Finn lekkasjen

Sett fokus på distribusjonsnettverket ditt for å bekjempe vanntap

Ikke-fakturert forbruk er et velkjent globalt problem som fører til at store vannmengder, som er en begrenset ressurs, går tapt.

Dette er også en konkret utfordring som vannverkene står overfor daglig som følge av økt urbanisering og etterspørsel, prisøkninger og aldrende distribusjonsnett.

Heldigvis gir den teknologiske utviklingen og økt kunnskap om distribusjonsnettet nye muligheter til å redusere vanntapene.

Hos Kamstrup er ikke ikke-fakturert forbruk noe vi bare snakker om. Vi arbeider hardt med å utvikle løsninger som vil hjelpe vannverk med å redusere vanntapet. Og vi mener at smartmåling er et viktig verktøy i kampen mot lekkasjen.

Smartmåling lyser opp distribusjonsnettverket ditt, og er en konstant kilde til informasjon om hva det er som skjer. Det å ha den rette kunnskapen til rett tid gjør det mye enklere og mer effektivt å redusere ikke-fakturert vannforbruk - både for miljøet, forbrukerne og vannverkets bunnlinje.

Finn lekkasjen

Oppgaven med å redusere ikke-fakturerbart vannforbruk og vanntap blir så mye enklere og effektiv hvis du har tilgang til riktig informasjon til riktig tid.

Se på filmen vår og lær hvordan smart vannmåling kan være et effektivt verktøy i kampen for å finne lekkasjen.

Last ned faktaarkene våre og finn ut mer om ikke-fakturert forbruk

Et høyt ikke-fakturert forbruk betyr ikke bare at vannverket taper inntekter eller får høyere driftskostnader. Det kan også føre til økte kostnader med tanke på reparasjoner av lekkasjer, økte energikostnader o.l. Heldigvis hjelper utviklingen av smartmålere og smartmålingsløsninger til med å skape en bedre gjennomsiktighet i vanndistribusjonen. Dette kan gi et komplett oversikt over distribusjonsnettverket og dets tilstand.

Last ned faktaarket vårt og lær mer om ikke-fakturert forbruk og hvordan dette kan reduseres.

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6