Nytt partnerskap med Itron

Kamstrup beviser kompatibilitet ved å samarbeide med Itron i Østerrike

Som et resultat av Kamstrups strategi for å øke fleksibiliteten og kompatibiliteten innen smartmåling i Østerrike, har Kamstrup og Itron utviklet en allianse som fokuserer på måling av energi.

Samarbeidet vil spesielt fokusere på det østerrikske markedet, hvor Kamstrup vil ta sin del, ved å møte bransjekravet om å ha flere alternative leverandører for smarte nettprosjekter. Kamstrup vil levere smartmåleren OMNIPOWER med RF-kommunikasjon, en del av OMNIA-serien for smarte nettverksplattformer, som i kombinasjon med Itrons OpenWay Riva kommunikasjonsmodul for nettverk vil gi PLC- og RF-kommunikasjon basert på IEEE-standardene til samme tid.
Samarbeidet er en del av Kamstrups strategi for å sikre en større kompatibilitet innen målerløsninger, noe som gir vann- og elektrisitetsverkene større fleksibilitet når de skal velge AMI-løsninger.
"Åpenhet og kompatibilitet er, akkurat på samme måte som datasikkerhet og ytelse, viktige faktorer for framtidssikre smarte nettverksløsninger. Vår OMNIA-plattform for smarte nettverksløsninger er konstruert for en sømløs integrering. Den gir høy fleksibilitet i systemet, og kan enkelt integreres med andre systemer for datainnsamling.
Dette samarbeidet, hvor smartmåleren OMNIPOWER vil bli integrert med Itrons OpenWay Riva-løsning, er bevis på denne kompatibiliteten" sier Country Manager for Østerrike, Wolfgang Haager.
Samarbeidet med Itron kommer som en følge av flere andre allianser innen smartmåling. Det å arbeide med teknologiselskaper som Itron, NURI Telecom og Silver Spring Networks betyr at Kamstrup utvider partnernettverket sitt og øker muligheten til å tilby mer fleksible løsninger for vann- og elektrisitetsverk. 

Om Kamstrup

Kamstrup er en verdensledende leverandør av måleløsninger for vann og energi. Våre løsninger støtter vann- og energiverk og benyttes også i eiendommer med individuelle målinger. I 70 år har vi levert pålitelige og kostnadseffektive måter å måle og administrere vann- og energiforbruk over hele verden. Ved å forutse hvilke utfordringer våre kunder står ovenfor, har vi kunnet hjelpe dem med å drive bedre og inspirere til smartere og mer miljøvennlige løsninger for miljøene de betjener. Våre løsninger inkluderer forbruksmålere, systemer for smartmåling, hosting og tjenester, analyse og løsninger for smarte nettverk. Alle produkter produseres med de høyeste sertifiseringene for miljømessig sikkerhet og kvalitet i våre automatiserte produksjonsanlegg i Danmark.

For mer informasjon, kontakt
Carsten Nielsen
Head of Product Management – Smart Grid Solutions
T: +45 30 43 75 11