75 år med nysgjerrighet og innovasjon

I 2021 feirer vi vårt 75-årsjubileum, og den rike historien bak det. Det å være nysgjerrige og modige er viktig for oss. Det er både vår visjon og vår ambisjon. Siden oppstarten som målebedrift har vi utviklet oss til å bli en kunnskapsrik organisasjon som leverer komplette vann- og energiløsninger, inkludert målere og dataanalyse, i tillegg til hosting og andre tjenester. Ved å fokusere på data og kvalitetsløsninger prøver vi å bidra til en mer bærekraftig framtid i vann- og energisektoren.

«Det finnes alltid en bedre løsning.»

Helt siden vår grunnlegger Olaf Kamstrup startet som selvstendig presisjonstekniker i 1946, har bedriften fulgt mantraet «det finnes alltid en bedre løsning». Hans interesse for å utvikle ny teknologi, og hans evne til å ta modige beslutninger, inspirerer oss til å være nysgjerrige og innovative i alt vi gjør.

Lansering av våre første målere

Vi lanserte våre første målere for fjernvarmeanlegg i 1959 – kalorimålerne. Dette markerte starten på vår inntreden i fjernvarmemarkedet, og ga oss et solid grunnlag for framtiden. Ved å bygge på erfaringen og innovasjonene vi hadde i ryggsekken, kunne vi lansere den første varmemåleren i MULTICAL®-serien i 1984. Her brukte vi for første gang mikroprosessorer og LCD-skjerm. I årene som fulgte, kom dette til å endre Kamstrups posisjon i markedet.

Det ultralydsbaserte skiftet

En kombinasjon av mot og utholdenhet kulminerte i 1991, da vi lanserte vår egen og svært spesielle ultralydsbaserte varme-/kjølemåler, ULTRAFLOW®. Ultralydteknologien var et paradigmeskift for Kamstrup, men viljen til å skifte kurs endret vår posisjon i varmemarkedet dramatisk. ULTRAFLOW ® ble et av de viktigste produktene, og var med på å stake ut kursen for framtiden.

Utforsking av nye forretningsområder

Bedriften fortsatte å vokse, og innen 1995 hadde Kamstrup vokst ut av sine daværende kontor- og produksjonslokaler, og flyttet til Stilling. Her kunne vi utvikle oss enda videre. Vi lanserte vår første strømmåler i 1998, og da vi lanserte den intelligente vannmåleren MULTICAL® 21 i 2010, fikk vi innpass i et helt nytt marked. Med en ambisjon om å bli markedsleder forbedret Kamstrup vannmålerne, og introduserte akustisk lekkasjedeteksjon i 2019. Dermed viste vi at vi var villige til å skape tumulter i markedet.

Men reisen har bare så vidt startet

I dag er vi kjent som en viktig leverandør av intelligente målerløsninger til vann- og energibransjen. Vi har 1500 ansatte i 25 land som selger løsninger og tjenester i mer enn 90 land. Gjennom forskning og utvikling revolusjonerer Kamstrup leveringskjeden for rent vann og energi. Vi har allerede gått lenger enn de fleste bare for få år siden trodde var mulig. Og vi tror denne reisen bare så vidt har startet.
Dette representerer bare en liten del av vår historie, men du kan lese mer om den her.

Mer enn en arbeidsplass

Fra starten har Kamstrup alltid vært mer enn bare en arbeidsplass. Å tro at sosialt og fysisk velvære er avgjørende for å utvikle et sterkt arbeidsmiljø har vært en kjerneverdi gjennom årene. I dag er Kamstrup fortsatt ambisiøse når det gjelder trivsel på arbeidsplassen.

Modige valg holder Kamstrup foran

Da ULTRAFLOW® ble introdusert, tok Kamstrup et dristig grep basert på innovasjon og intensiv produktutvikling. I dag når vi fremdeles ut og griper nye muligheter når vi igjen prøver å være førsteprioritet på ny teknologi.

Fra målere til intelligente løsninger

Gjennom tiden har Kamstrup gått fra å produsere presis måling, til å bruke flere lag med intelligens og dataløsninger. Dette betyr at vi i dag kan levere en rekke løsninger og tjenester for å gi mer verdi til våre kunder.