MeterTool eller LogView HCW

MeterTool HCW – programvare for konfigurering av Kamstrups varme-, kjøle- og vannprodukter (HCW - Heat, Cooling og Water)

MeterTool HCW er et lisensfritt program for konfigurering og verifisering av Kamstrups varme-, kjøle- og vannmålere (HCW - Heat, Cooling og Water) Disse produktene inkluderer termiske energimålere, strømningssensorer, kommunikasjonsmoduler, vannmålere og mye mer. Alt du trenger i tillegg til MeterTool HCW er et optisk hode fra Kamstrup, eller en modulkabel.

LogView HCW – programvare for konfigurering av Kamstrups varme-, kjøle- og vannprodukter (HCW - Heat, Cooling og Water)

LogView HCW er et program for avlesning, visualisering og eksport av data fra Kamstrups varme-, kjøle- og vannmålere (HCW - Heat, Cooling og Water). Alt du trenger i tillegg til LogView HCW er et optisk hode fra Kamstrup, eller en modulkabel.

MeterTool Electricity – Software for konfigurasjon og avlesning av Kamstrups EL- produkter

MeterTool Electricity er et lisensfritt program designet for konfigurasjon, avlesning av målerlogg, eksport av data og til en viss grad visualisering av data fra Kamstruos EL-produkter.