Individuell måling
Vann
Kjøling
Elektrisitet
Varme
Lovgivning

Er du klar for GDPR?

Oppdag hvordan den nye EU-forordningen for personvern (GDPR) skjerper kravene til databeskyttelse. Og hvordan denne øker ansvaret som du har på grunn av at det er avlesninger fra forbrukere du jobber med.

Hva handler det om, og hvem er ansvarlig?

Når den nye EU-forordningen for personvern (GDPR) trådde i kraft i 2018, måtte du i større grad vurdere hvordan du samler inn, beskytter og håndterer data fra leieboerne dine. Du må med andre ord kunne dokumentere sikkerhetsnivået i målerløsningene og hvordan du og din løsningsleverandør håndterer datasikkerhet.

Ifølge GDPR må databeskyttelse og datasikkerhet implementeres i en målerløsning fra starten av. Det gjør at det er fristende å tro at løsningsleverandøren din er ansvarlig for datasikkerhet. Det er han også, men siden det er du som arbeidet med forbruksavlesninger, så er du ansvarlig for å sikre at løsningene dine er i tråd med reglene i GDPR. Derfor må du vite hva du skal spørre løsningsleverandøren din om for å kunne være sikker på at løsningen oppfyller kravene, og hva du skal svare hvis leieboerne dine har spørsmål om sine rettigheter.

Hva Kamstrup gjør

For å sikre at våre målerløsninger alltid kan levere data som er både konfidensiell og i original form, utvikler og designer vi våre løsninger med utgangspunkt i følgende sikkerhetsprinsipper:

Et delt ansvar

Som en del av det å jobbe med forbruksdata, så er du ansvarlig for innhenting, beskyttelse og håndtering av leieboernes data. Derfor er det viktig at du vet hvordan målerløsningen din er satt opp, og sikret. Denne informasjonen får du bare ved å stille spørsmål til løsningsleverandøren din, og insistere på åpenhet.

Som løsningsleverandør er vi ansvarlige for de løsningene vi utvikler, drifter og hoster for mange kunder over hele verden. Så åpenhet er en medisin vi gladelig tar selv. En Kamstrup-løsning er sikker. Vi kan stå inne for det.

Spørsmål du bør stille løsningsleverandøren din

Hvordan kan jeg forklare leieboerne våre hvordan deres målerdata blir beskyttet?

Hvordan håndterer dere individuell kryptering og krypteringsnøkler?

Kan dere dokumentere sikkerheten til løsningene dere har?

Kan dere dokumentere hvordan dere kontinuerlig arbeider med datasikkerhet?

Hvordan administrerer dere systemrettigheter, og logger hvem som gjør hva og når?