneth Sköld skillnaden mellan de två systemen med skillnaden mellan en skrivmaskin och en dator.
 
Dessa inkluderar förbättrad analys och visualisering, samt enklare hantering av mätare och data, vilket möjliggör en mer professionell hantering av kundförfrågningar och tvister.

“Vi har varken tillräckligt med pengar, personal eller resurser för att ta alltför stora steg. Istället befinner vi oss i en konstant optimeringsprocess. I den processen tillhandahåller vår mätningslösning grunden för att skapa resultat både för bolaget och för våra kunder.”

Steg-för-steg-optimering

I framtiden kommer Överkalix Värmeverk att använda sina mätdata för allt mer omfattande syften än idag.
 
Ett viktigt fokusområde kommer att vara att sänka returtemperaturen för att minska värmeförlusten i nätverket. Hittills har värmeförlusten kunnat vara så hög som 70 % under en varm sommardag.
 
Andra viktiga områden inkluderar identifiering och förbättring av feljusterade värmeinstallationer, samt optimering av trycket i distributionsnätet för att bättre matcha den faktiska förbrukningen vid särskilda tider under dagen och även på natten. 
 
“Vi har varken tillräckligt med pengar, personal eller resurser för att ta alltför stora steg. Istället befinner vi oss i en konstant optimeringsprocess. I den processen tillhandahåller vår mätningslösning grunden för att skapa resultat både för bolaget och för våra kunder,” säger Kenneth Sköld.

Transparent förbrukning
Som ett ytterligare steg för att förbättra kundservicen och -upplevelsen har Överkalix Värmeverk nyligen valt att köpa Kamstrups online-lösning eButler, för visualisering av energi- och vattenförbrukning till kunderna. 
 
Med eButler kan kunderna få en snabb översikt och följa sin egen förbrukning på timbasis via sina datorer eller via en app på sina smarttelefoner eller surfplattor. 
 
Förutom en detaljerad insikt i det egna förbrukningsmönstret kan kunderna även ställa in sina individuella begränsningar för när de vill ta emot omedelbara meddelanden i händelse av läckage eller andra oregelbundenheter.
 
På detta sätt kan kunderna spara pengar och aktivt justera sin energi- och vattenförbrukning.
Om systemlösningen:
- 1 600 vattenmätare
- 450 värmemätare
- Mätaravläsning: READy fast nätverksavläsning och mobil avläsning via en lokal sopbil 
- Tre koncentratorer (två i kyrkan och en i sopbilen)
- eButler för enkel visualisering av förbrukning till slutkunderna
- Tidsram: Implementering av det nya systemet påbörjades under hösten 2016 och togs, enligt planen, i drift i början av 2017.