OMNIGRID

Den digitale understasjonen

Ta det neste skrittet i utviklingen av smarte nett

OMNIGRID gir innsikt i lavspenningsnettet ved å overvåke sekundære understasjoner og dermed utvide forsyningsselskapets nett av sensorer til å omfatte alle deler av lavspenningsnettet.

Dette vil gi bedre overvåkning og gjøre det mulig for forsyningsselskapet å drive mer effektivt, ved at man kan foreta intelligente investeringer og redusere vedlikeholdskostnadene. I tillegg kan man legge til et ekstra nivå med feildeteksjon takket være mer detaljerte nettdata. Ved å bruke både push-alarmer og tidligindikering av endringer i lastmønstre via omfattende rapportering, vil en OMNIGRID digital understasjon hjelpe forsyningsselskapet med nøyaktig feildeteksjon. 

Via en modul i en OMNIPOWER® CT-måler samler OMNIGRID inn, logger og analyserer data fra forskjellige kilder for analyse og rapportering. En rekke sensorer kan legges til for å samle inn ytterligere informasjon fra understasjonen (f.eks. temperatur og døralarmer). Det er også mulig å koble til et multiinstrument (effektmåler) for måling av bestemte kvalitetsparametere for effekt. Dette gir forsyningsselskapet informasjon om produksjon, forbruk og spenningsvariasjoner slik at de kan varsle kundene om problemer proaktivt. Loggede data fungerer også som dokumentasjon for levering iht. standarden. 

Gjenbruk av eksisterende OMNIA®-infrastruktur, overordnet system og MDM-system for kommunikasjon, datamodeller og sikkerhet, er OMNIGRID en rimelig digitaliseringsløsning for understasjonsovervåkning. Fjernoppdatering av fastvaren sikrer at OMNIGRID alltid er oppdatert.

Farvel til gjettinger, velkommen datadrevne estimater

Få mer ut av OMNIGRID med Analytics.

Kombiner OMNIGRID med analyseverktøyet Power Intelligence og begynn å basere kapasitetsplanleggingen din på datadrevne prognoser og endre måten du foretar forebyggende vedlikehold på. Ved å bruke intelligente analysedata fra OMNIGRID digitale understasjoner og husholdninger og intuitiv visualisering, blir du i stand til å se om understasjonen er overbelastet eller kapasiteten ikke utnyttes. Andre fordeler er mer nøyaktig dimensjonering av nye nettdeler og muligheten til å ta informerte beslutninger om når man skal endre eller oppgradere eksisterende transformatorer og kabler.

Deler av OMNIA® smartnettplattformen

OMNIGRID er en del av OMNIA® smartnettplattformen. Dette betyr et bredt utvalg av fordeler for nettselskapene:

Data fra forbruksmålere i husholdninger og understasjoner vises på samme sted 

Komplett sikkerhet iht. de strengeste standardene

Reduserte investeringer i kommunikasjons-infrastruktur - OMNIGRID kan bruke eksisterende RF mesh-nettverket eller alternativt punkt-til-punkt GPRS

Garantert systemstøtte for nye funksjoner takket være synkronisert utvikling av hele systemet

Data fra husholdningsmålere og understasjoner har samme tidsstempel og kan korreleres for avanserte analyser

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6