Kamstrup valgt som leverandør af 85.000 AMS-målere

Nettselskapene Fredrikstad Nett, Follo Nett og Askøy Nett i Fredrikstad Energi har valgt Kamstrup som leverandør av AMS (Avanserte Måle og Styresystem). Leveransen omfatter ca. 85.000 målere, innsamlingssystem og prosjektering.

Gjennom høsten er det gjennomført forhandlinger med to tilbydere av AMS løsninger som begge kunne imøtekomme Frederikstad Energis funksjonelle og tekniske krav med stor fokus på en fremtidsrettet løsning. Kamstrup ble valgt etter en totalvurdering hvor investerings- og driftskostnader til slutt ble avgjørende. Kontrakten mellem Kamstrup og Frederikstad Energi blev underskrevet i går den 2. december 2015.

”I tillegg til å ha konkurransedyktig pris, utmerket Kamstrup seg med en profesjonell prosjektorganisasjon til å ta ansvar for tilbudt leveranse”, uttaler Eilert Henriksen, Leder av nettselskapene i Fredrikstad Energi AS.

I perioden fra 2016 til 2018, vil ca. 85.000 måler bli byttet ut med nye smarte målere i områdene til de tre nettselskapene. Det vil bli gjennomført en pilot i nettområdene i andre kvartal 2016, som vil omfatte ca. 1000-2000 målepunkter. Etter gjennomført pilot vil det bli en nøye evaluering før
hovedutrullingen av nye målere starter i tredje kvartal 2016. 

Den nye AMS løsningen har mange nyutviklede nyttige funksjoner, høy sikkerhet og stor kapasitet. Blant annet varsles jordfeil og strømavbrudd umiddelbart. Målerne har også endelig fått et standardisert grensesnitt for lokal tilkobling av smarthus utstyr. 

”Utover vesentlig effektivisering av prosessene for måling og avregning er vi nå i stand til å realisere, i full skala, de nytteverdiene som er forsket frem og demonstrert i pilotprosjektet på Hvaler. Det er mange arbeidsprosesser og flere IT systemer som nå må tilpasses. Som kjent er det pågående utvikling av nytt sentralsystem til driftssentralen som er totalintegrert med AMS. Vi gleder oss til å ta tak i øvrige tilpassinger rett etter nyttår og som vil sikre oss fortsatt posisjon blant Norges mest effektive nettselskap”, uttaler Eilert Henriksen, Leder av nettselskapene i Fredrikstad Energi AS.
For nettkundene vil de nye målere bety at de slipper å lese av strømforbruk og de nye målerne vil gi kundene muligheter for styring av sitt strømforbruk gjennom tilgang til måleverdier via et grensesnitt på målerne. Etablering av et slikt grensesnitt ligger også i kravet fra myndighetene.

”Kamstrups system leverer den høyste målerperformance og den beste integrasjon på markedet. Det betyr at Fredrikstad Energi kan redusere sine kostnader og risiko fra første dag og under hele prosjektperioden. Alle nettselskap optimaliserer deres energiforsyning og skaper en enda bedre økonomisk forretning, noe som også kommer forbrukerne til gode”, sier Kamstrups norske Sales Manager Per-Otto Lie.
    
Kontrakten med Frederikstad Energi kommer i forlengelse av en rekke avtaler med norske nettselskaper herunder Smart Strøm Nordvest og AMS Nord. Avtalen understreker Kamstrups posisjon som den ledende systemleverandør av AMS-løsninger i Norden.

Om Nettselskapene i Fredrikstad Energi AS 

Nettselkapene i Fredrikstad Energi omfatter Fredrikstad Nett, Follo Nett og Askøy Nett. Disse nettselskapene distribuerer strøm til ca. 90 000 kunder i 7 kommuner og 4 fylker. Alle tre selskapene er blant de mest effektive nettselskapene i Norge over mange år. Fredrikstad Energi har stor satsning på å nyttiggjøre ny teknologi i utvikling og forvaltning av morgendagens strømnett. Smart Energi Hvaler, som ble installert med AMS fra Kamstrup i 2011,  er en nasjonal demonstrasjonsarene for smarte nett.

For ytterligere informasjon kontakt: 

Eilert Henriksen, Nettdirektør, Fredrikstad Energi AS, telefon +47 918 17 536
Per-Otto Lie, Sales Manager, Kamstrup,
telefon:  +47 4000 5523