Rekordår for Kamstrup

Stilling, Danmark

2014 var nok et rekordår for Kamstrup, som oppnådde en organisk vekst på ni prosent i et marked som karakteriseres ved moderat vekst.

"Vi har økt salget i alle forretningsområder, og vi vokser, spesielt i det internasjonale vannmarkedet. Flere og flere vannverk har oppdaget at det er store fordeler med smarte vannmålere, og vi har opplevd en økende interesse for våre vannløsninger i hele 2014".
CEO Per Asmussen.

Optimisme for 2015

Kamstrups positive framgang fra de foregående årene fortsetter. På tross av at det globale markedet for strøm- og vannmålere bare viste en moderat vekst i 2014, har selskapet greid å øke sin markedsandel i flere land. Dette betyr at Kamstrups totale omsetning har økt til 185 millioner euro, noe som tilsvarer en organisk vekst på ni prosent sammenlignet med 2013. Viktigere er det at utviklingen har resultert i et resultat på 35 millioner euro før skatt.

Omsetningsnivået og fortjenesten er den høyeste i selskapets historie, og mye av årsaken til det kan spores til Kamstrups investering i produktutvikling, hvor flere vellykkede produktlanseringer har styrket selskapets globale posisjon.

Samtidig har Kamstrups fortløpende investering i økt produksjonsautomatisering og kvalitetsforbedringer også bidratt til det positive resultatet.

I tillegg har salget av Kamstrups nederlandske gassdivisjon også bidratt positivt til overskuddet i regnskapsåret, men selskapets resultat ville fortsatt ha vært rekord selv uten salget av denne divisjonen. I forhold til Kamstrups økende investering i utvikling av nye markeder og produkter og den generelle utviklingen, betrakter Kamstrup årets resultat som svært tilfredsstillende.

Kamstrup har opplevd tosifret vekst i flere av de utenlandske markedene, og forventer å øke markedsandelen i 2015. Denne utviklingen må sees i lys av Kamstrups investering innen produktutvikling og økte salgs- og markedsaktiviteter. Kamstrup fortsetter også å utvide staben, og forventer å ansette rundt 100 nye medarbeidere i 2015. To tredjedeler av disse nye stillingene vil være innen produkt- og markedsutvikling.
"Vi forventer fortsatt vekst i 2015 innen alle forretningsområder og spesielt i vårt globale vannmarked. Men vi forventer et noe lavere resultat enn i 2014 som følge av engangsfortjenesten fra salget av den nederlandske gassdivisjonen og den økte investeringen i produkt- og markedsutvikling" sier CEO Per Asmussen.