Urbanna reduserer vanntapet

Urbanna hadde utfordring med ikke-fakturert forbruk, og de ønsket å løse dette problemet samtidig som de håndterte de nye statlige lovene og reglene. For å få hjelp til begge disse utfordringene valgte byen Kamstrups flowIQ® smarte vannmålere og "drive by"-måleravlesningssystem.

Nye regler sparker i gang innsamling av data

Urbanna befinner seg på kysten av Virginia, ved vannskillet i Chesapeake-bukten. Inne i dette vannskillet finner du det vannførende sjiktet Potomac, der staten Virginia har lagt ned nye grunnvannsbegrensninger for forbedre vannsparingen i området.

Tre av parameterne i den nye reguleringen er relaterte til denne historien, og de inkluderer: (1) grunnvannsbrukere må ha en plan for konservering og administrasjon av forbruket, (2) offentlige vannsystemer med radioavleste måleravlesningssystemer mottar en 10 % økning sammenlignet med historiske vannforbruk og (3) brukere kan få en bot på USD 25 000 per dag for overforbruk. For å sikre at Urbanna oppfylte dette, så utførte de først en vannansvarlighetsundersøkelse for å få en bedre forståelse for vannsystemet og aktuelle områder for reduksjon av vanntapet.

Oppdage vanntapet

Resultatene fra vannansvarlighetsundersøkelsen viste at byen hadde flere millioner "gallons" med ikke-fakturert vann per år. Dette skyldtes flere målerspesifikke problemer: Hovedmåleren var ikke kalibrert, husholdningsmålerne drev med underregistrering på grunn av alderen (de fleste var over 50 år) og i tillegg var flere eiendommer ikke målt i det hele tatt. "Det var tydelig at vi trengte nye målere" sa Holly Gailey, "Town Administrator" i Urbanna.

Finne den rette målerløsningen

Etter at de hadde mottatt flere anbud stod det igjen to løsninger, og en av disse var fra Kamstrup. Etter at egenskapene og prisene til disse hadde blitt sammenlignet var det klart at avgjørelsen var å gå videre med Kamstrup. "Det er spennende for oss å få et system for fjernavlesing av målere, siden effektiviteten virkelig har gått opp" sier Gailey. I tillegg til den forbedrede effektiviteten vil også en fjernavlesing av målere sikre økningen på 10 %, noe som vil hjelpe byen med å unngå den kostbare boten for overforbruk fra det vannførende sjiktet Potomac.
"Med de nye reglene for forbruk av vann så må vi ha en konserverings- og administrasjonsplan på plass" sier Gailey. Og Kamstrups flowIQ®-målere er en viktig del av dette. "nå kan vi oppdage lekkasjer og stoppe vanntapet raskere. Vi er i stand til å ta en proaktiv holdning til vannsparingen i byen. I tillegg er dataene kompatible med SCADA-systemet vårt, slik at hvis vi pumper og fakturerer 100 millioner "gallons", kan vi sammenligne dataene og sikre at vi ikke har vanntap i systemet".

La oss komme i gang

Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?

Jeg trenger

Jeg ønsker å

Jeg ønsker å

1 2 3 4 5 6