MULTICAL® Module Programmer

MULTICAL® Module Programmer

Programmet MULTICAL Module Programmer benyttes til konfigurering av kommunikasjonsadresser (f.eks. primæradressen for M-Bus) i måleren via det optiske øyet.

Programmet kan benyttes til konfigurering av kommunikasjonsadresser i følgende moduler:

> MULTICAL 302: M-Bus
> MULTICAL 402: M-Bus-modul
> MULTICAL 61/62/601/602/6M2/6L2/801: M-Bus toppmodul og M-Bus basemodul, BACnet basemodul, N2 Metasys basemodul, Modbus basemodul.