Farvel til mekaniske målere

 
 

Hallo smart måling!

 
 

Fem grunner til at du burde velge en ultralydsbasert måler fremfor en mekanisk måler

For å kunne tenke framover og gjøre oss klare for framtiden må vi av og til skifte perspektiv, og ta farvel med gamle vaner. Dette gjelder også forbruksmåling, selv om det er bare en liten del av det virksomheten din holder på med. Med stadig endrende teknologi og behov er det på tide å si farvel til den mekaniske vannmåleren, og ønske fordelene med smartmålere velkommen. For selv om de mekaniske målerne har vært en god følgesvenn i tiår, så er godt ikke lenger godt nok i dagens digitale verden. Smartmålere er framtiden. Og her er noen av årsakene til dette:
 

Stor nøyaktighet

 
Alle våre smartmålere er basert på markedsledende ultralydsbasert teknologi, noe som betyr at de i motsetning til mekanisk måling kan opprettholde den store nøyaktigheten i hele levetiden. I tillegg til at de måler forbruket fra den aller første dråpen, og dermed sikrer en nøyaktig og rettferdig fakturering, så forbedrer de også kvaliteten til dataene som samles, noe som både eiendomsforvaltningen og beboerne får fordeler av.
 

Ansvarlig bruk av vann

 
Siden nøyaktige målerdata sikrer en rettferdig fakturering basert på det reelle forbruket og ikke estimater, vil oppmerksomheten rundt vannforbruket øke. Ikke bare vil den direkte koblingen mellom beboernes bruk av vann og vannregningen deres være tydelig. Det vil også motivere de til å bruke vann mer ansvarlig i hverdagen, og dette vil gi de mer penger i lommeboken, øke hvor bærekraftig virksomheten din er og være godt for miljøet.
 

Enkel datainnsamling

 
Med den innebygde fjernavlesningsmuligheten, kan den ultralydsbaserte måleren samle inn dataene på avstand, uten behov for tilleggsenheter, noe du trenger på mekaniske målere. Dette eliminerer ikke bare behovet for fysisk tilgang til måleren for avlesning av data. Det fjerner også faren for unøyaktige eller feilaktige avlesninger, og dermed blir tidskrevende oppfølging noe som tilhører historien. Tid og ressurser blir da frigitt til andre, mer verdiskapende aktiviteter.
 

Lang levetid

 
Måleprinsippene som benyttes i ultralydsbaserte målere har ingen bevegelige deler, i motsetning til mekaniske målere. De blir derfor ikke påvirket av slitasjen som enhver måler blir utsatt for i løpet av levetiden. Resultatet er at ultralydsbaserte målere ikke bare har en levetid på opptil 16 år, noe som er nesten dobbelt så lenge som mekaniske målere. De krever også minimalt med vedlikehold i løpet av denne levetiden.
 

Fleksibel installasjon

 
En ultralydbasert måler kan monteres i hvilken som helst retning, og i alle miljøer. Dette fordi funksjonaliteten ikke blir påvirket i det hele tatt, uavhengig av hvor og hvordan den blir montert, i motsetning til mekaniske målere. Dette er takket være det ultralydbaserte måleprinsippet, den hermetisk lukkede konstruksjonen som sørger for at vann og kondens ikke kommer inn i måleren, og vår fullstendig automatiserte produksjon, som sikrer en konsistent kvalitet, hygiene og kalibrering.
 

Gjør det rette framfor at du må gjøre det på nytt

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6